Állhatatos ima

2014.08.14 19:00

Az állhatatosság fontos tulajdonság Istennél, embernél egyaránt.

  • Ha Illés mindjárt az első könyörgése után abbahagyta volna az imádkozást, aligha esett volna eső. ( 1Kir.18:24-36)
  • Ha Jákób csak az esti imádkozás idején könyörgött volna, úgy másnap aligha élte volna túl az Ézsauval való találkozást. (1 Móz 32)
  • Ha a kánaáni asszony azonnal beletörődött volna abba, hogy hitét a hallgatás, a megaláztatás, a visszautasítás - még ha félúton is - megrendítse, akkor nyomorúsága nem szűnt volna meg lányának meggyógyulása által (Mt 15:21-28)  
  • Bounds
  • Nagy az ereje a megigazult ember buzgó könyörgésének (Jakab 5:16)