666

2014.03.02 09:35

Ha a fenti számot látjuk, halljuk, akkor a klasszikus adventista magyarázat jut eszünkbe. Azt már talán kevesebben tudjuk, hogy ez a szám a Bibliában legalább négyszer fordul elő.

Az egyik hely Jelenések 13:18, amely alapján a pápasággal azonosítják elődeink a számot.

Ezenkívül szerepel ez a szám 1Királyok 10:14 és 2Krónika 9:13-ban, ahol Salamonnak az évi jövedelméről van szó és 666 talentum arany a mennyisége. A közgazdászok valószínűleg utánanéznének, hogy ez a GDP-nek hány százaléka.

Csupán arra vállalkozom, hogy megpróbálom forintosítani ezt az összeget.

Ha átszámoljuk, akkor ez kb. 68 Mrd forint. Ebben az időben mintegy 1,3 millió felnőtt férfi lakosa volt Izraelnek. (Dávid népszámlálásának adatai alapján) Így az egy főre jutó királyi jövedelem 52 000 forint. Ezt nem adóból szedte be, mert kereskedett arannyal, lovakkal, ami a jövedelmének fő forrása volt. De bizonyára nem volt véletlen, hogy Roboám királytól a terhek csökkentését kérte a nép.

 

A negyedik igehely Ezsdrás könyvében van, amelyben a 666 szerepel. Ezsdrás 2:13 így szól: Adónikám fiai hatszázhatvanhat. Ez egy mondat a babiloni fogságból visszatérő zsidók megszámlálásáról szóló beszámolóból.

 

Nem akarok semmilyem új teológiát. A fenti események és adatok hátha gazdagítják, kiegészítik eddigi ismereteinket.

Gyürüs István