Bölcsességek

2014.09.02 14:08

Adás

 • “Az igazi öröm elajándékozza önmagát. Aki megtapasztalja, nem keres érte sem hálát, sem jutalmat. Számára az a hála, az a jutalom, hogy adhat.” (Roger Schütz)

Adakozás

 • Keveset adsz, amikor a te tulajdonodból adakozol.
 • Amikor Önmagadból adsz, igazán akkor adakozol.

(Kahlil Gibran)

 • “Nem az a boldog, aki kap, hanem aki ad!”

Adni

 • Aki kapni akar,  tanuljon meg adni.

Aggodalom

 • Az aggodalmaskodás nemcsak a cselekedet, hanem a lélek halála is.
 • A múlton már nem tudsz változtatni, de a jelent  tönkreteheted azzal, hogy az Úrnak való szolgálat helyett a jövőért aggodalmaskodsz.
 • Az aggodalom aggá tesz!

Ajándékok

 • Mindaz, amit elajándékozol a földön, elkísér majd a mennybe

Alázatosság

 • Az alázatosság nem ismer megaláztatást.
 • A kevély bolondja az egész világnak, az alázatosnak bolond az egész világ.
 • Minden erő az alázatosságban áll, miután minden kevélység gyengeség.
 • Alázatosság a lélek ékessége.
 • Alázatosság a bölcsesség alapja.
 • Tűzben próbáltatik meg az ezüst és arany, a kedves emberek pedig a megaláztatás kemencéjében.
 • Uram, nagyon megaláztak! Segíts hogy önmagamat tudjam megalázni!
 • A nagysághoz vezető út: Akarj kicsiny maradni!
 • Az igazi nagysághoz az út mindig a mélybe vezet.
 • Diogenész: - Megtaposom Platón gőgjét!              
  Platón: - Igaz hogy megtaposod, de egy másik gőggel!
 • Az alázat kész az Isten akaratát cselekedni. Az ÉN szeretné ezt a látszatot kelteni, és ennek a leple alatt a maga kénye-kedve szerint élni.
 • Minél jobban megalázkodol és engedelmeskedsz Istennek, annál bölcsebb és békésebb leszel mindenben.
 • Miért nyom le Isten keze olyan sok embert? Mert sokakra úgy talál rá, hogy állnak és csak kevesekre akik térdelnek.

Góethe

 • Istennel járva Uram, lelki sebeimre gyógyírként hat Igéd. Szelek szárnyain hordod, ki Reád támaszkodni nem fél!

Márton Éva

Áldozathozatal

 • Kincsed csak annyi lesz a mennyben, amennyit őszinte áldozatod által odagyűjtöttél.

Átadás

 • Az Úr szolgálatában nem a lótás-futás számít, hanem az imádság. A szervezés sikert hozhat, de egyedül az átadott élet hoz majd gyümölcsöt.
 • Sohasem jutsz el arra a győzelemre, amit Krisztus akar adni neked, amíg teljesen ki nem szolgáltatod magad neki.
 • Az életed nem a tied, hanem az Istené - embertársaid javára.
 • Csak ha Isten elfogadott engem, tagadhatom meg magamat, s menthet fel Isten.
 • Csak akkor várhatod el, hogy Isten vezessen és oltalmazzon, hogyha engeded, hogy irányítson.
 • A keresztény ember fődolga az, hogy keresztény legyen.
 • Ha Jézus Krisztus Isten Fia, akkor semmilyen áldozat nem túl nagy érte.
 • Krisztus az első helyet óhajtja magának.
 • Ha életünket Istennek egészen kiszolgáltatjuk, békességünk lesz. De ha csak egy zugot is megtartunk magunknak, ez sok zavarnak és bajnak lesz majd a kiindulópontja.
 • Bármilyen természeted van, alkalmas vagy Jézus számára. Nem kell a sajátosságaidat vagy a jellemedet feladnod. Csak önakaratodat, önfejűségedet, önző természetedet vessed alá neki, és kérjed: Uram, itt van az akaratom, az önfejűségem, a természetem, és minden rosszaságom: vedd el, és tégy engem tanítványoddá.
 • Nem a rendkívüli képesség tesz alkalmassá a rendkívüli szolgálatra, hanem az Istennek teljesen átadott élet.
 • Ha imaéletet akarsz élni, teljesen át kell adjad magadat Istennek.
 • Az emberek akarnak valamit tőled. Krisztus, téged akar.
 • Ha nem halsz meg magadnak, nem jutsz el az életre.
 • Miért kell az Isten akaratát megértenem? Hogy Isten terveit megérthessen, és a magam akaratát alárendelhessem.
 • Ha úgy gondoljuk, hogy életünket is oda adnánk Krisztusért, hogy van az, hogy csupán egyetlen sértő szót is oly nehezen tudunk elviselni?

Barátság

 • “Az az ember az igazi barátod, aki ismer téged és mégis szeret.”
 • Amikor megkérdezték Arisztotelészt, mi a barátság ő így felelt: "Egy lélek, mely két testben lakozik"
 • Ne reméld, hogy más valakiben találsz fel barátot, mint aki benned találta fel barátját.
 • Milyen kevesek közt maradna fenn a barátság, ha egyik a másik érzelmeit egész terjedelmében megismerhetné.
 • A barátság egy része abból áll, hogy az embereket jobban szeretjük, mint ahogyan megérdemlik.
 • Ha csak az élet éjein világít a barátság lángja, akkor a szerencse napvilága elhomályosítja fényét.
 • A barátság és a szerelem olyan mint a hegedű húrja. Ha megereszkedik, még feljebb lehet vonni, de ha elpattan, hiába kötöd össze, mindig hamis hangot fog adni.
 • Akiben bízom, attól Isten őrízzen meg. Akiben nem bízom, attól magam is megőrízem magam.
 • Több embert veszítettek el barátai, mint ellenségei.
 • Igaz barátainkat szerencsés állapotunkban hívnunk kell, szerencsétlenségünkben maguktól keresnek fel bennünket.
 • Ruhában az új, barátban a régi a legjobb.

Bátorság

 • Akkor vagy bátor ember, ha meg tudod változtatni véleményedet, amikor belátod, hogy nem az volt  helyes, és ha nem palástolod gőgösségedet sem a kimondott szó szentségének hangoztatásával.

Beszéd

 • "Azért van két fülünk és egy szánk, hogy kétszer annyit hallgassunk mint beszéljünk"

(Diogenész)

 • “Az igazi bölcsességnek tíz aranyszabálya van. Kilencszer: hallgass! A tizedik: keveset beszélj!”
 • Amiben mást megrósz, abban légy te kifogástalan!
 • Becsüld ellenségedet, mert ő mondja meg hibáidat.
 • Hol sok a szó, kevés a tett!
 • Ha ajkunkon kiszaladt a szó, az rajtunk uralkodik, ha azonban visszatartottuk, mi vagyunk urai.
 • Nagy hasznára van az embernek, ha több nyelven tud beszélni, de felbecsülhetetlen értékű az a képesség, ha a nyelvek bármelyikén hallgatni tud.
 • Ha dicsérni lehet valamit, dicsérj gondolkodás nélkül, készségesen. Ha leszólnod kellene valamit, gondold meg hétszer mielőtt kimondanád. Ugyanis a dicséret jó érzést kelt, a leszólás pedig fájdalmat.  
  A gyógyító orvos metszésétől is húzódozunk.
 • Hogy okosan viselhessétek magatokat társaságban, gondolkozzatok csak ezen:  Mi a beszéd?  És hogy: Miért beszél az ember?         
  Nézzetek meg két beszélgető nőt: Sokszor látjátok, hogy mindkettő beszél. Egyiket sem érdekli az, hogy mit mond a másik, csak az, hogy mit mond ő maga. Miért beszélnek ezek?   
           Ellenben nézzetek meg két beszélgető okos embert: 
  Mind a kettő arra figyel, mit mond a másik. Ő maga iparkodik hallgatni amennyit csak lehet. Miért beszélnek ezek?    
           Amazoknál a cél maga a beszéd. Emezeknél a beszéd anyaga.           
           Közönséges beszélgetésben az ember mindig arról beszél, ami az elméjét betölti, vagy valamikor érdekelte. Innen van, hogy a közepes értelmű ember szívesebben beszél mint hallgat. Az értelmes ember meg szívesebben hallgat mint beszél, mert az értelmes ember nem tartja szükségesnek hogy kinyilvánítsa mindazt, ami az ő agyát izgatja. Be van gombolkozva, s csak hozzátartozói előtt jelenik meg nyílt bizalommal.
 • A hallgató ember          -              lepecsételt levél. 
  A beszélő ember           -              kirakodó láda.
 • Hallgatni bölcsesség, de aki bölcs, azt is tudnia kell, hogy beszélni néha kötelesség.
 • A prédikáció csak jó tanács - tőled függ, mennyit ér életedben.
 • Úgy beszélj a másikról, ahogy szeretnéd, hogy rólad beszéljenek.
 • Úgy beszélj a másik háta mögött, mintha ott lenne./ Úgyis visszamondják. /
 • "A mesterkélt beszédnél nincs nagyobb csapás."
 • “A nyelv kicsiny tag ugyan, de mérhetetlen nagy bajokat idézhet elő. Ezért már a természet is biztos őrizetbe vette: a szájüreg börtönében él, a fogak védőrácsa állja útját, az ajkak zárják el a külvilágtól” (Plutarchos nyomán)
 • “Azért van két fülünk és csak egy szánk, hogy többet figyeljünk, és kevesebbet beszéljünk.”
 • “Az igazi bölcsességnek tíz aranyszabálya van. Kilencszer: hallgass! A tizedik: keveset beszélj!”
 • Fájdalom, másról könnyebben elmondjuk és elhisszük a rosszat, mint  a jót. Ilyen a mi gyarlóságunk. De a bölcs ember nem hajlik minden szóra, mert tudja, hogy az emberi gyengeség hajlandó a rosszra és igen könnyelmű a beszédben.
 • Az igazán okos nem hirtelenkedik cselekedeteiben, sem nem csökönyös nézeteiben. Ugyancsak az ilyen nem hisz mindenki szavának, sem nem adja azonnal tovább, amit hallott és elhitt.
 • A szép szavak nem igazak, az igaz szavak nem szépek. Kinai közmondás.

Békesség

 • Annyi baja és nyugtalansága van az embernek, mint amennyire ragaszkodik ehhez a világhoz.
 • Először benned legyen békesség, utána lecsendesíthetsz másokat is.
 • “Ne annak örülj, ha minden sikerül, hanem ha a sikertelenséget békével tudod elviselni.”
 • “Érdekes természeti törvényszerűség, hogy az a három érték - a boldogság, a szabadság és a lelki béke- , melyre a legjobban vágyunk, csak úgy lehet a miénk, ha másoknak osztogatjuk.”
 • “És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” (Ésa 32:17)
 • “Békét csak akkor sugározhatsz, ha tebenned is megvan.”

Békesség keresése

 • Veszekedésre békülés legyen a válaszod, sose provokáld a másikat.

Biblia

 • A Biblia egyformán felkészít az életre és a halálra.

Bibliaolvasás

Aki nem olvassa a Bibliát, semmilyen előnyben nem részesül azzal szemben, mint akinek nincs Bibliája.

Bizalom

 • Sohasem esik kétségbe az, aki eszében tartja, hogy a Mindenható fogja a jobbját.
 • Azt mondod, nem vagy gyáva, ugyanakkor nem mered rábízni magad az Úr vezetésére?!
 • A bizalmatlanság és a gond rettenetesen megkínozhatnak, de ha hittel az Úrra tekintesz, megszabadít tőlük.
 • Ahol eltűnik a bizalom, ott a jó is gyanússá lesz.

Biztonság

 • Biztonságra szükségünk van, hiszen
 • a pénz értéke               állandóan változik
 • a világ           forog
 • az időjárás   szeszélyes
 • a tudomány mindig változik
 • a jövő            ismeretlen
 • az életünket nem látjuk előre
 • a sors             változhatatlan.
 • Rád nehezednek az élet problémái és rejtélyei? Szeretnél megszabadulni bűneid terhétől?      A válasz: Krisztus. Benne találjuk meg az Örök biztonságot.          

Ígéretet hagyott nekünk:

 • Az én juhaimnak ... örök életet adok, és nem vesznek el soha. (Jn 10:28)

Boldogság

 • Az  az ember nem lehet boldog, aki sohasem becsüli a maga állapotát, sem azt nem értékeli amivel bír, hanem az után sóvárog, amit nem birtokolhat. A bizonytalanért a bizonyost semminek tartja, és nyughatatlan elméje mindig arra ingerli, hogy jobb volna ott lenni, ahol nincsen.
 • A boldogtalan ember kapni, a boldog adni szeret.
 • Nem a földi javak bírása, hanem azok bölcs használata tesz boldoggá.
 • Aki sokat álmodozik a jövő boldogságáról, az elalussza a jelenlévőt.
 • Aki mindennel elégedetlen, az saját boldogságának gyilkosa.
 • A legnagyobb boldogság is unalmas teherré válik, ha azt mással nem közölhetjük.
 • A legbiztosabban azok haladnak a boldogtalanság felé, akik a boldogságot hajhásszák.
 • Az ember sohasem lesz boldog és nyugodt addig, amíg alá nem rendeli magát valaminek, amiért érdemes meghalni.
 • Ha önmagadra nézel, csalódni fogsz, ha az emberekre nézel, kétségbeesel gonoszságukon, de ha Jézusra nézel, boldog és szabad leszel.
 • A boldogság nem az élet célja, hanem annak  következménye ahogyan élünk. Olyan, mint az árnyék: ha hajszoljuk, elszalad előlünk, de ha a napfény és az igazság felé megyünk, követ bennünket.
 • Boldogság

"A boldogság könnyelmű fruska,

nem időz sokat egy helyen,

hajad szemedből elsimítja,

megcsókol s tűnik hirtelen.

 

Balsors - asszony épp fordítottja,  
ha egyszer hű kebelére vett,            
nem sietős a dolga, mondja,           
s ágyadhoz ülve kötöget."               
( Heine )

 • Boldogság az, amikor
 1. megértenek
 2. van otthonom,
 3. találkoztam egy barátommal,
 4. tudom, hogy valakit érdekel a sorsom,
 5. érzem, hogy valaki szeret,
 6. megszabadulok terheimtől,
 7. bűnbocsánatot kapok.
 • Az igazi boldogságot egyedül Jézus Krisztusban találhatjuk, mert a Golgotán Ő fizette meg értünk bűneink váltságdíját. Ő ma is hív téged:
 • “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11:28)

Boldogtalanság

 • “Ha nagyon szerencsétlennek érzed magad, gondolj azokra az emberekre, akik szívesenb cserélnének veled.” (Robert Lembke)
 • "Boldogtalan, kinek szerelme nem fogant meg.

Boldogtalan, kinek márvány-kemény a szíve,

de százszor az, ki boldogságát elveszítette.

Bukások

 • "Némely bukás csak annál szerencsésebb emelkedés eszköze."

