Angyal - mint küldött

2019.01.07 18:28

Az angyal nem feltétlenül egy lénytípus, habár egyértelműen teremtett lények ők is. Mivel több, mint 200-szor beszél a Biblia angyalokról (Ószövetség 165, Újszövetség 108), sokat tudunk róluk. Általában láthatatlanok, máskor emberi formában láthatók, egy - vitatott hely - kivételével (Zak 5:9, ahol asszonyokként lettek megnevezve, a vita pedig arról szól, hogy ezek itt angyalok-e) vagy ismeretlen nemű lények, vagy férfiak, néha szárnyuk van, néha nem stb. Maga az angyal inkább összefoglaló név, ami egyszerűen Isten küldöttét jelenti, még ha időnkét egy speciális lénycsoportra is mutat(hat). Vagyis ha van is egy, az Isten szolgálatában álló csoport, amelyek közös néven angyalokként értelmezhetők, a Biblia nem csak rájuk alkalmazza ezt a meghatározást. Jó példa erre, hogy Jézust is nevezi angyalnak, mégpedig, amikor Mikáélt jeleníti meg (öt esetben).