Betlehem üzenete

2014.02.27 11:17

“Amikor pedig megszületett Jézus  a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: - Hol van a zsidók királya, aki megszületett?  Mert láttuk az Ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem.” /Mt. 2:2-3./

A kiválasztott nép évszázadokon át várta a Messiás megszületését. Áldozati rendtartásuk Őt volt hivatott jelképezni. Reményeink, vágyaink megvalósítását az Ő megjelenéséről, fellépésétől várták. S amikor eljött szinte senki sem várta Őt. A néhány kivétel: a bethlehemi pásztorok, Simeon, Anna és a fent idézett bölcsek. Egy csepp a tengerben. A történelem könnyen megismételheti magát. Jézus megígérte, hogy  “Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket: hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” /Jn 14:3-6 /

Eljövetelének előjeleit naponta láthatjuk, hallhatjuk. Milyen szomorú lenne, ha senki sem várná Őt! Bizonyára szívet melengető dolog az ünnep hangulata, az hogy a családokban érezhetővé válik a szeretet. Azt kívánom, hogy Jézus költözzék be minden otthonba, nem csupán ünnepelni, nem csupán a jubileumi évben, hanem a hétköznapokra is.