39/1 fejezet A nyomorúság ideje 1. rész teszt

2015.03.18 14:56

39/1. fejezet

 

A nyomorúság ideje 1. rész

 

 1. Az alábbi kifejezésekkel már többször találkoztunk ebben a könyvben. Próbáljuk meg mindegyiket pár szóval leírni!
 • Hármas Angyali Üzenet
 • Kegyelem
 • Törvényszegés
 • Késői eső
 • Felüdülés
 • Próba ideje
 • Engedelmesség
 • Isten pecsétje
 • Közbenjárás
 • Szentek szentje
 • Elvégeztetett
 • Engesztelés

 

 1. Mi történik akkor, amikor Jézus befejezi közbenjárói munkáját és kilép a Szentek szentjéből?
 1. ____________________________________________
 2. ____________________________________________
 3. ____________________________________________
 4. ____________________________________________
 5. ____________________________________________
 6. ____________________________________________
 7. ____________________________________________
 8. ____________________________________________
 9. ____________________________________________
 10. ____________________________________________

546-547. oldal

 

 1. Egészítsd ki! „Az emberek azzal vádolják ______________________, hogy csapásokat hoznak a világra. A természet félelmes ________________, az emberek viszálykodásáért, a __________________ és a mérhetetlen __________________ - őket okolják.” 547/2
 2. Gondolkozz el ezen! „Azok, akiktől Isten végleg visszavonta Lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják.” 547/3
 3. Figyelmesen olvasd: „Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákényszerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, egyetemes gyűlölet tárgyává válik…. és végül azok ellen, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot, egy rendelet fog megjelenni, amely a legszigorúbb büntetésre méltónak ítéli ezeket a hívőket, és megengedi az embereknek, hogy egy meghatározott idő után megöljék őket.” 548/1.
 4. Mit jelent „Jákób küzdelmének éjszakája”? Segít, ha elolvasod 1Mózes 32:24-30. verseit és a Nagy küzdelem 548/3-550/1. bekezdés végéig.
 1. Mi okozta Jákób legnagyobb félelmét?
 2. Miben volt egyedüli reménye?
 3. Mi történt vele, miután bevallotta bűneit?
 1. Mennyiben hasonlítható Jákób nyomorúsága az utolsó időben élő – Isten gyermekeinek – nyomorúságához? 550/2.
 2. Isten népe egy nehéz időszakon megy át. Mi az, ami a leginkább nyugtalanítja őket? 551/1.
 3. Mi lesz azokkal, akik nem veszik komolyan a bűnvallást, az ítéletre való felkészülést, akik azt mondják; ó ezek csak kis bűnök? 552/1-2.
 4. Milyen vigaszt és bátorítást találunk az alábbi szakaszban? „Jákób története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a Sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert. Sátán el akarja pusztítani, de Isten elküldi angyalait, hogy a veszély idején vigasztalják és oltalmazzák. Sátán támadása ádáz és elszánt. Csalásai félelmesek. De az Úr szemmel tartja népét, és meghallja kiáltásukat. Szenvedésük mérhetetlen. A kemence lángjaiban már-már elhamvadnak. De az Ötvös kihozza őket onnan, mint tűzben megpróbált aranyat. Isten éppúgy szereti őket a súlyos próba idején, mint amikor a legfényesebben ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza.” 552/3
 5. Mi az, ami segít nekünk ma, hogy felkészüljünk az előttünk álló próbaidőre? 552/4-553/1 végéig.
 1. _______________________________________
 2. _______________________________________
 3. _______________________________________
 4. _______________________________________
 5. _______________________________________
 6. _______________________________________
 7. _______________________________________

 

 1. IMA – IDŐ – gyakran halljuk: „Nincs idő imádkozásra!” Isten hogyan tud segíteni ezen? 553/2.
 2. Fiatalok felelőssége – mit olvashatunk erről 553/3.
 3. Egészítsd ki! „Sokszor a várható bajt ______________ látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen _____________ lesz a _______________________. A próbában mindenkinek ___________________ kell Isten előtt megállnia.” 554/1.
 4. Egészítsd ki! „Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől Krisztus ________________ vérébe vetett ______ által. Drága Megváltónk kér, hogy zárkózzunk fel mellé, és egyesítsük gyengeségünket az Ő ________________, tudatlanságunkat az Ő _______________________, érdemtelenségünket az Ő ___________________. Isten gondviselése az az iskola, amelyben megtanulhatjuk Jézus __________________ és alázatosságát.” 554/3.
 5. Mi történik a csalás drámájának tetőfokán? Hogyan történhet ez meg? Szinte mindenki elámul, nagyon sokan leborulnak előtte. Mi az, ami le fogja buktatni a nagy csalót? 555/2.