37. fejezet A Szentírás védőbástya teszt

2015.03.18 14:54

37. fejezet

 

A Szentírás védőbástya

 

 1. „Minden alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság fejedelmének munkája is _________________. Most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni ________ ______________. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának… A hamisítvány annyira fog hasonlítani az _____________, hogy csakis a __________________ által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a _______________________ kell ellenőrizni.” 528/1
 2. Miért fontos ismernünk és tanulmányoznunk a Szentírást? 528/2.
 3. Mi a hasonlóság Jézus tanítványai és a végidőben élő emberek között a próféciák szempontjából? 529/1.
 4. Gondolkodj el az alábbi idézeten! Fogalmazd meg egy mondatban a számodra legfontosabb üzenetét! „De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai - amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból - külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr!” 529/lent
 5. Kire próbálja terelni Sátán az emberek figyelmét? 530/1.
 6. Milyen felelősségük van a vallási vezetőknek és miért? 530/2.
 7. „Annak ellenére, hogy a Biblia óv a __________________, sokan szívesen rábízzák _________________ a papságra. Ma emberek _________, akik vallásosnak mondják magukat, csak azzal tudják megokolni, mit miért hisznek, hogy __________________ így tanulták. Szinte nem is figyelnek a ___________________, és ________________ elhiszik a papok szavait.” 531/2
 8. Milyen kötelékekkel tudja magéhoz kötözni az embereket Sátán? 531/3.
 9. „Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen!” Egyetértesz ezzel a mondattal? Ha igen – miért? Ha nem – miért nem? 532/1.
 10. „Nem tudtam ezt!” – miért rossz ez a kifogás? 532/2-3.
 11. „Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia. Minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a világosságban kell járnia, és mindenkit példája követésére kell buzdítania. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve, és igét igével összevetve. Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt.” Gondolkodj ezen az idézeten!
 12. Hogyan kezdjünk a Biblia tanulmányozásához? 533/1-3
 1. ____________________________
 2. ____________________________
 3. ____________________________
 4. ____________________________
 5. ____________________________

 

 1. De azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban, _________ veszik körül, és a bajban ________________ őket az éppen akkor szükséges ____________”. 534/fent.
 2. Mit jelent ez a szó: szkepticizmus? 534/2.
 3. Miért olyan fontos tanulmányoznunk a Szentírást? „A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten Lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie: "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten Igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A Sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogy ha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen benneteket.” 535/1
 4. Egészítsd ki! „Sok embert Isten egészen ___________, mint ahogy ők gondolják. Sokan ___________ maguknak a bűnökért, amiket nem ____________ el, és elfelejtik számba venni azokat az ______________ jó és nemes tetteket, amiket Isten ____________ volna tőlük. Nem elég csupán ___________ lenni Isten kertjében. ______________ is kell teremni.” 535/2
 5. Milyen összefüggésben olvashatunk a lombhullató és az örökzöld fáról? 535/3
 6. Gondolkodj el az alábbi idézeten! „A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten Igéjét élete szabályává. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet most megkülönböztetni az igazi kereszténytől. De küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.” 535/536