( Shakespeare )

Bűn

 • A kísértés még nem bűn! A bűn az engedékenységben van!
 • Mi a bűn? Nem cselekedetbeli tény csupán, hanem ha nem azt akarjuk, amit Isten akar.      
                                            (Cseri Kálmán: Rádiós félóra 93.III.3l.)
 • Mi a bűn? Minden gondolat, vágy, cselekedet, amire belső érzésünk egy hangja azt mondja: - Ne tedd!
 • “Az ember szívében is megronthatja a törvényt, mégha nem követ is el látható bűnt, s a világ előtt nagyon becsületesnek látszik. Isten minden cselekedetet a mögötte húzódó indítékok alapján ítél meg.”           
                                                          (E.G.White: Kr.péld.216.)
 • Már a gonosz gondolat, vagy kéjvágyó pillantás is Isten törvényének áthágása.( E.G.White  Vil.rem.172.)
 • Amíg a szív bűnös indulatokat és gondolatokat ápol, ha még oly titkos is, addig ott a bűn az úr. ( E.G.White  : Gond. a hegyi beszédről 63.old.)
 • Már az is bűn, ha valamivel magam akarok boldogulni, és Istent kizárom.
 • Az ördög kétféle tükröt szokott az ember elé tartani. Az egyik kicsinyíti a bűnt, a másik nagyítja azt. Az elsőt akkor mutatja, mielőtt elkövette, a másikat pedig miután már elkövette az ember a bűnt.
 • Ha a bűnös önmagát elítéli, akkor Isten őt  kegyelmesen felmenti.
 • Amikor magunkat büntetjük, Isten kíméletesen bánik velünk.
 • Isten nem fenyíti az ítélet vesszőjével azt, aki a bűnbánat ostorától vérzik.
 • Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy az ő lelkiismeretük tiszta, pedig tulajdonképpen csak az emlékezőképességükkel van baj.
 • Ma hagyd el bűneidet, és holnap hívő leszel.       
                                                                          (Pascal)
 • Krisztus nemcsak megszabadít, hanem meg is őríz a bűntől.
 • Bűnbánat nélkül a hitélet rajongásba fullad, vagy farizeizmussá válik.
 • Az igazi bűnbánó nem elégszik meg a bűnbánat üres szavaival, hanem:
 • Megvizsgálja: mi bűnt, hibát, mulasztást követett el.
 • Szívében elítéli, fájlalja azt.
 • Megtesz mindent, amit csak tehet, hogy helyrehozza azt, ami helyrehozható, és őrízkedik attól, hogy újra elkövesse azokat.
 • Kéri Istent, adjon néki ehhez erőt, és uralja Lelkével életét!
 • Az ember nagy bűne nem az, hogy vétkezik. A kísértés nagyon erős, ő pedig nagyon gyönge. Az ember nagy bűne az, hogy minden pillanatban Istenhez fordulhatna, de nem teszi. "

(Rabbi Boenam)

 • A bűn ezt jelenti: Saját utamat járom, rossz vonatban ülök. A legrosszabb dolog: ragyogó arccal téves irányba utazni.
 • Nem lehet eltitkolt bűnökkel élni, ha Isten titkait szeretnénk megérteni.

Bűnös

 • Egy bűnös az egész mennyországot pokollá tenne.

Bűnbánat

 • Isten nemcsak a bűneinket látja, hanem azt a vágyat is, mellyel felsírunk hozzá.

Büszkeség

 • "Az ember csak akkor hajlandó Krisztushoz menekülni, ha belátja, hogy ő magán nem tud segíteni. Ezért a büszkeségnek és önigazságnak össze kell törnie a bűnbánatban."

                (Új élet 3.évf.4.szám 6.old.)

 • A büszke szív nem érez szükséget, ezért bezárul Isten előtt. Ezért minden bűn között ez a leggyógyíthatatlanabb és így a büszke ember helyzete a legreménytelenebb.
 • “Koromsötét éjszakában sötét kövön fekete macskát könnyebb észrevenni, mint a büszkeséget saját szívünkben”

Csalódások

 • Ha lelki munkás vagy szoktasd magad a gondolathoz: Isten olyan embereket bíz rád, akik garantáltan csalódást okoznak neked.

Csend

 • S a csend, akárha gyógyírként, eljő, hogy begyógyítsa a hang sebeit.

Oliver Wendell Holmes

Csodák

 • A csodákban való hit még nem az Istenben való hit.
 • A csodák még sohasem szüntették meg az Isten és az ember közötti távolságot.

Csüggedés

 • Ha legközelebb újra elcsüggedsz, gondolj vissza arra az eseményre, amikor Jézus a csüggedt halászoknak azt mondta: vessék ki a hálójukat még egyszer. Mégpedig ugyanazon a helyen, ahol előzőleg egész éjszaka halásztak és semmit sem fogtak

Dicséret

 • Vedd észre és dicsérd meg a másikban a jót, így tudod a jóra segít

Egészség

 • Az egészség korona az ember fején, amit azonban csak a betegek látnak meg.

Egyenlőség

 • Az egyenlőség / testvérek, házastársak stb. / nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanannyit kell nyújtaniuk, vállalniuk mint a másiknak, hanem azt, hogy mindegyik mindent megtesz, ami tőle telik.

Egyszerűség

 • "Óvakodj attól, hogy fényűzéssel irigységet kelts. Hordj egyszerű ruhát, de a szépség róla ne hiányozzon."

Együtt Jézussal

 • “Jézus azt kérdezi tőlem: Miért nem viszel magaddal, amikor nehéz, megoldhatatlannak tűnő problémával kell megbirkóznod? Vigyél magaddal! Nézz rám, mielőtt megszólalsz! Az én szeretetemmel tekints rá! Az én szememmel!”

Együttérzés

 • “Nem tudod, milyen nehéz az a teher, amelyet nem te cipelsz” (Afrikai mondás)

Elfogadás

 • Amit felebarátod jó szívvel add, azt ne utasítsd vissza.
 • Tanulj meg elfogadni.

Elhívás

Ne kérdezd: Kaptam-e elhívást? - hanem valld: Az Úr tanítványa vagyok.

Ne kérdezd: Meddig várhatok még? - hanem: Mikor kezdhetek hozzá?

Ne mondd: Alkalmatlan vagyok: hanem: Az Jézus alkalmassá tesz!

Ne mondd: Lám, mi mindent feladtam! - hanem: Íme mennyit nyertem!

Ne kérdezd: Helyeslik-e lépésemet: - hanem: Istentől lesz jutalmam.

Ne mondd: Félek a küzdelemtől, bajoktól. - hanem tudd: Isten ereje erőtlenségeinkben nyilvánul meg.

Így vallott Studd Károly, a 19. Század áldott és kipróbált misszionáriusa. HEROLD

Elkeseredettség

 • “Ha nagyon szerencsétlennek érzed magad, gondolj azokra az emberekre, akik szívesen cserélnének veled.” (Robert Lembke)
 • “Minél sötétebb az éj, annál tündöklőbbek a csillagok.”

Elszenvedvén ...

 • A bűn után az emberek megjegyzését elviselni megadással: olyan vezeklés, mely kedvessé tesz az Isten szemében.

Elvárások

 • Akkor tudja az ember legkönnyebben elfogadni embertársait, ha semmit sem vár el tőlük.
 • Mutassatok nekem olyan embert, akit soha senki nem kritizált, és én olyan emberre mutatok benne, aki soha semmit sem csinált.
 • Tanuld meg az embereket úgy elfogadni, amilyenek!

(Stéhli Ferenc tanár)

 • Minél többet ítél az ember, annál kevesebbet szeret.
 • Ne kívánj többet a másiktól, mint amire valóban / lélektanilag - fizikailag  / képes.

Elvek

 • Az ember lehet jobb, mint a hírneve, de sohasem jobb, mint alapelvei.

Elveszettség

 • Mindenki elveszett, aki nincs a helyén.
 • Honnan tudhatnám én - mondhatná valaki: helyemen vagyok-e vagy sem?

Aki nincs a helyén, az feszült, kapkodó, elesett, zavart, kedvetlen, keserű, depressziós. Mondhatnám így is: ideges. Ideges, mert nem találja a helyét. Olyan, mint a fészkét vesztett fecske, ide-oda rebben, csivitel, cikázik nyugtalanul.

                Ha van valami közös jellemzője a XX. század emberének, akkor ez: nem találja a helyét. Szüntelenül azt hiszi, máshol vagy mással, vagy másként jobb volna. Úgy forgatja az életét, mint lázas beteg a párnáját, pedig a láz nem a párnában van, hanem őbenne.

                Most Isten Lelke keres bennünket: hogy amíg magunkra és Atyánkra ismerünk: hazataláljunk, és békességre jussunk Nála.

Dr. Gyökössy Endre

Erő

 • Ha erőtlen vagy, ne így imádkozz: “Uram, miért hagytál el engemet?”, hanem: “Uram, mi akadályozza életemben azt, hogy erőd kiáradjon?”
 • Azokkal az erőkkel, melyeket nem adunk át Jézusnak, Sátán él vissza.
 • "Ha erőd kevés, a félúton kidőlsz, de ne feküdj le az út elején!"

( Kung Fu Ce )

Evangéliumhirdetés

 • A hit világosságát felragyogtatni, és az Evangélium örömét meghirdetni ma is időszerű feladat a Földön.

Evangélium és a közfelfogás

 • Az evangélium ma sem népszerű.

A nacionalizmus számára nem elég hazafias,

a vallási pluralizmus számára nagyon szűkkeblű,

erkölcsi szempontból felettébb követelő,

az emberi büszkeség számára megalázó,

az okoskodó értelem számára túl egyszerű.

Élet

 • A világ csak híd, ne építs rajta házat!
 • Olyan lett az életed, mint amilyennek lennie kellene, mint amilyennek szeretted volna? Olyan lett az életed, mint ahogy Isten akarja, hogy legyen?
 • Életünk rendbe jön, ha Isten világosságában járunk.

Életcél

 • "Az élet egyetlen, igazi nagy kérdése az, hogy Istennel vagy Isten nélkül élsz-e. Minden egyéb csak mellékes dolog."

(Hilty)    (Új élet 5.évf. 5. szám 7. old.)

 • Szeretnék úgy élni, hogy nyitott legyek az időre és halálra; hogy mindent észrevegyek, de semmire se emlékezzem; hogy amit felkínálnak, azt válasszam, ádáz és kérlelhetetlen akarattal.

Annie Dillard

Életelv

 • "Amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd soha mással!"

Életirány

 • Ha tisztelettel viseltetünk a múlt iránt, és felelősséggel tekintünk a jövőre: helyes irányba állítjuk életünket. D. Bonhoeffer Koch Senger Útitárs

Életprogram

 • Úgy élj, mintha Krisztus tegnap halt volna meg, ma feltámadt volna, és holnap visszajönne. 

Életút

 • “Jobb sántikálni a helyes úton, mint futva haladni a rossz úton.”
 • Csak egy út vezet a mennybe, de ezer út vezet a romlásba.
 • Aki életét magasabb célnak szenteli, ne várja, hogy önmaga fogja gyümölcseit élvezni. Sok idő kell, míg a mag, melyet az emberiség mezején elhinténk, gyümölcsöket hozhat.            
  (br. Eötvös J.)
 • Az emberi életet álnok hitelezőhöz lehet hasonlítani:        
  Napról-napra hazugságokkal ámítja ifjúságunkat, végre bevallja a csalást, s aggkorunknak teljesen tagadó választ ad.
 • Életem legsötétebb ideje volt a legértékesebb. Amikor holtpontra jutottam, akkor nyúlt bele Isten az életembe.
 • A hívő ember élete csak akkor magasztalja Istent, hogyha engedelmes.
 • A hit alakítja a keresztényt, s élete igazolja. (Jak.2,18.)
 • Hogy Isten mit akar velünk, azt rendszerint csak a történések végén ismerjük fel.
 • Az ember fődolga, hogy Istent megismerje, és akarata szerint éljen a földön. (Préd.12,15.16.)
 • Isten ismeri a tegnapodat, add neki a mai napod, s gondoskodik a holnapodról.
 • Életprogram:
           Ne hidd el             mindazt, amit hallasz.      
           Ne mondd el        mindazt amit tudsz.          
           Ne nézd meg        mindazt ami tetszik.         
           Ne kívánd            mindazt amit látsz.           
           Ne tedd  mindazt amit akarsz.        
  Hanem gondolj arra, hogy        
           Milyen kevés időd van a szolgálatra.           
           Milyen kevés tudomány szükséges a jósághoz.         
           Milyen kevés szellemesség szükséges a szeretetreméltósághoz.             
           Milyen kevés pénz szükséges a nagylelkűséghez.      
           Milyen kevés hely szükséges a boldogsághoz.           
 • “Legfontosabb dolgunk a földön: Jézust szeretni és mindent megtenni, hogy az emberek, minél többen,  mindörökké szeressék Őt.”

(Lisieuxi Szt.Teréz)

 • A kereszténység nem a gerinc-, hanem a térdhajlásban mutatkozik meg.
 • Korunk emberének az a tragédiája, hogy igyekszik felfogni az atom titkait, de elfelejtette a Hegyibeszéd üzeneteit.
 • Nem annyira az a döntő hogy hol állunk, hanem az irány, amelyet felvettünk.
 • Ne sírd vissza a múltat, ne siettesd a jövőt, hanem élj bölcsen a jelenben.
 • Nekünk azt az ősi, emberi végzetszerűséget kell leküzdenünk, hogy feledjük azt, amire emlékeznünk kellene, és emlékezünk arra, amit el kellene felejtenünk.
 • Inkább kísérje sikertelenség becsületes eljárásodat, minthogy sikert érj el fondorlattal és hamissággal.
 • Legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat.
 • A nehézségekből Isten új lehetőségeket teremt.
 • Isten ajtót nyithat nekünk ott, ahol nem is látjuk az ajtót.
 • Ha nincs áttekintésem, segít a visszatekintés. (Jer.6,16. Móz.V..8,2.)
 • Isten csak azokat oltalmazza, akik irányítása alatt állnak. (Pld.3,5-8.)
 • Nem tudod mikor jár le tartózkodási engedélyed a földön.
 • “A te békességedet a célnál éred el, de csendben kell lenned már az úton”
 • Az ÉN minden útja csábító, de a magányosság pusztájába vezet.
 • Isten útjait titok veszi körül, de Jézusban az Isten szívébe látunk.

Fritz Binde

Értékek

 • "Több az ember vagyon nélkül, mint a vagyon ember nélkül"
 • Ne tarts semmit se nagyszerűnek, értékesnek,     
  csodálatosnak, dicséretesnek, kívánatosnak,      
  hanem egyedül azt, ami örökkévaló.

Kempis Tamás

Értékrend

 • Ne tarts semmit se nagyszerűnek, értékesnek, csodálatosnak, dicséretesnek, kívánatosnak, hanem egyedül azt, ami örökkévaló.

