Bibliai quiz

2014.03.03 12:13

 

  1. Hány ágú csillag jelképezi Jézust?

a, 7

b,12

c, 14

       2. Kik voltak Jézus születésének első tanúi?

             a, Heródes

              b, a pásztorok

              c, napkeleti bölcsek

        3.  Melyik bibliai szereplő született fél évvel Jézus előtt?

               a, Keresztelő János

                b, Nagy Heródes

                c, Dávid király

         4. Hány éves volt Jézus, amikor elvesztették szülei?

                a, 4

                 b, 12

                  c, 18

          5, Hol keresztelkedett meg  Jézus?

                  a, Nílusban

                   b, Genezáreti –tóban

                   c, Jordánban

           6, Tanítványainak többsége honnan származott?

                   a, Jeruzsálemből

                   b, Júdeából

                   c, Galileából

            7, Mi vagy ki a Kinneret?

                    a, személy

                     b, hegy

                     c, tó

            8, Hány boldog-mondás hangzott el a hegyi beszédben?

                      a, 8

                       b,9

                       c, 12

              9, Mit nem szaporított Jézus?

                      a, kenyeret

                       b, halat

                       c, bort

              10, Kinek az anyósát gyógyította meg Jézus?

                       a, Péterét

                        b, Pálét

                        c, Jánosét

             11, Mit neveztek az Ő városának?

                        a, Názáretet

                        b, Betlehemet

                        c, Kapernaumot

              12, Ki mászott fel a fára hogy láthassa Jézust?

                         a, Nátánáel

                          b, Nikodémus

                          c, Zákeus