40. fejezet Isten népe megszabadul teszt

2015.03.18 14:58

40 fejezet teszt

Isten népe megszabadul

 

 1. Miért akarják elnémítani Isten gyermekeit a gonosz erők? 565/1.
 2. A dühös embereket mi állítja meg tervük véghezvitelében? 565/2-3
 3. Milyen jelek és csodák kísérik Jézus eljövetelét? 565/lent-566
 1. _______________________
 2. _______________________
 3. _______________________
 4. _______________________
 5. _______________________
 6. _______________________
 7. _______________________
 8. _______________________

 

 1. Kik támadnak fel Jézus 2. eljövetelekor? 567/1
 2. Mi történik azokkal, akik szemlélik ezeket az eseményeket? 567/2.
 3. Mi lesz látható a csillagos égbolton? 568/2.
 4. Egészítsd ki: „Lehetetlen azoknak a ___________ és ______________ leírni, akik lábbal tiporták Isten szent kívánalmait. Isten kinyilatkoztatta nekik ____________, összemérhették volna vele jellemüket, és megláthatták volna hibáikat, míg alkalmuk volt a ______________ és megújulásra. De a világ kegyének __________ elvetették Isten rendelkezéseit, és másokat is törvényszegésre tanítottak. Isten népét __________________ akarták kényszeríteni. Most az a törvény, amelyet semmibe vettek, elítéli őket. Meg kell látniuk a félelmes valóságot: hogy nincs semmi mentségük. Ők döntötték el, hogy kit fognak szolgálni és imádni.” 568/lent-569/fent
 5. Mi az „Ember Fiának jele”? 569/3.
 6. Hasonlítsd össze az alábbi Igéket:
 1. Zsoltár 50:3-4
 2. Jelenések 6:15-17.
 3. Ézsaiás 25:9.

 

 1. Jézus a felhőben egyre közelebb ereszkedik a földhöz. Kik lesznek e jelenet szemlélői között? 571/1-572/3
 1. _____________________
 2. _____________________
 3. _____________________
 4. _____________________
 5. _____________________
 6. _____________________
 7. _____________________
 8. _____________________

 

 1. Akik Jézus Krisztust Üdvözítőjüknek és Megváltójuknak fogadták el – de már korábban (10-100-1000 évekkel korábban) meghaltak, azokat
 1. Jézus magával hozza le a mennyből a földre, mert eddig ott voltak
 2. Előhívja, feltámasztja őket sírjaikból
 3. Mivel az emberi szem számára láthatatlanul lebegtek körülöttünk, mint meghalt lelkek, most testet kapnak
 4. Mivel tévesen eddig a pokolban szenvedtek, Isten előhívja őket onnan
 5. Miután meghaltak, angyalokká lettek, most újból emberekké változnak, így megismerjük őket
 6. A menny seregét alkották, most testet öltenek a földön, hogy lássák Jézus csodálatos második eljövetelét.

Figyelem! Csak egy válasz jó!!!

 

 1. Hogyan néznek ki, akik feltámadnak? 573/1
 2. A Megváltó – követőivel, a győztesekkel együtt – belép a szent városba. Mit kap minden győző, és mire lesz képes? 574/1
 3. Mi lesz az üdvözültek egyik legnagyobb öröme? 575/1
 4. Milyen lesz a két Ádám találkozása? 575/2-4-576/1
 5. Mi az a „Mózes és a Bárány éneke”? 576/2
 6. Egészítsd ki! „Isten örökösei ____________, _____________, ___________, vesztőhelyekről, hegyekről és pusztaságokból, a föld barlangjaiból, a tenger üregeiből jönnek elő. A földön "nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve" jártak. Milliók szálltak meggyalázva a sírba, mert állhatatosan ____________________ Sátán megtévesztő követeléseit… A föld legnagyobb méltóságai nem viseltek __________ öltözéket annál, mint amilyenben ők állnak a trón előtt. Földi uralkodók homlokára soha nem helyeztek olyan _________ __________, amilyen az ő fejüket koronázza”. 577/2
 7. Gondolkodj el ezen: „Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította szívét, és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét, és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra néznek, és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét; amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek: "Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és aki megváltott minket Istennek a maga végtelenül drága vérén!"… Egyetlen léleknek oly nagy értéke van, hogy az Atya elfogadja az érte fizetett árat. Krisztus is boldogan nézi mérhetetlen áldozatának gyümölcseit.” 578-579