(Kempis Tamás)

Érvelés

 • Ne meggyőzni, hanem megnyerni akard társadat.
 • Terveid, elgondolásaid ne erőltesd rá a másikra, hanem inkább tedd számára is kívánatossá.
 • Jaj annak, akinek a szeretettel szemben igaza van,
 • Jaj annak, aki a maga igazára hivatkozik akkor, amikor szeretetből áldozatot kellene vállalnia.
 • Úgy akard a jót a másiknak, hogy azt jónak tartsa ő is, amit neki akarsz.

Feladatok

 • Adott helyzetben így is, úgy is el kell végeznem a feladatomat, ami a másiktól rám maradt. Ha pedig már el kell végeznem, ne tegyem saját magam számára pokollá azzal, hogy  duzzogok, méltatlankodom és a másikat hibáztatom.

Félelem

 • A félelem, a rosszban való hit...

(Szabados György)

 • Csak a fél - hívő fél - az egész hívő nem fél.

Féligazságok

 • Vigyáznunk kell a féligazságokkal. Lehet, hogy a másik felét, éppen a hazug felét mondjuk el.

Fél kereszténység

 • Sajátságos, hogy az emberek nem szégyellnek fél-keresztyénnek lenni. A fél-keresztyén mindenütt szalonképes - aki egész keresztyén, azt lenézik és kerülik.

Figyelmeztetés

 • Legtöbbször figyelmetlenségünkkel bántjuk meg egymást. Ne vedd zokon, ha figyelmeztetnek és tanulj figyelmetlenségedből.

Fösvénység

 • A legfösvényebb embernek a több mint 95 millió dollár vagyonnal rendelkező Henrietta Howlanót tartják. Fia lábát azért kellett amputálni, mert nem talált számára időben ingyenes kórházat. Henrietta legtöbbször hideg ételt eszik, mert sokba kerül a tüzelő és a gáz.

Metró 1998. dec. 3.

Gazdagság

 • Gazdag az, akinek nincsen hiányérzete.
 • A legtehetősebb üzletember Bill Gates, a Microsoft alapítója. Személyes vagyona több mint 28 milliárd dollár.

Metró 1998. dec. 3.

 • Az újgazdagok modortalanságáról:
 • Nincs jó stílusuk.
 • A stílust csak egy pár nemzedék szerzi meg a pénzhez!

(TV Guldenburgok öröksége)

 • A vagyon nem növeli belső értékünket, csak lehetőséget ad, hogy sok jót tehessünk.

"Az együttérző ember sohasem gazdag és a gazdag ember sohasem együttérző"

Gondok-bajok

 • Annyi baja és nyugtalansága van az embernek, mint amennyire ragaszkodik ehhez a világhoz.

Gondolat

 • Aminek megértéséhez ész kell, az maga is gondolat. Amit csak a szellem tud megragadni, az maga is szellem.

(Baden Powel)

Gondolkodás;

 • Gondolkodás az erő forrása

Gyanúsítás

 • “Talán bűn, ha rosszat gondolunk másokról, de ritkán tévedés.”

H. L Macken

Győzelem?

 • Ha elfeledkeztek rólad vagy elnéznek feletted az emberek, és mégis boldog vagy, akkor: az győzelem!             
          

  Ha jót cselekszel és cserébe rágalmakat kapsz, ha kívánságaid meghiúsulnak és tanácsaidat nem fogadták meg, és te mindezt nyugodtan elfogadod az Úr kezéből: az győzelem!            
          
  Ha csöndben elviseled, hogy ellentmondjanak neked vagy éppen sértegessenek: az győzelem!             
          

  Ha tapintatlan emberek megsértenek, és ezt készséggel elfogadod:  az győzelem!     
          

  Ha nem önmagadról beszélsz, és jó cselekedeteidről, hanem mindenben az Urat akarod dicsőíteni.:  az győzelem!

Gyűlölet

 • A megtéretlen ember szereti a bűnt, s gyűlöli a bűnöst.      
  A megtért ember szereti a bűnöst, és gyűlöli a bűnt.

Halál

 • "Az ember még az életet sem ismeri, hogyan akarja ismerni a halált?"

Hangulat

 • Levertség   =  engedetlenség  + hitetlenség

Harag

 • Egyik legnagyobb ellenségünk a harag. De nem az, amelyik mások szívéből ront reánk. Az ellen védekezhetünk. Hanem a magunk haragja.

Hatalomvágy

 • "Azok számára, akik mások befolyásolásán mesterkedve próbálnak hatalomra szert tenni, semmi sem annyira veszélyes, mint a saját fejükkel gondolkodó emberek."

                (Válogatás 1998. X. 105. old.)

Hazugság

 • Legveszélyesebb hazugság az, amely legközelebb áll az igazsághoz.
 • Vigyáznunk kell a féligazságokkal. Lehet, hogy a másik felét, éppen a hazug felét mondjuk el.

Hála

 • “Ha Istennek minden jótettét megköszönnénk, nem maradna időnk panaszkodásra.”
 • Az élet legnagyobb erőforrása a hála.
 • Amint az ember megtanulja, hogy mindenben hálát adjon Istennek, mind bensőségesebb lesz az imádsága.
 • Egy felfelé irányuló hálás gondolat, már imádság.
 • A legnagyobb művészet és a legmélyebb bölcsesség, amelyet elsajátíthatunk: a hálaadás.
 • A bölcs elfelejti a sértéseket, a hálátlan a jótetteket.
 • Aki hálát tud adni, annak szívében ott ég Isten szeretetének kiolthatatlan fénye.
 • “Mondj köszönetet minden körülmények között.”
 • “A hálás ember termékeny föld. Tízszeresen adja vissza, amit kapott.”

Hazugság

 • Kisebb bűn egy hazug ígéretet megszegni, mint hazugságunkhoz ragaszkodni.

Hála

 • Egy hívő ember - akiből mindig csak úgy áradt a hála - bekötött ujjal ment az imaórára . Alaposan megvágta az ujját. A többiek várták, hogy vajon most miért lesz majd hálás. Ő pedig felállt és így szólt:
 • Drága barátaim, ma megvágtam az ujjamat, de hála Istennek, nem vágtam le!

Házasság

 • Ha egy lány egy férfihez csak a szépségéért megy feleségül, éppen olyan bolond, mint az a férfi, aki megevett egy madarat, mert az olyan kedvesen énekelt.

(C. H. Spurgeon)

 • Az elefánt, mielőtt hídra menne, előre nyújtja az első lábát, és rádobbant. Az emberi élet legkétségesebb hídja a házasság. S nekünk, amikor ahhoz a “hídhoz érünk, nincs annyi eszünk, mint az elefántnak.
 • A házasság látszatra: 
           Feleségül vett egy tündért.               
           A házasság valójában: Feleségül vette a nyomorúságot.
 • Minden forró víz lehűl, ha leveszik a tűzről. Ez történik a házassággal is, amely testi lángokon főtt meg.
 • A feleség olyan rabszolga, aki az urával szolgáltat magának.
 • Láttam egy ókori képet:            
  Egy római lány, egy nyaláb virágot tesz az oltárra. A nő, amikor férjhez megy, ilyen virágáldozatként viszi az életét a férfihez.
 • Aki békés házaséletre vágyik, az mindig fogadja el, amit az asszony akar, de mindig azt cselekedje, amit ő maga jónak, helyesnek ítél. Az asszony mindenkor elfogadja a magyarázatot, mert hiszen az a fő, hogy a férj nem mond ellent, s még azzal is megbecsüli az asszonyt, hogy igazolja, magyarázgatja, hogy miért nem lehetett másként tennie.
 • Sok-sok házasság boldog maradna, ha a férfi épp oly figyelmes maradna a nő iránt, mint az esküvő előtt volt. A nő pedig oly szemérmes és angyali, mint amilyennek esküvő előtt látszott.
 • A házasság azt jelenti, hogy jogodat megfelezed, s kötelességedet megduplázod.

Hit

 • Hit: annak tudatában élni, hogy Isten szeret engem.
 • A hitélet kölcsönös adásvétel. A “vétel” az imádság, az “adás” a szeretet.
 • A hit abban áll, hogy abban hiszel, amit nem látsz, de a hívőnek az a jutalma, hogy meglátja majd azt, amiben hisz.

(Szt.Ágoston)

 • A gond ugató kutyáit elnémítja hit.
 • A hit erőre és áldásra talál az engedelmesség útjain
 • Még sohasem hallották, hogy egy igazi keresztyén a hitét halálos ágyán megbánta volna.
 • Az igazi hit megnyilatkozásaiban mindig természetes .
 • “Nagy bátorság kell ahhoz, hogy Isten karjaiba vessük magunkat.”
 • Krisztusba vetett hit által isteni erő áll rendelkezésünkre. (KB 1077/a)
 • A hit megfutamítja a félelmet.

Hitetlenség

 • Hitetlenség
 • Mi a hitetlenség?
 • Egy elrontott élet önigazolási kísérlete.
 • A világ ízek és színek nélkül is elképzelhető és létezik. Ha valaki tagadja a színek és ízek létét, hogyan lehet meggyőzni?

Hiúság

 • Emberi hiúság szívesen áll az isteni munkálkodás középpontjába.

Hűség

 • Csakis a hűségesek nagyok Isten szemében. (KB 545/c)

Hűség és népszerűség

 • Ritkán sikerül egyszerre hűségesnek és népszerűnek lenni.

(Farkas Péter)

Idő

 • A melletted elfolyó vízből csak az a tied, amit kimersz. A lefolyó évekből csak az, amit felhasználtál.
 • Az idő kincs, amely minden éjjel kisebb lesz, s ami naponta fogy, s végül elfogy.
 • Aki panaszkodik, hogy az idő korán elenyészett, önmagát vádolja, mivel azt bizonyítja, hogy nem elég korán használta fel.
 • Újra megváltjuk az időt, ha megsiratjuk a pillanatokat, amiket tékozolva vesztegettünk el.
 • "Nincs állásom, ezért ráérek fontos dolgokkal foglalkozni."
 • Akinek Isten számára nincs ideje, elkótyavetyéli azt.
 • A hívő embernek nincs hétköznapja, ünnepe, hanem van Krisztussal, vagy nélküle eltöltött ideje.
 • Rövid az élet,               
  Használd ki minden pillanatát!               
  Utadon csak egyszer mehetsz végig,      
  de otthagyhatod áldások nyomát!

Berta Isselmann

Idős korban

 • Ha idős korban is fiatal akarsz maradni, tanulj mindig valami újat, érdeklődj minden iránt ami körülötted történik, és legyen előtted mindig egy elérendő cél!

Idő

 • Idő kell hozzá, hogy az éj elmúljon,

hajnal hasadjon, olvadjon a fagy,

bimbó fakadjon, gyümölcs édesedjék...

Az idő az Úré. Ne vágtass az úton,

                                                               te csak haladj.

(Iványi Tiborné)

Igazi vallásosság

 • “Nem egészséges az a vallásosság, amelybe nyugtalanság, szomorúság, keserűség vegyül. Akkor egészséges, ha szelídséget, kedvességet, békét sugároz. Egy szóval: az igazi vallásosság szabad és derűs, kedves az Isten és az emberek előtt...

Igazmondás

 • Igazmondás nem emberi szokás.
 • Ha a hazugság pillanatnyilag használhat is, szükségképpen árt hosszú távon.           
  Az igazság azonban hosszú távon használ, ha pillanatnyilag ártott is.

Igazság

 • Az igazság szeretete bátorságot fog adni a tarthatatlan feláldozására.
 • Nincs ember, aki ne szeretné az igazságot.
 • Az igaz mindenki számára igaz, a gonosz csak a saját mércéje szerint.
 • Miként az árnyék a testet, úgy kövesse szavunk az igazságot!
 • Az igazság édes és keserű:        
           Ha édes, megkímél, ha keserű, gyógyít.
 • Semmit sem lehet olyan könnyen védelmezni, olyan könnyen kimondani, mint az igazságot.
 • Királyok, akik mindent bírnak, gyakran nem bírnak felmutatni egy embert, aki megmondaná nekik az igazat.

(Seneca)

 • Nem az az igazságszerető, aki másnak a szemébe megmondja, hanem az, aki elviseli a nyílt igazságot.
 • “Minden szellemi irányzatnak, minden világnézetnek megtörik belső ereje abban a pillanatban, amikor nem hisz már feltétlenül a maga igazában...”

(Zweig: Fouche 71.old.)

 • Keresd az igazságot, de menekülj azoktól, akik megtalálták!
 • Az emberek nem tudják megváltoztatni az igazságot, de az igazság meg tudja változtatni az embereket.
 • Az igazság meggyőz, nem csak áthangol.
 • Az emberek nem tudják megváltoztatni az igazságot, de az igazság meg tudja változtatni az embereket.
 • Soha se félj kimondani azt, amiről teljes szívvel tudod, hogy igaz!

Igehirdetés

Aki nem szomjúhozza az igazságot, annak az igehirdetés üres beszédként hat.

Ígéret

 • Könnyen ígérő: nehezen fizető.
 • Ami nincs megengedve, ami jogtalan, azt ne cselekedjük akkor sem, ha egyébként megígértük.
 • Gyors és meggondolatlan ígérettevés könnyelmű érzületre vall.
 • Senki sem érhet el magasabb életszintet, mint amilyen célt kitűzött magának. Isten ezért mondta: “Legyetek tökéletesek!”        
  A tökéletesség útja pedig a szeretet.

Ima

 • Imánkat ne dekoráljuk frázisokkal! Mondjuk meg egyszerűen a jó Istennek azt, amit gondolunk. Ő megérti.”
 •  “Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem ami a beteg gyógyulásához szükséges.”
 • Inkább imádkozz szívvel szavak nélkül, mint szavakkal, szív nélkül!
 • Az imádság nemcsak kiváltság, hanem fegyver is az élet küzdelmeiben.
 • Nem a meg nem hallgatott, hanem az el nem mondott ima a végzetes.
 • Négy dolog zavarja az imádkozás nyugalmát:   
                           - A lelkiismeret szemrehányásai,    
                           - az elme szórakozottsága,              
                           - a nyugtalan lélek             
                           - a képzelet más irányba szárnyalása
 • Az ima a szív ügye, s nem az ajkaké, mivel Isten nem az imádkozó szavaira figyel, hanem a szívére.
 • Nagy méltánytalanság Istennel szemben, ha kérem hogy hallgassa meg könyörgésemet, melyre én - ki azt mondom - nem ügyelek.        
  Kérem, hogy fordítsa rám figyelmét, én pedig sem Őreá, sem magam iránt nem vagyok figyelemmel.
 • Az tud helyesen élni, aki tud helyesen imádkozni.
 • Ha azt, aki megbántott, te nem bántod meg, ámde kerülöd, s nem szívesen látod, azt mutatja, hogy sérült a szíved. Ez esetben fájdalmad még tovább fog nőni.            
  Azonban ha már imádkozni tudsz érte, bekövetkezik gyógyulásod!
 • Amint az ember megtanulja, hogy mindenben hálát adjon Istennek, mind bensőségesebb lesz az imádsága.
 • Egy felfelé irányuló hálás gondolat, már imádság.
 • Az élő hit: előre hálát adni azért, amit kérünk.
 • Imánkat ne dekoráljuk frázisokkal! Mondjuk meg egyszerűen a jó Istennek azt, amit gondolunk. Ő megérti.”
 • Az ima a legnagyobb erő a földön
 • Legnagyobb erő a földön

Imádság

 • Ha imádságod egyértelmű, meghatározott dologért könyörögsz, miközben kizárólag Istenben bízol, megtapasztalod Isten egyértelmű válaszát: kérésed meghallgatását.
 • Az imádság nem húzza le Isten akaratát hozzánk, hanem odaemeli a mi akaratunkat az övéhez.
 • “Az imádság gyorsabban száll az égbe, mint a rakéta”

 (Graham Greene)

 • Az imádság nem pótolja a tettet, az imádság viszont olyan cselekmény, amit semmi más nem helyettesíthet.

