42. fejezet A küzdelem véget ér teszt

2015.03.18 15:00

42. fejezet teszt

 

A küzdelem véget ér

 

 1. Mi történik az 1000 év végén? 588/1.
 2. Hova száll le az Új Jeruzsálem? 588/3.
 3. Az ezer év végén feltámadnak a gonoszok, ezzel Sátán ’eloldatik’ fogságából. Mi lesz az első gondolata? Mit szeretne tenni? 589/1.
 4. Van-e alapja gondolatainak, hogy átvegye a hatalmat? Kik lesznek a feltámadt istentelen emberek között? 589/2-590/1
 5. Hogyan tudnád leírni Krisztus fenségét és hatalmát?
 6. Egészítsd ki: „A trónhoz legközelebb azok állnak, akik egykor Sátán ügyéért _________________, de aztán tűzből kikapott üszökként mélységes, lelkes _________________ követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény ______________, akik tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ érvénytelennek mondta; és azok az embermilliók, akik a korszakok hosszú során mártírként szenvedtek hitükért. Mögöttük pedig a "nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből... a trón előtt és a Bárány előtt... fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak" (Jel 7:9). Harcuknak ________. A győzelmet kivívták. A versenyt _______________ és _____________. A pálmaág a kezükben _________________ szimbolizálja; a ________ _________ pedig Krisztus makulátlan szentségét jelképezi, amely most már az övék.” 590/3.
 7. A megváltottak dicsérő éneket énekelnek. Miről szól ez az ének? 591/1.
 8. Milyen események következnek ezután?
 1. _________________________________
 2. _________________________________
 3. _________________________________ 591/2.
 1. A gonoszok szemei előtt lepereg életük. Mit látnak majd ezen az élet-filmen? 591/3-592/végig.
 2. Akik a városon kívül lesznek, látni fogják, hogy mit veszítettek el. Kik lesznek a városon kívül? Kiket látnak a városon belül? 592-593
 3. Mit gondolsz erről? „Az egész gonosz világ a menny kormányzásával szembeni lázadása miatt Isten ítélőszéke előtt áll. Nincs senki, aki ügyüket védené. Nincs mentségük. A rájuk kimondott ítélet: örök halál.”593/2.
 4. Egészítsd ki: „Ekkor mindenki előtt _____________ válik, hogy a bűn zsoldja nem a csodálatos _______________, nem az ________ ___________, hanem rabság, romlás és halál. A gonoszok látni fogják, mit _____________ lázadó életükkel.” 593/3.
 5. Mit éreznek a gonoszok, amikor látják Isten Fiának megkoronázását? 594/1.
 6. Mi jut eszébe Sátánnak – látva az eseményeket? 594/2-597/1.
 7. Mennyiben változott meg Sátán? „Sátán kénytelen elismerni Isten igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad. Elsöprő áradatként tör ki belőle ismét a lázadás. Eszeveszett dühében eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. És felkészül a menny Királya elleni utolsó elkeseredett harcra. Alattvalói közé rohan, és megpróbálja őket a maga dühével áthatni, és azonnali harcra indítani. De a megszámlálhatatlan milliók között, akiket ő csábított lázadásra, senki sem akad, aki elismerné felsőbbségét. Hatalma véget ért. A gonoszok éppúgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők felismerik helyzetük reménytelenségét, azt, hogy nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk most már ő ellenük lobbant fel.” 596/2.
 8. A szakasz elolvasása után hogyan látjuk az ítéletet?
 1. Örökké tart hosszúságában (évmilliókon át)
 2. Örökké tart mélységében (végérvényesen megszűnik a bűn)

Milyen más szóval tudnánk ezt maghatározni?

 • Végérvényes
 • Örök tűz
 • Örökkön örökké tartó
 • Kegyelem nélküli
 • Örökké égő pokol

Húzd alá a jó válaszokat! 597/2.

 1. „Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől.” 597/3.
 2. Hogyan, mi által tisztul meg a föld? 598/1.
 3. A bűnnek milyen emléke marad meg az újjáteremtett földön? 598/3.
 4. Mivel bizonyítja a Biblia, hogy az újjáteremtett föld nem egy spirituális hely lesz, amit csak átvitt értelemben kell értelmezni? 599/1-602
 5. Mi lesz az újjáteremtett föld fővárosa? 600/2
 6. Mit fogunk csinálni a mennyben? 601/1-3
 7. Hogyan ismerjük meg egymást?
 8. Mi lesz az újjáteremtett föld zászlójára írva? 602/2

 

„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” 602/2