Bethesda

2014.03.18 16:16

Daniel Duda igeszolgálata Pécelen 2001. jan.

A 38 éves beteg története

Jn.5,1-9.

Jézus a Jeruzsálemi templomtól északra egy helyet látogatott meg. Bethesda-t. Magyarul: A “kegyelem háza”. Ez egy trapéz alakú tó volt. 50-60 m. széles, 315 m. hosszú tó.

A tavat egy földalatti csatorna táplálta, de ez nem volt rendszeres, ezért mozgott a víz időnként. Sok embert vonzott magához ez a tó. Betegeket. Ezek az emberek minden lehetőséget megragadtak a gyógyulásra.

4.

A legrégibb görög kéziratokban nem található. Ez a történet egy hagyományra vezethető vissza, amit az emberek hittek. Azt hitték, hogy egy angyal kavarja fel a vizet.

Jn.9, Még sohasem hallottunk olyat, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon születettnek a szemét. Egy vak sohasem lépett a vízbe.

Szerinted Isten megjutalmaz egy olyan embert, aki könyékkel, kézzel, lábbal mindenkit letaposva maga mögé utasít mindenkit, hogy ő léphessen be először a vízbe? Vajon az ilyen önző embereket Isten gyógyulással jutalmaz?

                Ez egy zarándokhely volt abban az időben. E. G. White Jézus lelte c. könyvében azt írta, hogy az emberek azt gondolták, hogy angyal mozgatja a vizet. Valami biztosan történt a tónál.

                A probléma, hogy ezt egy angyalnak tulajdonították. Probléma az, hogy Istennek tulajdonítanak valamit, ami nem Tőle származik.

                38 éve ott van ez az ember . 38 éve ott van, és számára ez a híres gyógyító hely semmilyen megoldást nem hozott. Teljesen elbátortalanodott. Bár ezt a “kegyelem házának” nevezik, mégsem tapasztalt semmilyen kegyelmet. Neki ez a rendszer semmit nem adott. Ő mégiscsak mereven nézi a vizet – bár eddig még semmi nem történt, mégis onnan várja a csodát.

“A butaság ugyanazokat a dolgokat ismétli, és más-más eredményt vár.” (Angol mondás.)

Sokkal egyszerűbb babonákban hinni, mint szembenézni az igazsággal.

Az emberek elhiszik azt, amit el akarnak hinni. Akkor is, ha annak semmilyen logikus alapja nincs. Régen fel kellett volna adják amit hisznek, de kitartanak – nem akarnak szembenézni a valósággal.

                Az igazság nem mindig szívesen látott vendég. Mondhatnánk: Mi keresztények, azért mások vagyunk. Valóban? Talán még rosszabbak vagyunk. A keresztényeknél a tradíciókhoz való ragaszkodás sajnos egyenlő szinten van az Istenhez való ragaszkodással.

                Hányszor van az, hogy mi magunk is már 38 éve járunk egy úton. Semmi nem történik, de megyünk tovább, és folytatjuk. Arra várunk, hogy a végén csoda történik. Buzgón imádkozzatok és csoda történik. Elvárjuk a csodát.

“A butaság ugyanazokat a dolgokat ismétli, és más-más eredményt vár.” (Angol mondás.)

Isten hogyan tekint az eseményekre? Belép egy szituációba, és azt mondja: nem a helyben van a megoldás, nem a hagyományban van a megoldás, bármilyen ősi is az a hagyomány. A megoldás a személyben van. Jézus személyében. Jézus ismeri ezt az embert.

6.

Tudta, ismerte. Meg akarsz gyógyulni? – kérdezi Jézus. Mit várnánk el, hogy mit mondjon?!

Igen!!! Szeretnék!!!! Végre valaki segít !!! 

Ahelyett hogy ezt mondaná, elkezdi az okokat sorolni, hogy miért nem tud meggyógyulni.

Nem csoda, hogy János azt mondta, hogy ez a hely tele volt vakokkal, bénákkal, sántákkal.

                Gyakran, ha valami jót mondunk az embereknek, ahelyett, hogy azt mondanák: Igen! Végre! Ez az! – elkezdik sorolni az okokat, hogy ez miért nem fog működni. János azt mondta, hogy ez a hely tele volt emberekkel, akik vakok, bénák és sánták voltak.

                Az igazi probléma nem az volt, hogy ezek az emberek nem láttak és nem tudtak járni – fizikailag.

Ők sokkal betegebbek voltak, mintha vakok, bénák vagy sánták lettek volna.

És.35,6. A Messiás azért jön, hogy meggyógyítsa … Isten Jézus Krisztus személyében ezekhez az emberekhez jött el. A tragédia, hogy ezek az emberek mindig csak a vizet nézik. A megoldást onnan várják. Nem veszik észre, hogy a megoldást hozó személy ott áll mellettük.

                A vak hit azt mondja, egyszer majd elérkezik számomra is a megoldás.

                A megoldás pedig kicsúszik az ujjai közül. Jézus megkérdezi: Szeretnél meggyógyulni? És az ember azonnal panaszkodni kezd helyzetére.