Ima a hatalmasságokért

 • hogy Istent félve és tisztelve kormányozzanak 2 Sámuel 22:3
 • hogy ne legyenek hatalomra vágyók, megbízatásukkal ne éljenek vissza 5 Mózes. 17:16-17
 • hogy szaktudásuk mellett bölcsességgel is rendelkezzenek   Zsoltárok 2:10-11
 • hogy adassanak jóakaratú és igazságos politikusok!  Példabeszédek 20:28

Imameghallgatás

 • Isten nem hallgatja meg imáidat,

- hogyha haragot tartasz valakivel,

- hogyha nem vagy hajlandó valakivel kibékülni,

- hogyha nem kérsz bocsánatot attól, aki ellen vétkeztél,

- hogyha nem követsz el minden lehetőt, hogy adósságaidat megfizessed,

- hogyha hibáidat nem teszed jóvá,

- hogyha nem adod vissza, amit jogtalanul megtartottál,

- hogyha nem szereted ellenségeidet,

- hogyha ragaszkodsz valami bűnhöz,

- hogyha helyet adsz a kísértésnek,

- hogyha irigy vagy és kritizálsz,

- hogyha akár a legkisebb dologban is engedetlen vagy.

                (És.59,1-2. Jn.I.2,9.)"

                               (Új élet 5.évf.6.szám 3.old.)

 • “Az eljövendő életben majd megértjük az élet bántó és elkeserítő titkait. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáink és meghiúsult reményeink szolgáltak a legnagyobb áldásunkra.”

 (E. G. White: Nagy orvos… 474.)

Ingerültség

 • Az ingerült hang csak az önuralom hiányát jelzi, de nem a szemrehányás jogosságát.

Irigység

 • Akinek nincsenek irigyei, még nem vitt végbe nagyot.
 • "Ha nincs irigyed, hidd, irigylendő se vagy."

( Aiszkhülosz )

Isten

 • Aki belekóstol a tudomány kelyhébe, meglehet hogy hitetlenné válik, de ha fenékig üríti azt, rátalálhat Istenre.
 • Mi nagyobb dolog: Hinnünk azt, hogy Jézus Isten, és hogy leszállott e földre emberré lenni, vagy azt hinnünk, hogy ember volt, és isteni magaslatra emelkedett érzéseiben és gondolkodásában?
 • Minek bizonygatjátok hogy Jézus ki volt, mi volt? Világosságáról ismerjük meg a Napot!
 • Bemehetsz a mennyek országába egészség, gazdagság, hírnév, műveltség, barátok és sok egyéb nélkül, de nem mehetsz be Jézus nélkül.
 • Ha mi emberek, Isten Lelkéből való lelkek vagyunk, szikrák az örök szív tüzéből, miért ne pattanhatott volna ki Istenből egy oly szikra, amely mindegyiknél nagyobb? Ilyen értelemben semmi ok arra, hogy Jézusnak “Isten Fia” valóságát elfogadjuk

(Gárdonyi Géza)

 • A világról nem tudhatjuk honnan van. Istenről sem tudhatjuk hogy honnan van. De azt tudhatjuk, hogy mi vagyunk. Honnan? Nem tudhatjuk. De vagyunk. Hát akkor Isten miért ne lehetne éppen így?

(Gárdonyi Géza)

 • Ne te várj jelt Istentől, hanem Isten lássa szívedben annak jelét, hogy meg akarod ismerni Őt!
 • A Nap teszi lehetővé látásunkat, mégis a Napba nem tekinthetünk. Hogyan akarnál akkor magába a világosság forrásába tekinteni?
 • Istent az tiszteli legjobban, aki kötelességeit szívvel-lélekkel végzi. Aki Isten iránti kötelességének eleget tesz, képes lesz minden más kötelezettségének megfelelni.
 • Isten ott lakik, ahol Őt bebocsátják.
 • Nem Isten hagyott el téged, hanem te hagytad el Őt!
 • Amikor semmi sem marad számodra csak Isten, akkor rájössz, hogy a legtöbbed van.
 • Isten olyan nagy, hogy biztosan érdemes őt egy életen át keresni.

(Avilai Szent Teréz)

 • Isten nem távolodik el tőlünk azáltal, ha gondolatainkból kiiktatjuk Őt.
 • Az Isten keménysége lágyabb, mint az emberek lágysága.

Isten bánásmódja

 • Isten szeretetből leplez le minket, nem akar megszégyeníteni: mint ahogy az édesanya beteg gyermekét óvatosan vetkőzteti és ágyba fekteti.
 • Isten számára akkor vagy a legfontosabb, amikor legjobban segítségére szorulsz.

Isten bocsánata

 • Az Úr megbocsát egyszer és egészen. Bűneinket nem gyűjtötte zsákba, hogy őrizze, hanem elfelejtette azokat.

Isten elvárásai

 • Az Úrnak nincs szüksége, de nem is várja el a szertartásos bókokat, de a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelni fogja. (KB 487)

Isten eszközeként

Uram! Tégy engem békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölik egymást.

Hogy megbocsátást vigyek oda, ahol egymást bántalmazzák.

Hogy összekapcsoljam azokat, akik egymással civódnak.

Hogy reménységet ébresszek azokban, akiket kétségek gyötörnek.

Hogy világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik.

Hogy örömöt vigyek azoknak, akiket gondok terhelnek.

Ó, Uram, segíts arra törekednem, hogy ne engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat.

Hogy ne engem szeressenek, hanem én tudjak szeretni másokat.

Mert aki másoknak ad, az kap.

Aki önmagát elfelejti, az talál.

Aki megbocsát, annak megbocsáttatik.

Isten gondoskodása

 • “Képtelen vagyok elhinni, hogy Isten megtagadjon tőlem bármit is, ami a javamat szolgálja”

(Tzintzis Fotios)

Istenhit

 • Az istenhithez bizonyítékokat szoktunk keresni. Ámde mi bizonyítja azt, hogy nincs Isten?
 • Amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, s akit nem látok.

(Isaac Newton)

 • Az istentelen sehol sem látja Istent, a hívő mindenütt látja.

(Emmerson)

 • Kereshetjük Istent eszünkkel, de megtalálni Őt csak szív által lehet.
 • Isten létezésének két beszédes bizonyítéka van Kant szerint is:     
           A csillagos ég felettünk     
           és a lelkiismeret szava mibennünk.
 • Akár van Isten az égben, akár nincs, úgy élek, hogy bármikor elé állhassak egy felsőbb hatalomnak.
 • Ha az istenhitet pótolni akarjátok, először a fájdalmat űzzétek el.

(Ketteler)

 • A tudománynak nincs arra hatalma, hogy a hitet kiirtsa, sem ereje, hogy cáfolja, sem képessége, hogy pótolja.

(Boutroux)

Isten akarata

 • Ha Isten azt akarta volna, hogy repülj, szárnyakat adott volna.

(Christian Darnel)

 • Isten akaratának a buzgó keresése út az Isten megismeréséhez.
 • Isten minden végzése isteni módon teljesedik be.

Isten dicsősége

 • A Krisztus dicsőségének a megtapasztalása az Isten Fia képér és hasonlóságára való álalakulásunk által megy végbe (Róma 8:29) Ennek előfeltétele az Istennel való közösség.
 • Csak akkor győzhetjük le a gonoszt, ha Jézus Krisztus tölti be a szívünket.
 • Jézus Krisztus földön jártakor mindig isteni ügy volt számára, ha egy emberrel találkozott.

Vida Sándor

Isten ígéretei:

 • “Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre.
 • Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked” (1 Móz 28:15)
 • Veled vagyok   - isteni jelenlét  
  Megőrizlek téged - isteni védelem           
  Visszahozlak téged - isteni biztonság     
  Amíg nem teljesítem - isteni tervezés.

Isten imádatáról

 • Imádjuk Őt, mert:

Övé minden hatalom                                        (Mt 28:19, 1 Pt. 3:22)

Ő mindenütt jelenvaló                                     (Zsolt. 139:7-12)

Ő mindentudó                                                    (Zsolt. 147:4-5, Zsid. 4:13)

Ő végtelen bölcs                                 (Ézsa. 40:28, Róm 11:33)

Ő örökkön örökké van                      (Zsolt 90:2)

Ő változatlan                                                      (Jak. 1:17)

Ő szent és bűn nélküli                                       (3 Móz 11:44, 1 Jn. 3:5)

Ő igazságos                                                         (5 Móz 32:4)

Ő hű                                                                      (5 Móz 32:4, 1 Pt. 4:19)

Ő jóságos                                                             (Zsolt 145:9, Róm 2:4)

Ő hosszútűrő                                                       (Zsolt. 103:8, 2 Pt. 3:9)

Ő a harag Istene is                                             (Róm 1:18, Kol 3:6)

Ő igazságos Isten                                               (4 Móz 23:19, Jn. 14:6)

Ő a szeretet Istene                                             (Jn 3:16, 1 Jn 4:8)

Ő irgalmas és kegyelmes                   (Zsolt 103:8)

Ő az öröm Istene                                               (Jer 32:41, Jn 15:11)

Ő a békesség Istene                                           (Róm 15:33)

Ő számunkra kikutathatatlan                         (Róm 11:33)

Ő bővölködik a megbocsátásban   (Ézs. 55:7)

Ő mennyei Atyánk Jézus által         (Gal 4:6-7)

Isten ismer

 • Isten személyes kapcsolatban áll veled, bárki is légy. Neveden szólít. Rád tekint és elfogad úgy, ahogyan vagy, amilyennek alkotott. Teljesen ismer téged; ismeri érzéseidet, gondolataidat, gondjaidat, képességeidet és gyöngeségeidet. Lát, amikor örülsz, és lát, amikor bánat ér. Odafigyel rád, ismeri szívverésedet, lélegzetvételedet is. Jobban szeret, mint te önmagadat.

Newmann bíboros

Isten jelenléte

“Sok bölcs és jó könyvet elolvastam életem folyamán, de semmit nem találtam bennük, ami a szívemet úgy lecsendesítette és megörvendeztette volna, mint a 23. Zsoltárnak ez a négy szava: “mert te velem vagy”...

 • Isten jelenlétét csak a Szentlélek teheti nyilvánvalóvá.

Isten kertje

 • Istennek minden emberben van egy kertje: ez a szívűnk. - Mit csináltál belőle? Isten kertje-e, vagy elgazosodott s vadállatok tanyája?

Istenkísértés

 • Istent megkísérteni annyit jelent:
 1. Olyan dolgokat várni Tőle, melyeket nem ígért meg;
 2. Keveset várni Tőle, vagyis Istentől nem várni olyan dolgokat, amelyeket pedig világosan megígért.

Isten közelsége

A legmélyebb gyötrelem idején van az isteni segítség legközelebb azokhoz, akik a mennyei vezetésre vágyva Isten felé nyújtják ki kezüket!"

(DA. 528)

Isten legyen az első!

 • Az Úr legyen az Első! Kihez megyek a bajban? Az Elsőhöz? Isten nevelésének a célja: hogy elválasszon a másodiktól.

Isten megismerése

 • Ha Isten művei emberi ésszel könnyen felfoghatók volnának, akkor azok nem lennének sem csodálatosak, sem kibeszélhetetlenek.

Kempis Tamás

Isten munkálkodása

 • Isten eszközök által és eszközök nélkül is munkálkodik. Eszközöl által, hogy az ember ne legyen rest. Nélküle, hogy az ember el ne bízza magát.
 • Mit tudok a legjobban? Azt, amit nem tudok! Ilyen állapotban tud az Úr igazán munkálkodni bennem. Isten olyan embereket keres, akikből egyébként sohasem lenne valaki. Az Ő öröme, ilyenekből eszközeit formálni.

Isten nevelő munkája

 • Isten ismeri a nehézségemet, de annak célját is. Addig hagyja rajtunk a bajt, amíg célját elérte általa.
 • Szívünk kertjéből a gazt az Úr maga akarja kigyomlálni.                
  A gazzal foglalkozni =az Ószövetség tartalma.   
  A Kertésszel foglalkozni =az Újszövetség tartalma
 • “Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem ami a beteg gyógyulásához szükséges.”

Isten segítségnyújtása

 • A legmélyebb gyötrelem idején van az isteni segítség legközelebb azokhoz, akik a mennyei vezetésre vágyva Isten felé nyújtják ki kezüket!

DA. 528

 • Különböző módon munkálkodik az Úr
  Néha lecsendesíti a tenger háborgását, máskor pedig békességet s oltalmat nyújt a vihar közepette.

Isten szeretete

 • Isten józanul szeret minket, semmiképpen sem közömbösen.
 • Isten annyi szeretet ad nekem, amennyit csak elhordozhatok. De mivel még többet akar ajándékozni, ezért nevel engem.
 • Amikor egyszer vidéken jártam, egy tanyán, a csűrön nem mindennapi szélkakast pillantottam meg. A nyílhegyen ezek a szavak álltak:

Isten szeretet

Kíváncsian léptem be a kapun és megkérdeztem a gazdát

 • Mit jelentsen ez a felirt? Azt hiszi, hogy Isten szeretete oly változékony mint a szél járása? Talán úgy ingadozik, ahogy a szélkakast forgatja a szél?
 • Nem, természetesen nem - válaszolta a gazda. Azt szeretném általa minden szemlélővel megértetni, hogy Isten mindig szeret, bárhonnan is fúj a szél.

Isten szolgálata

 • Krisztust szolgálni nem túlfeszítést jelent, hanem  túláradást.

Isten trónja

 • Istennek két trónusa van: az egyik a magasságban, a másik a töredelmes, alázatos szívben.

Isten vezetése

 • “Azok, akik elhatározzák, hogy minden körülmények között csak azt teszik, ami Istennek tetszik, miután ügyüket Isten elé tárták, fel fogják ismerni, hogy merre induljanak.” (DA 668.)
 • “Azok, akik elhatározzák, hogy minden körülmények között csak azt teszik, ami Istennek tetszik, miután ügyüket Isten elé tárták, fel fogják ismerni, hogy merre induljanak.” (DA 668.)
 • Az emberjárta sötét földi ösvényre éppen annyi fény hull, amennyi a következő lépés megtételéhez szükséges!

