Barlangok

2014.02.27 11:17

Amikor ezeket a sorokat írom, 30oC feletti a hőmérséklet. Jóleső lenne egy barlang hűvös rejtekében felfrissülni, azután folytatni a munkát.

A Bibliaföldjén, Palesztinában mészkő-, márgó- és löszrétegek kedveztek a barlangok létrejöttének. A sok barlang jelenlétét jelzi az is, hogy több mint 150 földrajzi elnevezés magában hordja a „barlang” szót.

Valószínű, hogy Ábrahám kora előtt lakásul is szolgáltak a barlangok, de később más volt a funkciójuk, az emberek inkább sátorokban, később házakban laktak.

A Biblia több mint 50 esetben említ barlangot vagy sziklahasadékot. Lót és leányai, miután elmenekültek Sodomából, egy barlangban laktak (1Mózes19:30)

Egy-egy éjszakára Sámson is igénybe vette szállásul. (Bírák 15:8)

Háborús időben, amikor féltek az ellenségtől, barlangok jelentették a rejtekhelyet. Gedeon idejében is így bújtak el a midianiták elől. (Bírák 6:2.)

Jezabel idejében, amikor az igaz próféták veszélyeztetve voltak, Abdiás 50-50 prófétát rejtett el egy-egy barlangban. (1Királyok 18:4.)

Dávid – kitaszított helyzetében – sokszor barlangokban bujdosott. Itt lettvolna lehetősége Saulmegölésére.

Temetkezésre is használták a barlangokat. A legnevezetesebb talán Makpela barlangja,, amelybe Ábrahám temette el Sárát, miután megvette 400 ezüstön. (1Mózes 23:1-17.)

Lázár sírja is egy kővel eltorlaszolt barlang volt,

A bibliai kor után a bizánci időben a természetes barlangokat tovább építve, kolostorkká alakították,

Egy barlangcsoporthoz tartozik az egyik nagy felfedezés – a Qumráni tekercsek megtalálása.

Míg nálunk turisztikai látványosság, Palesztínában szinte mindennapi dolog volt a barlang.

Bizonyára ezentúl többet mond számunkra ez a kifejezés

 

Gyürüs István