                Nem ismerte fel, hogy az, aki meg tudná változtatni a helyzetét, az ott áll mellette.

                Vajon velünk nem fordul elő ma is hasonló?

                Vajon nem ugyanezeket a hibákat követjük el mi mindnyájan?

Figyeljük meg, bármikor, amikor másra mutatunk, legalább 3 ujjunk felénk mutat!

                Mit tanulhatunk abból a hibából, amit ez az ember elkövetett?

1.) A jelent a múlt alapján ítélte meg.

7. vers. “Mire én odaérek, más lép be előttem.” Logikus volt? Igen

Igaz volt? Igen.

Tapasztalatra épült? Igen! Sok éves tapasztaltra! Ha logikus, igaz, tapasztalatra épülő ami történt, akkor hol a hiba?

Ott, hogy az egészből kihagyta Istent.

Ha a dolgok ugyanúgy történnek, hosszú időn át, akkor olyan egyszerű, kihagyni az Istent a képből. De Istent nem korlátozza a múlt. Isten az új kezdetek Istene.

Isten képes teljesen újjáteremteni dolgokat. Számára nem számít, hogy mennyire vagy csalódott.

Lényegtelen, hogy hány kudarcod volt a múltban. Hányszor voltál kiábrándult, fusztrált a múltban. Nem mondhatod azt, hogy ez  nem lesz másként a jövőben sem.

Amikor Jézus közeledik az emberhez, akkor a dolgok megváltoznak.

Meg lehet érteni ezt az embert.

Ha a dolgok ugyanúgy történnek napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, könnyű arra gondolni, hogy ez sohasem lesz másként.

                De Jézus Krisztus odalép hozzá, és azt mondja neki: Kelj fel, vedd fel ágyadat és járj.

                Semmi sem béníthat le minket jobban, mint az a gondolkodásmód, hogy nem lehet megváltoztatni a dolgokat.

                Teljesen elvonja életerőnket, amikor úgy tudjuk, hogy “én ezt nem tudom megváltoztatni!”

                Semmi sem veszi el jobban életkedvünket, örömünket, mint amikor azt gondoljuk: ez így történt mindig, és így kell lennie.

Ez a történet arra tanít minket, hogy Isten mindent megváltoztathat. Ő az új kezdetek Istene. Megbocsáthatja a múltat, új erőt adhat a jelenhez, kudarcot hatalmas győzelemmé változtathat. Isten fel tud éleszteni egy gyülekezetet is, amiről mindenki azt gondolja, hogy ez egy halott gyülekezet.

                A legnehezebb helyzeteket is, amiket kudarcként élünk át, Ő meg tudja változtatni – győzelemre tudja fordítani.

                Isten meg tudja változtatni a történéseket, eseményeket. Mi volt az a hiba, amit a 38 éve beteg elkövetett?

                A jelent a múlt alapján ítélte meg.

Istennek 1000 olyan útja van, amit mi nem látunk.

Ef.3,20.

Még el sem tudjuk gondolni – neki legyen dicsőség.

Többet tud tenni, mint amennyit el tudunk képzelni.

Ez az ember a jelent a múlt alapján ítélte meg. Ez volt az első hiba.

 

2.) A problémákat látta és nem a lehetőségeket.

Jézus megkérdezi: szeretnél meggyógyulni?

Azonnal elkezdi sorolni problémáit.

Jézus nem azt kérdezte, hogy milyen problémái vannak. Jézus azt kérdezte: Mi a vágya!

Meg akarsz gyógyulni?

Az ember máris az ő problémáiról kezdett beszélni.

Mindannyiunknak vannak problémáink. Mindenkinek, aki él. Nem tudod kikerülni, de kezelni lehet azokat, le lehet győzni, ha van egy látomásunk, egy álmunk.

                A legjobb embernek az az álma, hogy egyszer ne legyenek problémái. De ez egy délibáb. Jézus Krisztus a vágyairól kérdezi az embert, de az a problémáiról kezd el beszélni.

Mi is szeretünk a mi problémánkról beszélni. Miért? Szeretünk mások problémáiról is beszélni. Miért?

Mert azt gondoljuk, ha mások problémáiról beszélünk, akkor mi jobbak leszünk.

                Egy látomásunk kell hogy legyen. Hogy le tudjuk győzni a problémákat. Jézussal is beszélnünk kell látomásunkról, álmunkról.

                Második hiba tehát, hogy a problémákat látta, nem a megoldást.

Ez különbözteti meg az optimistát és a pesszimistát. Az optimista látja a lehetőséget a problémákban. A pesszimista a problémákat látja a megoldásban is. Az egyik a lehetőségeket látja, a másik az akadályokat. Mind a kettő azt gondolja, hogy a valóságot látja. Ez az ember annyira depressziós volt, hogy nem volt kész arra, hogy problémáját egy másik szemszögből is meg lássa. 38 éven át figyelt a vízre, és nem volt kész arra, hogy a problémát más oldalról is nézze meg. Látta a problémát, de nem látta a megoldást, a lehetőséget.

                A biblikus optimizmus igazi alapja a hit. Mi a hit? A bizalomteljes függőség Istentől. Hogy bízni tudj benne, ismerned kell Istent. Ha ismered Istent, és bevonod őt a képbe, akkor a dolgokat egyszercsak egy új oldalról kezded látni.