 M. Mendelsohn

Istennel együtt

 • “Szakadékok fölött visz utunk, de Isten fogja kezünk.”
 • Támaszkodj teljes bizalommal Megváltódra. Ő elég erős, ne félj reá hagyatkozni. Érzed, hogy erősödsz napról napra? Megjön örömöd, boldogságod - szíved megtelik Isten iránti hálával, szeretettel, és boldogan énekeled: “Most jó minden ...”

Istenre figyelés

 • Ha szívűnk Istené, akkor fülünk is az övé.

Werner Steinberg

 • Ha hátat fordítasz a Napnak, akkor szüntelenül árnyékot látsz magad előtt, és eredménytelen minden fáradozásod, hogy átlépj rajta. Ha azonban a Nap felé fordulsz, akkor az árnyék magától mögéd lép. Az Úr Jézustól elfordulva mindenütt árnyék jár előttünk. Feléje fordulva azonban Ő a világosságunk.

Ítélet

“Egy ember meghalt, és Isten ítélőszéke elé került. Megmutatta két kezét és így szólt: lásd Uram, a kezem tiszta.
Ám Isten szomorúan elfordította arcát és így szólt: de sajnos üres.”

Ítélkezés

 • A szeretetlen ítélkezés többet árt a közösségben, mint amennyit a jó szándékú emberek használni tudnak.

Játék;

 • Az örök fiatalság titka

Jellem

 • A szülők élete könyv, amelyet a gyermek olvas.
 • Becsüld ellenségedet, mert ő mondja meg hibáidat.
 • A tökéletesedés útját ha lépcsősnek képzeljük el, akkor az egyik lépcsőre ez van írva:           
                           Nem mondok rosszat senkiről.       
  A következőre:            
                           Nem is gondolok rosszat.
 • Ne tegyetek másnak olyat, amit nem szeretnétek ha mások nektek tennének.!
 • Amit szeretnétek hogy mások megtegyenek néktek, tegyétek meg mindazt másokkal!
 • Bármit cselekszünk másoknak, azt is mindig csak magunknak cselekesszük.
 • Aki szeszélyes, az nem keresztény.
 • Állhatatlanság és makacsság egyformán nagy hibák.
 • Hogyan ismerheti meg az ember önmagát? Sohasem a gondolkozás, hanem mindig csak a cselekvés révén. Próbáld meg teljesíteni kötelességedet, és meg fogod tudni ki vagy.
 • A kísértés az a mérleg, amivel a jellemet mérik.
 • A jellem olyan, mint egy épület alapja. A külszín alatt rejlik.
 • Aki sohasem tagad meg magától megengedett dolgokat, attól bizton nem várhatjuk el, hogy minden tiltott dologról le tudjon mondani.
 • Nincs két egyforma ember a világon, mégis alig különböznek egymástól.
 • A jótett olyan mint a Hold. Ha teljes, úgy szép igazán.
 • Jobb nem lenni, mint rossznak lenni.
 • Az aranyat tűzzel próbálják meg, az embert arannyal.
 • A dicsőségvágy olyan mint a sós víz. Minél többet iszod, annál szomjasabb vagy.
 • Ha ifjúságunk oly nagy gondot fordítana szíve és elméje tisztántartására, mint teste tisztítására, akkor magasztos generációnk lenne.
 • Az egyik kötelesség teljesítése nem lehet mentség a másik elhanyagolására.
 • Aki valamiben nem keresztény, az semmiben sem az.
 • Akinek szíve nem tiszta, annak indítékai és szándékai sem kedvesek Isten előtt. Nem tekinthető igaz embernek, hiába értékelik bármilyen nagyra is, hozzá hasonló embertársai.
 • Saját bűnösségünknek tudata sokszor legbensőbb forrása a gyanakodásnak.
 • A gyanakvás és bizalmatlanság úgy hatnak, mint a mérgek:          
           csekély adagokban gyógyítanak, nagy adagban ölnek.
 • Kinek szívébe könnyen fér a gyanú, annak sorsa sokkal veszedelmesebb és szánalomra méltóbb annál, aki a bizodalomnak áldozatává lett: Ugyanis amíg bízunk a más erényeiben, az annak jele, hogy az erény magvait még szívünkben hordozzuk.
 • Hol a bizalom hiányzik, ott a szerelem koszorújából hiányzik a legszebb virág.
 • Életszemlélet:
           Az optimista, a derülátó ember a nehézségekben is alkalmat lát.         
           A pesszimista, a borúlátó, az alkalmakban is nehézségeket fedez fel.
 • Hogy milyen rosszak vagyunk, azt leginkább abból láthatjuk, hogy sok mindent próbálunk, csak azt nem különösen, hogy jók legyünk!
 • Hogy milyen rosszak vagyunk, azt leginkább abból láthatjuk, hogy sok mindent megpróbálunk, csak arra nem igyekszünk különösebben, hogy jók legyünk!
 • Elégedjünk meg azzal, amink van, de soha sem azzal, amik vagyunk!
 • A kísértések nem gyengítenek bennünket, csak megmutatják gyenge pontjainkat.
 • Senki sem marad a régi, aki Krisztushoz jön. Vagy megkeményedik, vagy megjavul.
 • Egy ember lelki beállítottságát legjobban tükrözi az, hogy mi az ami miatt összeütközésbe kerül környezetével.
 • Ha igazán keresztények vagyunk, akkor minden emberi lelket munkaterületünknek kell tekinteni, melyen az átalakulást kell munkálnunk. Ha szavainkra nem hallgat, akkor az nem jelenti a munka befejezését. Életpéldánkkal kell dolgoznunk rajta tovább.
 • Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
 • Sorsformáló lépések:  
  Ki gondolatot vet, vágyat arat.                
                                                                                                         Mt.15,19.
           A vágyakat tettek követik              
                                                                                                         Jak.1,14.
                           Tetteink szokásokká válnak.         
                                                                                                         Jer.13,23.
                                           Szokásaink jellemünket alakítják ki.           
                                                                                                         Ef.2,3.
                                                          Jellemünk örök sorsunkat határozza meg.  
                                                                                                         Pt.II.2,9.
 • Kezdetben a szokások ugyanolyan csekélynek és gyengének látszanak, mint a pókháló szála, de az idő hálót fon belőlük.
 • Jaj azoknak az embereknek, akik kevésbé szégyellik a gonosztettet, mint a régi erkölcsi törvények tisztelését.
 • Jöjj Jézushoz, úgy, amint vagy, és légy általa olyanná, amilyen nem vagy!
 • Mennyei Atyám! Engedd, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, sose legyek barátságtalan vagy sértő. Engedd, hogy mindig megnyerő modorú legyek és legyen bennem mindig egy szikrányi humor, amelyre annyira szükségem van.

(XIII. János pápa)

Jellemformálódás

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, amiben gyönyörködik"

(Platón)

Jelkérés

 • Jelt kérni, éretlenségnek a jele, ez az Ószövetség korába tartozott. Jézus maga elég hatalmas jel számodra és számomra.

Jellem

 • Légy több, mint aminek látszol.

Jellemformálódás

 • Minden kellemetlen ember roppant értékes lehet számunkra, ha őket Isten csiszolókövének tekintjük.
 • Jobb lenne, ha lámpást gyújtanál ahelyett, hogy a sötétséget szidod.
 • Az aggodalom aggá tesz!
 • Ne akarj többnek látszani, mint aki vagy, de ne akarj több lenni, mint aminek látszol!
 • Ha meg akarsz botránkozni, nézz rám! Ha csalódni akarsz, nézz önmagadra! Ha győzni akarsz, nézz Jézusra!
 • Külön külön hulló tollak vagyunk, de együtt szárnyak lehetünk!
 • Akár egész nap dühönghetnék mások ostobasága és önzése miatt, de nem vagyok rá köteles.

Jelnek lenni

 • Az erdők megjelölt fái nem magasabbak a többieknél, de mert jelet hordoznak, eligazítanak az úton. - ugyanilyen jel-sor: kereszténynek lenni az életben.
 • A kereszténység nem vallás, hanem élet! - ha már vallás akkor nem élet.
 • Bárhová megyünk ne felejtsük otthon keresztény felfogásunkat.
 • Úgy járj a Földön, hogy Krisztus benned akar közeledni az emberekhez, - Járj az ő irgalmával és előlegezd nekik a megbocsátást.

Jó lelkiismeret

 • Amiben nem vagy biztos, azt ne tedd.

  Ungár Aladár.

Jótettek

 • "Aki jót tett, hallgasson. Beszéljen róla az, aki kapta"

(Seneca)

Jutalom

Nem ugrással - és pihenéssel,

Henem szüntelen futással

Nyeri el az ember a jutalmat

H. Spurgeon

Kedvesség;

 • Út a boldogsághoz

Kellemes társaság

 • Az emberek három fajtájával jó együtt lenni: azokkal, akikből belső béke és erő árad, akik becsületesek, és akik műveltek.

Kínai mondás

Keresztény élet

 • Amilyen mértékben Isten Szentlelke leleplezi bennünk a sötétséget, olyan mértékben járunk a világosságban s van szükségünk Jézus vérére.

Keresztény jellem

 • Mindig három lehetőség áll előttünk: helyben maradás, tökéletesedés, elsatnyulás.
 • “Istenem adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közötti különbséget.”

Keresztény lelkület

 • Soha se panaszkodj - egy zokszó se hagyja el ajkadat. Egy szó sem! Mily sokat nyersz, ha az Ige szól hozzád! Mily nagy veszteség ér, mihelyt megszólalsz. Légy csendes! Tanulj meg hallgatni!               
  Ha arcul ütnek egyik oldalon, tartsd oda a másik felét. Ne üss vissza! Szeresd a csendet!       
  Ne törődj azzal, hogy mit mondanak az emberek. Maradj Isten kezében. Ne védd magad. Ne nyisd   ki a szádat. Légy minta a halott - néma. Egy szó sok bajt csinálhat, elriasztja békességed szelíd galambját. Pszt! Egy szót se szólj!        
  Talán félreértenek? Ne törődj vele. Ártani akarnak? Elkedvetlenítenek? Bízd az Úrra a dolgaidat!     
  Azt mondják: nincs igazad - rontják jó híredet... Sebaj! Légy kedves és szelíd, maradj egyszerű és nyájas - ne szólj egy szót se! Maradj nyugodtan, ne vitatkozz, ne ellenkezz! Tégy úgy, mint Mestered, a néma bárány!   
  Ne bírálgass, ne ítélkezz, ne vádolj senkit! Egy szót se szólj! Ne tégy lekicsinylő megjegyzést senkire. Újra és újra azt mondom: egy szót se szólj, de még egy pillantást se tégy, ami megzavarhatná lelked nyugalmát. Bízzál Istenben, légy csendben előtte!     
  Legyen másoké az utolsó szó - úgyis Istené a végső szó. Mennyi bajt csinálnak a szavak. Semmi felől ne aggodalmaskodj! Hagyd az Úrra dolgaidat!            
  Hányszor nehéz a gondolkozás, nehéz az imádkozás, nehéz bízni - oly nyugtalan, lármás a szívünk. Csendesedj el az Úr jelenlétének templomában.             
  Nyomaszó gond, nehéz próba nehezedett rám. Egy testvérhez mentem vele. Kitártam előtte a szívemet, meghallgattam komoly szavait, de hazafelé menet az Úr csendes hang   
  ja megfeddett:             
  Miért nem hozzám jöttél? Nem bízol bennem? Sohase vedd ki ügyedet az ő kezéből - add át magadat neki! Hadd járja át bensődet az ő békessége.  
  Csak Hozzá szólj, csak Róla beszélj!     
  Az öledben ülő előtt is  zárd be szádnak ajtaját. (Mik 7:5)              
  Ne szólj egy szót sem!
 • “Nem egészséges az a vallásosság, amelybe nyugtalanság, szomorúság, keserűség vegyül. Akkor egészséges, ha szelídséget, kedvességet, békét sugároz. Egy szóval: az igazi vallásosság szabad és derűs, kedves az Isten és az emberek előtt.

Keresztény példa

 • “A világ méltán nevethet rajtunk, ha Istenről úgy beszélünk, mint a szeretet Istenéről, és ugyanakkor mi keresztények megvetjük egymást.”

(Roger Schütz)

Kereszténység

 • "Kereszténnyé három nélkülözhetetlen dolog tesz valakit.               
  Az első, hogy tanulmányozza az Igét, és adjon szívében helyet a Léleknek.              
  A második, hogy legyen imádkozó ember, aki elég időt tölt naponta mennyei Atyjával való beszélgetéssel.      
  A harmadik, hogy a tettek embere legyen, hogy másoknak is hirdeti az őt boldoggá tevő evangéliumot.            
  Ha minderre készek vagyunk, csak akkor teljesedhetünk be. Szentlélekkel."             
  (A győzelem kulcsa 76. o.)
 • Úgy élj, hogy mások is észrevegyék, te  Krisztus követője vagy, és ha ezt megtudják, ne legyen neki meglepetés.

Ki vagyok

 • Népszerűség, amit szeretnék : hírnév, - amit mások gondolnak felőlünk:    
  jellem: - ami Isten szemében vagyok.

Kicsiny dolgok

“A kicsi dolgokban mutatkozik meg az igazi nagyság. A mindennapi kis kötelességteljesítéshez igazi hősiességre van szükség. Hogy valaki boldog-e: sokkal inkább múlik a kicsiny dolgokon, mint a ritka nagy eseményeken.”

(Berlepsch)

 • “Istenhez való hűség a kicsiny dolgokban nyilvánul meg”

(Szalézi Ferenc)

 • “A kicsi dolgokban mutatkozik meg az igazi nagyság. A mindennapi kis kötelességteljesítéshez igazi hősiességre van szükség. Hogy valaki boldog-e: sokkal inkább múlik a kicsiny dolgokon, mint a ritka nagy eseményeken.”

(Berlepsch)

 • “Hidd el, az életben legfontosabbak éppen a kicsinek látszó dolgok.”

(Pestalozzi)

Kísértés

 • Csak az győz, aki teljes győzelmet arat  amikor a leggyengébb pontján kísértik.
 • Ha a kísértés elől menekülsz, ne áruld el rejtekhelyedet.
 • Aki Isten szolgálatába szegődött, senki sem lesz mentes a kísértésektől. (KB 1064)

Kiváltságok

 • A kiváltságokat nem kikövetelni, hanem kiérdemelni kell.
 • Aki mások kárára akar kiváltságokhoz jutni, az nem méltó arra, hogy kiváltságokhoz jusson!

Kívánság

 • “Ne kívánd a te felebarátodnak ... szamarát!” Ez nem is olyan nehéz. Az új autója szembeötlőbb!

Könyvek

 • A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.

Charles W. Eliot

Köszönés

 • Amikor valakivel találkoztok, s hirtelenében nem tudjátok, hogy köszönjetek-e vagy nem, azt válasszátok, hogy köszönjetek!

