Bibliai totó 2

2014.03.03 12:15

1. Hány részből áll a János evangélium?

a. 28
b. 16
c. 24
d. 21

2. Mit mond a pusztában a kiáltó szó?

a. Gyertek, buli van
b. Vagyok a ki vagyok
c. Egyengessétek az Úr útját
d. Kövess engem

3. Miért adta Isten az egyszülött Fiát?

a. Hogy dicsekedjen Vele
b.Hogy megmentse a világot Őáltala
c. Hogy elítélje az embereket
d.Hogy a Szent Szellemet el tudja küldeni

4. Mi volt Jézus első csodája?

a. A vizet borrá változtatta
b. Meggyógyította a királyi udvari ember fiát
c. 5 kenyérrel és 2 hallal jóllakatott több, mint 5000 embert
d. Meggyógyította a vakon született embert

5. Mi az új parancsolat?

a. Reggel korán keljetek
b. Szeressétek egymást
c. Naponta pontosan 30 percig olvassátok a Bibliát
d. Tartsátok be a 10 parancsolatot

6. Melyik gyümölcstermő növényhez hasonlítja magát Jézus?

a. almához
b. dinnyéhez
c. szőlőhöz
d. fügéhez

7. Folytasd az igét! Én vagyok az út, az igazság...

a. és a béke
b. és a világosság
c. és az Isten
d. és az élet

8. Ki mondta, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép elvesszen?

a. Kleofás
b. Kajafás
c.Kapernaum
d. Korazin

9. János evangéliuma szerint milyen nyelven volt a "Názáreti Jézus a zsidók királya" felirat?

a. héberül
b. görögül
c. latinul
d. mindhárom nyelven

10. Amikor Jézus szomjas volt a kereszten, mibe mártották a szivacsot?

a. vízbe
b. olajba
c. ecetbe
d. borba