39/2 fejezet A nyomorúság ideje 2. rész teszt

2015.03.18 14:57

39/2. fejezet

 

A nyomorúság ideje 2. rész

 

 1. Hogyan lesz látható, hogy ki az igazi keresztény? 556/3.
 2. Milyen csapdákat állít fel Sátán? 556/3
 3. Miért kell elhagyni a nagyvárosokat ebben az időben Isten hűséges gyermekeinek? 556/3.
 4. Milyen példákat ismerünk arra vonatkozóan, hogy Isten nem felejti el az Ő népét? 557/1-3.
 5. Mi történik, amikor Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata megszűnik a szenthelyen? 558/1.
 6. A hét csapás mennyiben hasonlít az egyiptomi tíz csapáshoz? Mi lesz a különbség? 558/1.
 7. Mi a különbség a kegyelemidő lezárulása előtti és utáni csapások között? 559/1.
 8. Olvasd el Ámós próféta könyvének 8. fejezete 11-12. verseit.
 9. Isten gyermekei sem menekülnek meg a szenvedéstől. Mégis, mi lesz a különbség az ő szenvedésük és az Isten nélkül élő emberek gyötrelme között? 559/3.
 10. Egészítsd ki! „Ha az emberek szeme mennyei látásra nyílna, hatalmas erejű _________________ csoportjait látnák azok körül, akik megtartották Krisztus béketűrésre intő beszédét. Az _______________ szeretettel figyelik Krisztus követőinek szorult helyzetét, és hallgatják imájukat. Vezérüktől várják a parancsot, hogy _______________ őket a veszedelemből. De még egy kicsit várniuk kell. Isten népének ___________________ a kelyhet, és _____________________________a szenvedések tüzében. Pontosan az a késedelem a legjobb válasz ______________, amely oly nagyon fáj nekik. Miközben bizakodva várnak az Úr cselekvésére, ___________________________ azt a hitet, reménységet és türelmet, amelyet oly kevéssé gyakoroltak vallásos életükben.” 560/lent-561/fent
 11. A mártírok vére annakidején magvetés volt a következő századok keresztényei számára. Most azonban mit tesznek Isten angyalai? 561/1-3  - 562/1.
 12. Milyen bátorító gondolatok! „Drága Megváltónk akkor küld segítséget, amikor szükségünk van rá. Az utat, amely a mennybe visz, az Ő lába nyoma szentelte meg. Minden tövis, amely megsebzi lábunkat, az övét már megsebezte. Minden keresztünket Ő már előbb hordozta. Az Úr megengedi a harcot, hogy felkészítse lelkünket a békére. A nyomorúság ideje súlyos megpróbáltatást hoz Isten népének. De ekkor üt az óra, amikor minden őszinte hívőnek felfelé kell tekintenie, hogy hitben megpillantsa maga körül az ígéret szivárványát.” 562/lent – 563/fent
 13. Záró gondolat: „Dicső lesz azoknak a szabadulása, akik türelmesen várták Krisztust, és akiknek a neve be van írva az élet könyvébe.” 564. oldal