Közöny

 • "Péter egyetlen prédikációjára háromezren tértek meg. Ma háromezer prédikációra alig egy. Akkor 120 ember forrongásba hozta Jeruzsálemet. Ma lehet egy városban 120 templom, a város életére semmi kihatással nincsenek."

                (Új élet 3. évf. 4. szám 6. old.)

Közösség

Ha valakit a hite nem vezet el egy gyülekezetbe, akkor kérdéses, hogy az a hit üdvösségre visz-e.

Közösségben

 • Kétféle szemlélete a közösségi megbízatásoknak:           
           a. Mekkora és hány tisztségem van? - ez hatalmaskodásra késztet, gőgöt növel.            
           b- Mekkora feladatok végzésére, és milyen területeken kaptam megbízatást? - ez a szemlélet munkára késztet, felelősségérzetet növel.

Krisztus

 • Mit jelent Krisztus?

Krisztus nélkül

Krisztus az út -

   nélküle nincs célod

 

Krisztus az igazság -

   nélküle tévelyegsz

 

Krisztus az élet -

   nélküle halott vagy

 

Krisztus a világosság -

   nélküle sötétben vagy

 

Krisztus a szöllőtőke -

   nélküle elszáradt venyige vagy

 

Krisztus a szikla -

   nélküle futóhomokra építesz

 

Krisztus az élet kenyere -

   nélküle éhezel

 

Krisztus az élet vize -

   nélküle szomjan halsz.

(Új élet 5.évf.6.szám 3.old.)

Legfontosabb

Ha az a legfontosabb az életben, hogy legyen társunk,

akkor értelmetlen az életem, mert nincs társam.

 

Ha az a legfontosabb az életben,

,hogy gyermekeink legyenek,

akkor eltévesztettem életem célját,

mert nincsenek gyermekeim.

 

Ha az a legfontosabb az életben,

hogy szép külsőnk legyen,

akkor hiába élek, mert nem vagyok szép.

 

Ha az a legfontosabb az életben,

hogy egészségesek legyünk,

akkor mit sem ér az életem,

mert nem vagyok egészséges.

 

Mi hát a legfontosabb az életben?

Hogy Isten gyermeke legyek,

Jézus Krisztust egyre jobban megismerjem,

Őt szeressem teljes szívemből,

teljes lelkemből, teljes erőmből

és teljes elmémből.

 

Ez a legfontosabb az életben - és ezt

nem szalaszthatom el, ezt kell tennem!

Lehetőségek

 • “Ha Isten bezár egy ajtót, helyette mindig kinyit egy másikat.”
 • Ahhoz, hogy a jövőben jobb lehetőségeink legyenek, előbb azokat kell felhasználnunk, amelyekkel rendelkezünk. (KB1031)
 • Miután megtettünk minden tőlünk telhetőt, bízzuk az Úrra, hogy Ő is megtegye a magáét. (KB 379)

Lelki béke

 • Miként a víz, mely csak addig tükrözi tisztán az égboltot és a fák koronáit, míg felszíne zavartalan, a szellem is csak akkor tükrözi énünk igazi képét, ha nyugodt és békés.

 INDRA DEVI

Lelkigondozás

 • “Akinek szíve Isten kegyelmével és szenvedő embertársai iránti szeretettel van tele, az bárhol van is, alkalmat talál arra, hogy bátorító szavakat szóljon a megfáradtakhoz."

Ma

 • Amikor reggel felébredsz, gondolkozz, kinek tudnál ma örömet szerezni?

Müller.

 • Nehezebb egyetlen napot teljesen Isten gyermekeként leélni, mint szárnyaló terveket szőni az egész évre.

Christian Morgenstern Koch Senger Útitárs

 • “Minden nap egy boldogság,    
  Minden holnap egy reménység”

Megalkuvás

 • Megalkuvás az a szirt, amelyen sok ígéretteljes élet hajótörést szenved.

Megelégedés

 • Az elég, több mint a sok.
 • Nem az a fontosabb, hogy nagyobb kenyerünk legyen, hanem, hogy Istentől legyen áldott.
 • A bölcs élvezi a keveset, a balga többre vágyik.
 • Uram, tebenned minden megvan, amit kívánok és óhajtok!

Megbocsátás

 • “Engedd, hogy a bocsánatkérés az ajkadról leszálljon a szíved mélyébe. Ne csak azért imádkozz, hogy tudj megbocsátani, hanem azért is, hogy szeretni tudd őt, aki megbántott. Ha nem tudsz szíved mélyéből megbocsátani, kár tovább imádkoznod.”
 • A győzelmek legdicsőbbike a megbocsátás.
 • Ha azt, aki megbántott, te nem bántod meg, ámde kerülöd, s nem szívesen látod, azt mutatja, hogy sérült a szíved. Ez esetben fájdalmad még tovább fog nőni.            
  Azonban ha már imádkozni tudsz érte, bekövetkezik gyógyulásod!
 • Arcátlanság Isten bocsánatát kérni, ha te nem vagy hajlandó megbocsátani.
 • Sose idézzétek eszetekbe a már megbocsátott bántalmakat.
 • Sose emlegessétek a már feledésbe ment kárt és sérelmet.
 • Ha tudsz megbocsátani, akkor azok közé tartozol, akik értenek a boldogsághoz.

Megértés

 • “Az eljövendő életben majd megértjük az élet bántó és elkeserítő titkait. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáink és meghiúsult reményeink szolgáltak a legnagyobb áldásunkra.”

(E. G. White: Nagy orvos… 474.)

Megnyugvás

 • A megtört szív Istenben nyugszik meg. (KB 496)

Megoldások

 • Adott helyzetben ne ideális, hanem reális megoldást keres.

Megpróbáltatások

 • A tiszta arany nem fél az olvasztókemencétől.

Megszentelődés

 • Elhagyva a nagy Orvos rendelőjét, kezet fog veled és ezzel búcsúzik: “Egészséges lettél, többet ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!”

Vida Sándor

 • Ne törődj az úttal, hanem Azzal, aki azt mondta: Én vagyok az Út!”

Dr. S.Wasserzug, a Beatenbergi Bibliaiskola alapítója.

Megváltás

 • A világot nem megváltani kell, hanem a korábbira emlékeztetni!

Misszió

 • Missziós munkamező minden ember, aki Jézus Krisztust még nem fogadta el Megváltójának.

Mi nyugtalanít téged jobban?

 1. Ha egy lélek elkárhozik - vagy ha egy kis karcolás van az új autódon?
 2. Egy elmulasztott istentisztelet - vagy hogy kertedben vetésed lassan nő?
 3. Hogy gyülekezeted nem gyarapszik - vagy hogy még nem olvastál újságot?
 4. Ha egy jó bibliaórán nem vettél valamiért részt - vagy hogy kedvelt TV programodat még nem nézhetted?
 5. Ha munkáddal kevésbé segíted a missziót - vagy hogy a fizetésed csökkent?
 6. Ha gyermekeid kelletlenül mennek a gyülekezetbe - vagy ha pontosak az iskolában?
 7. Ha az elveszett embermilliókra gondolsz, mert Jézus Krisztus még nem ismerik - vagy az a tudat, hogy te még nem vitted annyira, mint a szomszédok?
 8. Légy őszinte, mi nyugtalanít téged jobban?
 9. “Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” (Mt 16:26)

Morzsa

 • A morzsa is kenyér

Mosoly

 • A mosoly értéke          
  Semmibe sem kerül, de sokat ad.            
  Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják és mégsem juttatja koldusbotra, akik adják.              
  Egy pillanatig él, de emléke örökre megmarad.   
  Senki sem olyan gazdag, hogy meg lehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.             
  Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jó akaratot az üzleti életben és a barátság biztos jele.
  Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy eldobni, nem áru, csak önként lehet adni. És ha a mindennapi életben szüleid, barátaid túl fáradtak ahhoz, hogy mosolyogjanak, kérlek szépen, legalább Te mosolyogj rájuk kedvesen! Mert senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint annak, aki már nem tud mosolyogni.

Munka

 • Egy becsületes munka sem megalázó az embernek.
 • A munka megöli az unalmat, széppé, nemesebbé teszi az életet, ugyanakkor megóv a nyomortól.
 • Ha azt akarod, hogy valamilyen dolog jól legyen elintézve, olyan emberre bízd, aki mindig valamit csinál. A többieknek úgy sem lesz rá elég ideje.
 • Az alázatos munkás nem jutalmat és elismerést vár munkája nyomán, hanem eredményt.
 • A siker ára

Múlt

 • A múltban élni unalmas és magányos tevékenység, a visszatekintés megsajdítja a nyakizmokat, és közben belesétálunk mindenkibe, aki csak felénk tart.

Edna Ferber

Nehézségek

 • “Ha Isten bezár egy ajtót, helyette mindig kinyit egy másikat.”
 • “Szakadékok fölött visz utunk, de Isten fogja kezünk.”
 • “Hajolj meg Isten hatalmas keze alatt.”
 • “Ember tervez, Isten végez!”

Nehézségek vállalása

 • “A forráshoz akarsz eljutni? Akkor az árral szemben kell haladnod!”
 • “Döglött halak mindig az árral úsznak.” (angol közmondás)

Nevetés;

 • A lélek zenéje

Olvasás;

 • A bölcsesség forrása

Olvasmányok

 • Ne tűrd, hogy olvasmányaid uralkodjanak feletted, hanem te uralkodjál felettük!
 • Sokan csak azért olvasnak, hogy ne kelljen gondolkodniuk.
 • A jó könyvek néha úgy járnak, mint a szüzek:  A legméltóbbakra néha legutoljára kerül sor.

Optimizmus

 • Légy optimista szemléletű, lásd meg mindenben a jót, ne keseregj a rossz miatt.

Orvosok

 • Az orvosok a társadalom leghasznosabb munkásai. Különösen becsüljétek meg azokat az orvosokat, akikről a szegények hálával beszélnek. Azoknak kezével az Isten dolgozik.   
  (Gárdonyi Géza)

Önfeláldozás

 • Az Atya mindig Fiára ismer azokban, akik valamiképpen másokért adják életüket.

Önismeret

 • "Bárcsak megsejtenék az emberek, mekkora nyereséget okoz saját hibáink felismerése!” C. G. Jung

Önmegtagadás

 • “Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én,       
  hanem él bennem a Krisztus ...”               (Gal.2,20.)
  Ez jellemzi a keresztény - krisztusi - hívőt!           
  Régi énünk megfeszíttetéséről akkor beszélhetünk, ha már

1. Nem fájnak a mellőzések.          
2. Nem sértenek a méltánytalan támadások               .
3. Nem hiányzik az elismerés.

Vizsgáljuk meg önmagunkat!        
Jellemző ez ránk is?

 • Kedvezel önmagadnak vagy megtagadod önmagadat?

Önszeretet

 • “Minden félreértésnek, minden sértődöttségnek, rosszkedvnek, minden elégedetlenségnek, minden másoktól kapott sebnek egyetlen oka van – titkon táplált önszeretetem.”

Önvizsgálat

 • Napjaink kiértékelése akkor helyes, ha nemcsak vétkeinket, de jótetteinket is számba vesszük.

Önzés

 • Kalmár nem nézi célnak árúját,              
  Csupán a hasznot, mit belőle lát.            
  Ügyvéd sem azt, hogy nyert ügyed legyen,           
  Hanem, hogy ő hízhasson pereden.       
  Orvos előtt is ritkán az a fő,      
  Hogy te megélj, hanem hogy éljen ő.     
  Az-az segít ember az emberen,
  Csakhogy önnön javára rendesen!
 • Minél jobban szereti valaki önmagát, annál jobban gyűlölik őt mások.
 • Az élet túl rövid ahhoz, hogy önzők legyünk

Öregkor

 • "Kérjed az isteneket, hogy életed végét széppé tegyék."

( Püthagorasz )

Öröm

 • Aki más örömének is tud örülni, annak mindig lesz elég saját öröme is.
 • A megosztott öröm dupla öröm, a megosztott bánat fél bánat.
 • Amiatt, ami nincs, ne felejts el örülni annak ami van.
 • Igazi öröm: örömet szerezni.
 • A hit hit által terjed, az öröm öröm által
 • Úgy érzed, ma nincs miért örülnöd?       
  Gyűjtsd csokorba mindazt, amit kaptál, s ha csak egyszer is kaptál  jót, megtaláltad, amiért ma örülnöd kell!

/K. T./

Örömtelenség

 • Tíz oka van annak, hogy hiányzik életünkből az öröm:

1. Énközpontúság!          
Aki saját énjét nagyon ápolja és dédelgeti, nemsokára rosszkedvű lesz, ahelyett hogy örülne.

2. Túlterheltség.
Aki többre vállalkozik, mint amennyit el tud végezni, megfosztja magát attól a megelégedéstől, ami az elkészült munka eredménye. Ehelyett belefullad az el nem végzet kötelességek aprólékosságaiba és foglyul esik a munkának és az aggodalmaskodás szellemének.

3. Kritikus lelkület            
A bírálat szenvedélye, gáncsoskodás, elégedetlenség legközelebbi környezetünkkel és körülményeinkkel - nem engedik meg , hogy jókedvünk legyen.

4. Öröklött, búskomor hajlamok.                
Őseinktől sokkal több tulajdonságot örököltünk, mintsem sejtenénk. Valakiről mesélték, aki búskomorsága miatt idegorvoshoz fordult segítségért, hogy amikor már semmi sem használt, azt mondta neki az orvos: “Adok egy jó tanácsot. Ma este a cirkuszban fellép egy bohóc. Azon mindenki halálra neveti magát. Menjen el oda, az majd segít magán.” A beteg szomorúan felelt: “Sajnos rajtam nem segít, mert én vagyok a bohóc.”

5. Hálátlanság  
Ha hiányzik a hála belőlünk, mindig azt gondoljuk, hogy rosszul jártunk és megkárosítottak minket.

6. Ha eltávolodtunk a hittől.         
Aki rossz helyen keresi az örömöt, nem ér célba. Először a testével játszott az ember, és megtapasztalta, hogy a játékból megkötözöttség lett, szenvedéllyé vált: játszani kell, holott már régen megunta ezt a játékot. Mégis folytatja, míg mindenét eljátssza: testét, lelkét, szellemét és természetesen minden örömét.

7. Céltalanság   
Akinek nincs határozott életcélja és nem tudja miért van a Földön, annak nem kell csodálkoznia azon, hogy nem megelégedett és nincsen öröme.

8. Magányosság              
A közösség hiánya, ami abból áll elő, hogy csalódtunk emberekben, akiktől túl sokat vártunk. Akkor visszahúzódunk csigaházunkba, kerüljük a közösséget és örömtelen ember lesz belőlünk.

9. Tétlenség       
Aki semmit sem tesz Krisztusért, annak nélkülöznie kell az öröm igazi forrását. Christophorus elégedetlen volt, míg el nem kezdett szolgálni a Legfelsőbb Úrnak. Csak amikor Krisztus szolgálatába állt, lett boldog a szíve. Krisztus-hordozó ember lett belőle.