                Meglátod a lehetőségeket a problémáidban is, mert Istennek ezer megoldása van ott, ahol mi egyet sem látunk.

Kor.I.16,8-9.

Élni azt jelenti, hogy problémákkal kell küzdeni. Pál egy kaput lát, lehetőségek tömegét.

Így is írhatta volna: Igen sok a probléma itt, ezért Efézusban kell maradnom, bár kapuk is nyíltak előttem.

                A látásunk, a hozzáállásunk meghatározza a végeredményt Isten

Ha a problémára nézel, akkor a problémák legyőznek téged. Ha a lehetőségeket látod meg a problémákban is, akkor győzni fogsz.

                Lássuk meg a problémákban a lehetőségeket!

 

Mózes remegő ajkát felhasználta egy nagy nép kivezetésére.

A hibákkal teli Pétert lélekmentő lelkésszé formálja.

Isten téged is fel akar használni akkor is, ha elbátortalanodott, elcsüggedt vagy!

Át akar formálni téged, hogy egy csodálatos hírnöke légy az evangéliumnak.

Milyen hibákat követett el ez az ember ott a Bethesdánál?

 1. A jelent a múlt alapján ítélte meg.
 2. A problémákat látta és nem a lehetőségeket.
 3. Azt látta, amivel nem bírt, és nem látta azt, amivel rendelkezett.

7. vers.

Nincs senkim, aki segítene.

Isten mindig abból indul ki, amink van, mielőtt megadná nekünk azt, amire szükségünk van.

Isten nem ad meg mindent amit szeretnénk, de mindent megad, amire szükségünk van.

                A 38 éves beteg csak azt látta, amije nem volt, de nem nézett arra, ami rendelkezésére állt.

Isten Mózes botját használta.

Dávid parittyáját használta.

Isten mindig azt használja fel, amit kész vagy rendelkezésére bocsátani. Felhasználja, hogy átalakítsa életünket.

A 38 éves beteg is csak azt látta, amije nem volt, és nem látta azt, amije volt.

Mije volt ennek az embernek?

                Egy ágya

                Egy nyomorék teste

                Egy gyenge hite, ami a körülményektől függött.

                               Mindig azt hitte, hogy én következek. Hite egyre gyengült.

Isten azt használta fel, ami rendelkezésére állt – a gyenge hitét – hogy többet adjon neki.

A hit hatalmas emberekké változtatott embereket.

Nem azért lettek hithősökké, mert rendkívüli tálentumokkal bírtak, hanem azért, mert a kis hitük megerősödött.

Gedeon – csépeli a búzát.

 • Köszöntelek nagy hős! Te ennek a nagy nemzetnek a vezére leszel! Isten azért küldött engem, hogy ezt elmondjam neked.
 • Ó nem! Én, egy generális? Várj csak egy kicsit!

Ebédet készít. Angyal ül. 36 kg. lisztből készít kenyeret. Megöli, elkészíti az ételt, állatot – mennyit kellett várnia az angyalnak! Az angyal felszállt a füstben.

Éjszaka:

 • Istenem, én gondolkodtam ezen a generálisságon. Mégsem lehet ez tőled. Tegyünk egy próbát.

Gyapjú. Nagy hite volt? Nem.

 • Vizes a gyapjú – oké – én leszek a vezér.

Este:

 • Uram, én megint gondolkodtam ezen a vezérségen. Tegyünk még egy próbát, hogy biztos legyen hogy tőled jön a megbízás. Ha holnap ez a gyapjú száraz lesz …
 • Én leszek a vezér? Az én családom a legkisebb, én vagyok az utolsó.

A falu központi szentélye az apja kertjében volt. Apja lehetett a törzsfőnök. Szolgái voltak. Tényleg semmije sincs. Semmi önbizalma nincs.

 1. Kaptuk a Szentírást – képes megváltoztatni.
 2. Kaptuk Jézus Krisztust – fiak lehetünk.
 3. Kaptuk a hívást – szolgák lehetünk.

Nézzünk arra, amink van!

 

A 38 éve beteg ember 3 dolgot tett rosszul. Mégis kapott valamit.

 • Kelj fel és járj – engedelmeskedett.

.Mondhatta volna: Ez lehetetlen.

Amikor Isten mond valamit, tedd meg!

Vele minden lehetséges!

Isten nem ad könnyű megoldást.

Isten nem ad “instant” csodát, “instant” hitet.

Az ember problémája azonnal megoldódott, másik problémával kellett szembenéznie.

14.

Jézus megtalálta őt.

Jó hír – Jézus újból és újból megtalál.

Lehet, hogy most még azokat a problémákat látjuk csak, amik eltakarják a lehetőségeket.

Jézus kérdezi:

 • Szeretnéd megváltoztatni életedet?

Válaszként felsorolhatjuk problémáinkat.

Válaszolhatunk így is:

 • Igen!

Ekkor Isten elkezd dolgozni életünkben.

Lehet, hogy nem lesz ez azonnal látható, de azonnal elkezdődik.

 •