Ámen

2014.02.27 13:36

 

Ez alkalommal egy olyan szóról tájékozódunk, amelyet nagyon gyakran használunk, s minden nyelven ugyanúgy hangzik, s talán mégsem ismerjük kellően jelentését, funkcióját.

            A szó héber jelentése: úgy legyen, valóban. Záró nyomatékosító szó, amely változás nélkül átkerült a görögbe, a latinba, s majd minden nyelvbe. Valamely feladat elvállalására utal, vagy átkot fejez ki abban az esetben, ha valaki nem tenne eleget kötelezettségének. Alkalmazták valamely kívánsághoz való csatlakozás kifejezésére is. Általában megkettőzve használták Isten dicsőítésére.

            Az Újszövetségben kiegészül jelentése. Felkiáltás a liturgiában, a keresztény imák és dicséretek végén az igazság megerősítésére használják.

Jézus többször ámennel vezette be mondanivalóját. (Jn.3,5. Jn.5,24.25. Jn.6,32. 47,53. stb.) Így az ámenek egy új értelmet kaptak: igazán, valóban, bizony. Jézus Krisztus személyes tekintélye súlyával kezeskedett szavainak igazságáért. Ezért nevezi Őt a Biblia Ámennek (Jel.3,14.)

            Jézus nyomdokain elindulva éljünk úgy, hogy súlya, nyomatéka legyen szavainknak!

 

Gyürüs István 2004. március 19.