Bibliai totó 3

2014.03.03 12:45
 1. Hány folyó volt az Édenben?
  1. 1
  2. 2
  3. 4

 

 1. Az Izraeliták hol töltöttek el 400 esztendőt?
  1. Egyiptomban
  2. Babilonban
  3. Sziriában

 

 1. Ki volt az aki tudtán kívül lányát ajánlotta Istennek?
  1. Bárák
  2. Jefte
  3. Gedeon

 

 1. Hogy hívták Saul édesapját?
  1. Nagynak
  2. Kisnek
  3. Kovácsnak

 

 1. Ki volt Géházi?
  1. asztaliteniszező
  2. kalapácsvető
  3. Elízeus szolgája

 

 1. Illés idejéban mennyi ideig nem esett eső?
  1. 3,5 hét
  2. 3,5 hónap
  3. 3,5 év

 

 1. Jézabel végzetét ki idézte elő?
  1. Jéhu
  2. Illés
  3. Akháb

 

 1. Dániel könyve milyen nyelven íródott?
  1. héber
  2. arám
  3. héber és arám

 

 1. Máté kinek írta evangéliumát?
  1. pogányoknak
  2. Zsidóknak
  3. Görögöknek

 

 

 1. Márk szerepel-e a Márk evangéliumában?
  1. igen
  2. nem
  3. leplezetten

 

 1. Lukács melyik apostol munkatársa volt?
  1. Pál
  2. Páter
  3. János

 

 • Hány őr őrizte Pétert a börtönben?
  1. 2
  2. 8
  3. 16

 

 1. Hol kapta János a jövőről szóló látomásokat?
  1. Pátmos
  2. Patros
  3. Efézus

 

13+1. Hány lovas van a Jelenések könyvében?

 1. 1
 2. 2
 3. 4