Biblia és demokrácia

2019.01.07 17:27

Biblia és demokrácia

 

Ma az egész modern világban talán a legelterjedtebb működési, döntési forma a demokratikus. Az egyházban is szinte minden döntésünk ilyen alapon hozatik meg. A kérdés: van-e ennek bármiféle bibliai alapja? A rövid válasz: nincs.

Honnan ered a demokrácia, a demokratikus gondolat, és mi a gyökere?

Korábban írtam róla, hogy a görög gondolkodás alapvetően dualista. Az állandó, változatlan arkhét (vagy Platonnál az ideát) és a folyamatosan változásban lévő világot különbözteti meg. A megismerés is kétféle lehet: a valódi ismeret (episztémé – például az arkhéről való elmélkedés is episztéméhez vezet!), objektív tudás, illetőleg a vélekedések, a doxák. A szofisták (Kr. e. 5. század) tagadták, hogy az ember szert tehetne objektív, abszolút tudásra, illetőleg, hogy ebben mindenki részesedhetne, így a világot (vagy éppen a poliszokat) tulajdonképpen a vélekedések irányítják. A gond csak az, hogy ezek szerint mindent be lehet állítani igaznak, és mindennek az ellenkezőjét is. Vagyis minden ellentmondásos, vitás, mivel nincs abszolút mércéje a tudásnak (innen származik a világ megismerhetetlenségének elve). Ha nincs biztos tudás, akkor minden vélemény egyenrangú, mivel egyiket sem lehet egy abszolút, rögzített mércéhez mérni. Amely közösségben pedig nincs végérvényes igazság, ott a többség véleménye, a meggyőzés számít, az dönt. Ergo, az az igaz, igazság (nem abszolút értelemben), amit a többség annak tart.

A demokrácia lényege tehát:

1.      Mivel nincs abszolút tudás, az aktuális erőviszonyok döntik el, mi a jó vagy a rossz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki jobban meg tudja mozgatni a tömegeket, az mondja meg, mi a jó.

2.       A többség rendre zsarnokságig viszi az uralmat (Platon szerint a demokrácia a csőcselék uralma – oklokrácia -, ami sosem vezet jó irányba).

3.      Minden ellentmondásos, bizonytalan, ezért van rá szükség (ha már nincs mérce, legalább valamilyen ideiglenes rend, igazság legyen).

Vajon létezik ilyen, vagy hasonló a Bibliában? Nem, ez éppen ellentétes mindennel, ami a Bibliában van.  

1/1 – A Bibliában a jó nem ilyen. A jó független attól, hányan hisznek benne. Az erőviszonyoknak ehhez semmi köze. Sőt, legtöbbször csak egy elenyésző kisebbségnél található az igazság. A Bibliában teokrácia van, vagyis Isten mondja meg, mi a jó és a rossz, és hogy minek kellene történnie.

2/2 – Mivel Isten a dolgok megmondója, nem juthat el (elméletileg) az uralom a zsarnokságig.

3/3 – Minden egyértelmű, ezért az egyértelműhöz (kijelentés) való igazodásra van szükség.

Ez tehát a demokrácia eredete, a lényege. A Bibliában pedig egyetlen esetet sem ismerünk, amikor használták volna. Talán nem véletlenül.