10. Kiszolgáltatottság      
Betegség és fájdalom, gyengeség és eltompulás, állandó függőség másoktól, idegen segítségre utaltság -, mindez tényleg keserves dolog. A természetes ember talán akkor lázad fel a legerősebben Isten ellen, amikor kérdésessé válik az égészség, a jó érzés, a hivatás sikeres volta és az élet élvezése. Némely kétségbeesés nem is más, mint ennek a lázadásnak a kifejezése és ezzel törik össze véglegesen földi boldogsága.

Örülni kis dolgoknak

Az apróságoknak örülni tudás a nyitja annak, hogy mindenütt és mindig kicsit boldogok legyünk

Ph. Bosmanus

Örvendező élet

 • Tíz út vezet az igazi örömhöz:

1. Jótettek          
Peter Rosegger azt mondja: “Ha szomorú vagy, tégy jót valakivel és mindjárt jobban érzed magad.” Ezért próbálj másnak örömet szerezni, ahelyett, hogy énedet babusgatod. Használd fel erre pénzedet és idődet, ismereteidet és képességeidet. Ezáltal neked is örömöd lesz. A jókedvű adakozót szereti ész Isten, de a fösvény ember örömtelen.

2. Öröm a kis dolgokban
Ha nagy kívánságaid nem teljesülnek, gondolj a látszólag kis dolgokra, az útszéli kis virágra, a hold ezüstjére és a csillagok aranyára. Különben sokan gondot és fáradságot okoznak maguknak, mert töviseket keresnek és rájuk is találnak és nem veszik észre az ibolyákat, amelyek útjukban virulnak. Ne zúgolódj azért, mert a rózsának tövise van. Köszönd meg inkább, hogy a szúró tövisek mellett gyönyörű rózsák teremnek.

3. Istenre hagyatkozás   
Nézd a gyermeket: hagyja, hogy apja gondoskodjon mindenről és meg van győződve arról, hogy megajándékozza, mindenféle “ha” és “de” nélkül, gyermeki közvetlenséggel. A szenvedések csak rövid időre szakítják meg gyermeki örömét, könnyei hamar felszáradnak. Jézus azt mondja: “.. ha olyanok nem lesztek, mint a  kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt. 18:3)

4. Elfogadás      
Egy tanács azoknak, akik öröklött búskomorságban szenvednek: Vedd ezt az adottságot is Isten kezébe Johann Kasper Lavater énekének szellemében: Atyám, bizalommal és köszönettel a szívem Tőled fogadja el az örömet, szenvedést, szerencsét, vagy szerencsétlenséget, mert Te szeretetből adod mindezeket.
        
Minden öröklött hajlamunk felett Isten bölcsessége őrködik. Egyedül Ő képes arra, hogy a rosszból, jót hozzon ki. Az Ő nevelése sok búskomor embert elvezetett a türelemre, és végül arra is, hogy leküzdje ezt a kedélyállapotát. Végül is éppúgy köszönetet mondhatott Istenünknek, mint sok testileg beteg a fogyatékosságért. Ne fokozd tovább a csüggedésedet, ne adj helyet a búskomorságnak, ne adj helyet a búskomorságnak, ne lázadj emberek és körülmények ellen, ne ápold sértett énedet! Kezdd el még ma ezt. Nem biztos, hogy holnap is sikerülhet. Merészeld megtenni bátran, hogy átugrasz a szomorúságból az Úrban való örömbe, a levertségből Isten bölcsességének imádatába.

5. Hála               
A hálával együtt jár az öröm a hálátlansággal pedig a rosszkedv. Ne felejtsd el megköszönni mindazt a jót, amit Isten ajándékozott és fenntartott neked. Reinhard Zeller, a Beuggen am Rhein-i nevelőintézet vezetője súlyos köszvényben szenvedett. Betegségének 25-ik évfordulóján azt írta: “Azért ünnepelek semmiféle teremtményt és semmiféle betegség sem választ el engem Istennek Jézus Krisztusban lévő szeretetétől”.

6. Megtérés        
Nagyon nagy öröm támad a szívben amikor Jézus Krisztus beköltözik oda. Finneí mondta: “Miután átküzdöttem magam kegyelmi állapotom bizonyosságába, igazi örömáradat zúdult  rám. Más lett az egész világ, az ég sokkal kékebbnek látszott, a Nap sokkal ragyogóbbnak, a fű sokkal zöldebbnek, a madarak szebben énekeltek és az emberek sokkal barátságosabbnak látszottak, mint azelőtt.” A filippii börtönőr egész házanépével együtt örült , hogy Istenben hívővé lett.

7. Célok             
Határozott cél legyen a szemed előtt, aminek örülsz. Legyenek közeli, könnyen elérhető céljaid: elvégezhető értelmes feladatok, kívülről megtanult bibliai részek és hívő énekek. Fontosabb távoli cél legyen: felkészülés az Isten örök világában végzendő nagy feladatokra, az átalakulás Krisztus képére.

8. Keresztény közösség  
Más keresztyénekkel való közösség. A kölcsönös tapasztalatok kicserélése. A velük való közösség a Biblia olvasásában és imában szintén örömforrást jelent, amiről a kívülállók semmit sem tudnak. Zindzendorf mondta: “Közösség nélkül nem példamutató a keresztyénségem”.

9. Szolgálat       
Krisztusért végzett munka, az iránta való szeretetből. Vállalj önként egy feladatot, pl.: túlterhelt testvérek diakónusi tehermentesítését, egy kert megmunkálását öregek és törékenyek helyett, segítsd a sokgyermekes anyákat háztartási munkájukban. Még sok más szolgálatot is tehetsz Krisztusért, pl.: evangéliumi lapok és iratok továbbadása átsegíthet a búskomorság idején.

10. Áldozatvállalás          
Isten világrendjében más helyet foglalnak el a betegségek, mint a természetes ember gondolatvilágában. Mert a világon minden nagy dolog áldozat útján jön létre: a szülők gyermekeikért, némely főnök az alárendeltjeiért, a katonák hazájukért, a tudós nagy felfedezéseiért hoz áldozatot. A beteg arra mutat rá a környezetében, hogy egészség és munkaerő nem természetesek, hanem a Teremtő rendkívüli értékes ajándékai, akinek ezért megfelelőképpen hálát kell adnunk. Eva von Tiele- Winckler azt mondta: “Nem az a fontos, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem, hogy a szenvedés elérje bennünk a célját.”.

Dr Paul Müller

Panaszkodás

 • “Ha Istennek minden jótettét megköszönnénk, nem maradna időnk panaszkodásra.”
 • Örökös panaszkodással ne tedd magad elviselhetetlenné.

Pesszimisták

 • Kikből lesznek a pesszimisták? A sokat tapasztalt optimistákból.

Példamutatás

 • Amiben mást megrósz, abban légy te kifogástalan!
 • Becstelen főnök az, aki a beosztottól olyat vár el, amiben ő maga nem mutat jó példát.
 • A gyermekek ritkán engedelmeskednek szívesen a felnőttek intésének, de példájukat mindenben pontosan követik.

Rágalom

 • Rossz beszédre készen állj, mint bérc a szelekre.
 • A rágalmazó ember olyan mint a szúnyog: először énekel, azután csíp.
 • Ha rágalmaznak, jusson eszedbe: jó gyümölcsön rágódnak a darazsak.
 • A rágalom kétszeresen fáj, mert nemcsak gonoszt kohol ellenünk, de a jót is gyanússá teszi.
 • A rágalmat még maga az erény sem képes kikerülni.
 • Ha mindenki tudná azt amit róla beszélnek, akkor mindenki haragban állna mindenkivel.
 • "Rágalomnak nincsen mélye, szájból kél, mint síp zenéje."

Reménység

 • "Igen, szükségünk van reményre; remény nélkül élni, ez meghaladja az erőnket. De nincs többre szükségünk, és nem is szabad többet kapnunk.  Nincs szükségünk bizonyosságra." 

/Karl Popper/

 • Isten az Ő kijelentéseit élő reménységként adja a szívűnkbe.

Rossz cselekvése

 • "Ha rosszat teszel barátoddal, mit cselekszel majd ellenségeddel?"

Sátán

 • Sátán sohasem alszik, és sohasem megy szabadságra. (KB 1319)

Segítségnyújtás

 • Tíz perc együttérzésnél többet ér ötpercnyi segítség!

            Közmondás

 • “Jobb öt percig segíteni, mint tíz napig részvéttel lenni.” (Román közmondás)

Semmi

 • Korábban, azt hittem, a bármi minden esetben jobb a semminél. Ma már tudom, hogy a semmi néha jobb.

Glenda Jackson

Szabályok

 • Hol szabályok alkotják a rendet, jóakarat helyett, ott hízelgést látsz és talpnyalást.

John Heider: Tao

Szavak

 • A legnagyobb szó                                                              -                        Isten
  A legmélyebb szó                                                               -                        Lélek
  A leghosszabb szó                                                             -                        Örökkévalóság
  A leggyorsabb szó                                                              -                        Idő
  A legközelebbi szó                                                             -                        Most
  A legsötétebb szó                                                               -                        Bűn
  A leghitványabb szó                                                         -                        Képmutatás
  A legegyenesebb szó                                                         -                        Igazság
  A legjobb szó                                                                      -                        Jóság
  A leggyöngédebb szó                                                        -                        Szeretet
  A legkedvesebb szó                                                           -                        Otthon
  A legédesebb szó                                                                -                        Édesanyám

Szegénység

 • Nem az a szegény, akinek kicsi a vagyona, hanem akinek nagyok az igényei.

Szent élet

 • Néha olyannyira szeretnénk angyalokká válni, hogy elfelejtünk emberként viselkedni”

(Szalézi Ferenc)

Szenvedés

 • “Nem az a fontos, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem, hogy a szenvedés elérje bennünk a célját.”.

Szerelem

 • Nem születünk hülyének, csak szerelmesek leszünk.
 • "A szerelmesek csakugyan a holdat bámulják, mikor szerelmesüket a karjaik között tartják?
 • Igen, de csak akkor, ha kezdenek ráunni."

( Delacroix )

 • "Szerelemnek azt nevezik, ha az ember száműzetésbe vonul és időnként küld egy képeslapot."

( Samuel Beckett )

Szeretet

 • “A világ méltán nevethet rajtunk, ha Istenről úgy beszélünk, mint a szeretet Istenéről, és ugyanakkor mi keresztények megvetjük egymást.” (Roger Schütz)
 • Semmit sem szólni nem nehéz, de mindig csak azt mondani amit a szeretet parancsol, igen nehéz - de nem lehetetlen.
 • Akiben nincs szeretet, az kénytelen megtanulni a hízelgést, különben sohasem jutna előbbre.
 • A megosztott öröm dupla öröm, a megosztott bánat fél bánat.
 • E világon nem a tudomány, hanem a szeretet művel csodákat.
 • Az igaz szeretet nem tud senkire haragudni, hanem csak önmagára.
 • Ha azt, aki megbántott, te nem bántod meg, ámde kerülöd, s nem szívesen látod, azt mutatja, hogy sérült a szíved. Ez esetben fájdalmad még tovább fog nőni.            
  Azonban ha már imádkozni tudsz érte, bekövetkezik gyógyulásod!
 • Soha ne mondj valakiről rosszat, míg biztosan nem tudod, hogy igaz-e az. Ha meg vagy győződve róla hogy igaz, akkor kérdezd meg önmagadtól: - Miért mondjam el?
 • Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel! Szeress és jobb lesz a világ!

(Prohászka)

 • "Ha szeretünk, az egész embert szeretjük, amilyen, nem amilyennek akarom, hogy legyen."
 • "Akit szeretsz, annak igáját is húzod."
 • "Szeretni annyit tesz, mint annak az életét élni, akit szeretünk."

( Tolsztoj )

 • Adni lehet szeretet nélkül, de nem lehet szeretni anélkül, hogy ne adj.
 • Az igazi szeretet nem fél attól, hogy túl sokat talál adni.
 • “Szeressük embertársunkat vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen!”
 • “A modern ember sokszor úgy fut, hogy kitüzesedik a csapágya, - mert hiányzik belőle a szeretet kenőolaja” (Christian Morgenstern)
 • “A szeretet nyelve az egyetlen olyan ‘idegen’ nyelv, amelyet minden ember megért.”
 • “Ne tegyek úgy, ’mintha’ szeretnék, hanem szeressek őszintén.”
 • “A szeretet hiánya engem is és rajtam keresztül a környezetemet is földig rombolhatja.”
 • Isten-adta kiváltság,
 • Az élet mozgatórugója

Szeretetlenség

 • Nemcsak az hibázik, aki gyűlöli a testvérét, hanem az is aki elfelejti, hogy vannak testvérei
 • Nem tudok Isten szemében súlyosabb vétségről, mintha valaki féltékenységet, gyűlöletet táplál testvére iránt - amikor testvére ellen fordítja fegyvereit. (KB 1011)

Szeretet viszonzása

 • Az igazi szeretetet viszonzásra vágyik. Isten szeretete hosszútűrő, és mindenkit szeret, de alig kap viszontszeretetet.

Szenvedés

 • “Minden szenvedést fogadj közvetlenül Isten kezéből! Felejtsd el azokat, akik a szenvedés eszközei voltak.”
 • “Minden szenvedést fogadj közvetlenül Isten kezéből! Felejtsd el azokat, akik a szenvedés eszközei voltak.”
 • "Inkább elszenvedem a rosszat mint elkövetem"

(Szókrátész)

Szélsőségesek

 • A világot csak a szélsőségesek teszik cbecsessé, és csak a középszerűek tartják fenn.

Valéry

Szolgálat

 • “Az igazi öröm elajándékozza önmagát. Aki megtapasztalja, nem keres érte sem hálát, sem jutalmat. Számára az a hála, az a jutalom, hogy adhat.” (Roger Schütz)
 • Van szolgálat szeretet nélkül, szeretet viszont nincs szolgálat nélkül.

Szolgálatkészség

 • Légy mindig szolgálatkész, de ne légy soha szolgalelkű.

Szidás

 • Senkit sem szidtak még jóvá.

Szülőnek lenne

 • Apának és anyának lenni annyit jelent, mint gyermekünknek otthont adni. K. Jung

Takarékosság;

 • A biztonság titka

Tanács

 • Te is okos és lelkiismeretes ember tanácsát kérd ki. Inkább okulj a bölcsebbtől, semmint a saját véleményedet kövesd.

Tanulás

 • Kívánatos, hogy a tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanuljon!

Tapasztalat

 • A tapasztalás nagy kincs, de gyakran drága áron kell megszerezni, oly áron, hogy néha kételkedik az ember, hogy nem adott-e többet érte, mint amennyit ér. Azonban a legnagyobb pazarlás az, ha megfizetjük a tapasztalás árát, és azt nem hasznosítjuk.

Társadalom

 • A társadalmi igazságosságról és egyenlőségről szólva hangzott el a rádióban:

“Az iparilag fejlett országoknak sokkal több igazság és egyenlőség jut, mint a szegényeknek.”

Társas együttlét

 • Sokszor láttam már társas összejöveteleken embereket ülni vagy állni, akik nem foglalkoztak senkivel, és velük sem foglalkozott senki. Ti ezt ne cselekedjétek. Abban a percben, amint sem ti, sem ti általatok más nem épül az együttléten, nincs értelme tovább ottmaradnotok.

Teremtés

 • Ha a parányok találkozása világot alkothatott, kérdezzük: mért nem alkothatott tornácot, templomot, házat vagy várost; Melyek kivitelezése mindenképpen könnyebb lett volna.               
                                                                                                         (Ciceró)
 • Mindenség! Olyan ez, mint a titkosírású levél. Aki nem ismeri kulcsát, azt mondja: 
                           - Micsoda betűzavar! Micsoda értelmetlenség!          
  A mindenség titkosírásának ez a szó a kulcsa:

Isten.

 • Kérdések:
  Ötéves korunkban azt kérdezzük:                                          - Miből lett az asztal?       
  Tizenöt éves korunkban:                                                          - Miből lett az ember?       
  Huszonöt évesen:                                                                       - Miből lett az Isten?         
  És mindenkorra elfogadjuk, hogy: Az asztalt az asztalos csinálta, de már az emberre azt mondjuk, hogy magától keletkezett. Az Istenre meg azt mondjuk: Nincs.

(Gárdonyi Géza)

 • Ha zene kellemes hangja üti meg fülünket, nemde jártas mesterre következtetünk?                
  Így a világegyetem összhangja hirdeti a bölcs alkotót és fenntartót!
 • Azt megérthetem, hogy valaki a földre néz és hitetlenné válik, de azt sohasem tudom felfogni, hogy valaki az eget nézze, és azt mondja: nincs Isten.

(Lincoln Ábrahám)

 • Meg akarjuk érteni a világegyetemet, pedig egy tyúktojás rejtelmei is kétségbe ejtenek bennünket!

(Gárdonyi Géza)

 • Könyveket írnak arról, hogy hogyan keletkezett a világ, miközben azt sem tudják megfejteni, hogy hogyan keletkezett a fűszál!

(Gárdonyi Géza)

 • Az ember munkája csak addig csodás, amíg új, s amíg valaki különbet nem csinál. Az Isten munkája, hacsak egy akácmag, egy homokszem, egy hajszál is - mindig csodás marad, és hát ki alkothat utána különbet?           

(Gárdonyi Géza)

 • Isten teremtett téged, nem azért hogy megértsd, hanem azért, hogy szeresd.
 • Ateistáknak elgondolkoztatóul:              
  Mégis csak furcsa, hogy a világmindenségre azt mondjátok van, arra pedig, aki alkotta, azt mondjátok nincs.

Tetteink

 • Ha a rosszat rossznak bélyegzem, mi sok nyereség van abból? De ha a jót rossznak mondom, sokat ártok! Aki jót akar, sohase szitkozódjék, a ferdeségekkel mit sem törődjék, hanem mindig tegye azt, ami jó. Mert nem szükséges, hogy romboljunk, hanem hogy valamit építsünk, amiből az emberek tiszta örömöt meríthetnek.
 • Az ember sokkal értékesebb lény, mintsem hogy csupán eszközül kellene szolgálnia másoknak. Sohasem szabad az embert mások előnyéért rosszabbá tenni, és gonosztevőket teremteni azért, hogy a becsületes embereknek szolgálatot tegyünk.
 • Aki soha nem tesz többet, mint amennyi a kötelessége, az a kötelességét sem teljesíti igazán.
 • Tedd meg ami tőled telik!

És kérjed azt, amire gyönge vagy!

(Szent Ágoston)

Tévedés

 • A legnagyobb tévedés, amikor saját akaratodat Isten akaratának véled.
 • "A nők tévedései csaknem mindig a jóságba vetett hitből, vagy az igazságnak kölcsönzött bizalomból erednek."

Tökéletesség

A világban a legtökéletesebb az ember.

Az emberben a legtökéletesebb a lélek.

A lélekben legtökéletesebb a szeretet.

A szeretetben a legtökéletesebb az Isten

(Szalézi Szent Ferenc)

Tradíciók

 • A vallásos tradíció minden isteni igazságnak a halála.

Tudás

 • Tudásunk velünk együtt száll a sírba, de hitünk átvezet az örök dicsőségbe.

Tudás és hit

 • Tudásunk velünk együtt a sírba száll. Hitünk viszont elkísér minket a dicsőségbe.

A. Schrőder

Türelem

 • Legyen türelmed meghallgatni a másikat.
 • “Taníts meg Urunk a nehézségeken győztes türelemre.”
 • “Taníts éreznem, hogy itt vagy velem,  
  Adj tűrést lelkem nagy csatáiban,           
  Féket, ha lázadok, ha kétkedem,            
  S míg nem felelsz, hadd várjak hangtalan!”

(Georg Croly)

Új évhez Isten áldását

Az új évhez                             - új áldást

Az új munkához                    - új képességet

Az új szenvedéshez               - új bátorságot

És örök vigasz                        - Krisztus vére által!

Új kard                                     - a régi harchoz

A régi harchoz                        - új győzelmek

A régi igazsághoz                   - új szeretet

Az új élethez                           - új életkedv

A régi gonosztól                      - új félelem

A régi Istenhez                        - új bizalom!”

Unalom

 • A modern ember unatkozik. Ez annak a jele, hogy a szívében egy hely üres maradt - Isten helye. Aki az unalom elől menekül, az tulajdonképpen Isten elől menekül.

Adolf Kőberle

Út

 • “Jobb sántikálni a helyes úton, mint futva haladni a rossz úton.”

Út a boldogsághoz

 • Az élet túl rövid ahhoz, hogy önzők legyünk

Üdvösség

 • Az ember mennybe juthat egészség, rang, képzettség és barátok nélkül, de sohasem Jézus Krisztus nélkül.
 • Nincs olyan hely a Földön, amely pótolhatná helyedet a mennyben.
 • “A Kálvárián átvezető út a legrövidebb út az ég felé”

 (J. Freinademetz)

Üzlet

 • "Az üzleti életben lakat való a szájra"

( Balzac )

Változások

 • "Csapás előtt mindig vidám az ember, de a szerencsét gond előzi meg."

( Shakespeare )

Védelem

 • Aki nem rendeli magát alá Istennek, az nem várhatja el, hogy szükség esetén védelmére keljen.
 • Sehol sem lehetsz nagyobb biztonságban, mint amikor teljes odaadással követed Jézust.
 • Emberfélelem bukáshoz vezet, de aki az Úrra hagyatkozik, oltalomban lesz része.

Vidámság

 • Az emberek az alkoholos italok által akarják visszanyerni elvesztett jókedvüket, de amint kialakul ez a mesterséges jókedv, eltávolodnak a természetestől, amely csak az igazi józanságból fakadhat.

Világ

 • Az igazi kegyes élet nem fordít el a világtól, hanem ellenkezőleg; képessé tesz arra, hogy jobban éljek abban.
 • A világ és Isten szeretete a mérleg két serpenyője.
 • A hajó elsüllyedését nem a hatalmas tenger okozza, hanem az a viszonylag kevésnek tekinthető vízmennyiség, amely betölti a hajóteret.       
  Az ember vesztét sem a világot betöltő gonoszság okozza, hanem az, ami belőle beszivárog szívébe. Ez az ami a pusztulás örvényébe taszítja.
 • Ha a keresztények élete valóban dicsérné Istent, a világ inkább hinne.
 • Senkinek sincs joga panaszkodni, hogy a világ sötét, ha ő maga nem világít.
 • “A világot csak a szélsőségesek teszik becsessé, és csak a középszerűek tartják fenn.”

(Valéry)

 • A tudomány halad, de az emberek gonoszsága megmarad.
 • Ne keresd a boldogságot a világ nyüzsgésében! Minél mélyebbre vonulsz szívedben, annál magasabbra szállsz az ég felé.
 • Isten kijózanít, a világ kiábrándít.

Világítani!

Az igazságosság napja felkelt a gyülekezetre, azért a gyülekezet kötelessége, hogy tündököljön.

(KB 1055)

Vigasztalás

"Isten nem vehet el rólunk minden nyomorúságot, de mindig megvigasztalhat."

(Chr. Blumhardt) (Új élet 5.évf.5.szám 7.old.)

Zsarnokság

 • A zsarnoki hajlamú ember nem érez hálát az iránt, aki hibáira és tévedéseire figyelmezteti őt.

Örök tanulságul szolgálhat az a történet, amelyet Plutarchos mesélt egy katonáról, aki a csatában megmentette a király életét. A csata után jelentkezett a jutalomért - nem hallgatva a bölcsre, aki azt tanácsolta, hogy azonnal meneküljön. A király “hálából” levágatta életmentője fejét.

A zsarnokok gyűlölik azt, aki gyenge pillanataik tanúja volt, s nem szeretik azt a tanácsadót, aki csak egyszer is okosabbnak bizonyult mint ők maguk.

(Zweig: Fouche 107.old.)


Tárgymutató


A

Adakozás....................................................................... 1

Adás................................................................................ 1

Adni................................................................................. 1

Aggodalom.................................................................... 1

Ajándékok..................................................................... 1

Alázatosság................................................................... 1

Áldozathozatal............................................................. 2

Átadás............................................................................ 2

B

Barátság......................................................................... 2

Bátorság......................................................................... 3

Békesség......................................................................... 4

Békesség keresése......................................................... 4

Beszéd............................................................................ 3

Biblia............................................................................... 4

Bibliaolvasás................................................................. 4

Bizalom.......................................................................... 4

Biztonság....................................................................... 4

Boldogság...................................................................... 5

Boldogtalanság............................................................. 5

Bukások......................................................................... 6

Bűn.................................................................................. 6

Bűnbánat....................................................................... 6

Bűnös.............................................................................. 6

Büszkeség...................................................................... 7

C

Csalódások.................................................................... 7

Csend.............................................................................. 7

Csüggedés...................................................................... 7

D

Dicséret........................................................................... 7

E

Egészség......................................................................... 7

Egyenlőség..................................................................... 7

Egyszerűség................................................................... 7

Együtt Jézussal.............................................................. 7

Együttérzés.................................................................... 7

Élet.................................................................................. 9

Életcél............................................................................. 9

Életelv............................................................................. 9

Életirány......................................................................... 9

Életprogram................................................................... 9

Életút............................................................................... 9

Elfogadás....................................................................... 7

Elhívás............................................................................ 7

Elkeseredettség.............................................................. 8

Elszenvedvén................................................................ 8

Elvárások....................................................................... 8

Elvek............................................................................... 8

Elveszettség................................................................... 8

Erő................................................................................... 8

Értékek......................................................................... 10

Értékrend..................................................................... 10

Érvelés.......................................................................... 10

Evangélium és a közfelfogás..................................... 9

Evangéliumhirdetés...................................................... 8

F

Fél kereszténység........................................................ 11

Feladatok..................................................................... 11

Félelem......................................................................... 11

Féligazságok................................................................ 11

Figyelmeztetés............................................................ 11

Fösvénység.................................................................. 11

G

Gazdagság................................................................... 11

Gondok-bajok............................................................ 11

Gondolat...................................................................... 11

Gondolkodás............................................................... 11

Gyanúsítás.................................................................. 12

Győzelem..................................................................... 12

Gyűlölet........................................................................ 12

H

Hála....................................................................... 12, 13

Halál............................................................................. 12

Hangulat...................................................................... 12

Harag............................................................................ 12

Hatalomvágy.............................................................. 12

Házasság..................................................................... 13

Hazugság.............................................................. 12, 13

Hit................................................................................. 13

Hitetlenség................................................................... 14

Hiúság.......................................................................... 14

Hűség............................................................................ 14

Hűség és népszerűség................................................ 14

I

Idő................................................................................. 14

Idős korban................................................................. 14

Igazi vallásosság........................................................ 14

Igazmondás................................................................ 14

Igazság......................................................................... 15

Igehirdetés................................................................... 15

Ígéret............................................................................. 15

Ima............................................................................... 15

Ima a hatalmasságokért........................................... 16

Imádság....................................................................... 16

Imameghallgatás....................................................... 16

Ingerültség................................................................... 17

Irigység......................................................................... 17

Isten.............................................................................. 17

Isten akarata............................................................... 18

Isten bánásmódja...................................................... 17

Isten bocsánata.......................................................... 18

Isten dicsősége............................................................ 19

Isten elvárásai............................................................. 18

Isten eszközeként....................................................... 18

Isten gondoskodása................................................... 18

Isten ígéretei:............................................................... 19

Isten imádatáról......................................................... 19

Isten ismer................................................................... 19

Isten jelenléte.............................................................. 19

Isten kertje................................................................... 20

Isten közelsége............................................................ 20

Isten legyen az első!................................................... 20

Isten megismerése...................................................... 20

Isten munkálkodása.................................................. 20

Isten nevelő munkája............................................... 20

Isten segítségnyújtása............................................... 20

Isten szeretete............................................................. 20

Isten szolgálata........................................................... 21

Isten trónja.................................................................. 21

Isten vezetése.............................................................. 21

Istenhit......................................................................... 18

Istenkísértés................................................................ 20

Istennel együtt............................................................ 21

Istenre figyelés............................................................ 21

Ítélet.............................................................................. 21

Ítélkezés....................................................................... 21

J

Játék............................................................................. 21

Jelkérés......................................................................... 23

Jellem..................................................................... 21, 23

Jellemformálódás....................................................... 23

Jelnek lenni.................................................................. 23

Jó lelkiismeret.............................................................. 24

Jótettek......................................................................... 24

Jutalom........................................................................ 24

K

Kedvesség.................................................................... 24

Kellemes társaság....................................................... 24

Keresztény élet............................................................ 24

Keresztény jellem....................................................... 24

Keresztény lelkület..................................................... 24

Keresztény példa........................................................ 25

Kereszténység............................................................. 25

Ki vagyok.................................................................... 25

Kicsiny dolgok............................................................ 25

Kísértés......................................................................... 25

Kiváltságok................................................................. 26

Kívánság...................................................................... 26

Könyvek...................................................................... 26

Köszönés...................................................................... 26

Közöny......................................................................... 26

Közösség...................................................................... 26

Közösségben............................................................... 26

Krisztus.................................................................. 26, 28

L

Legfontosabb.............................................................. 27

Lehetőségek................................................................ 27

Lelki béke.................................................................... 27

Lelkigondozás............................................................. 27

M

Ma................................................................................. 28

Megalkuvás................................................................. 28

Megbocsátás............................................................... 28

Megértés....................................................................... 28

Megnyugvás................................................................ 28

Megoldások................................................................. 28

Megpróbáltatások...................................................... 28

Megszentelődés.......................................................... 28

Megváltás.................................................................... 29

Mi nyugtalanít téged jobban?................................. 29

Morzsa......................................................................... 29

Mosoly......................................................................... 29

Múlt.............................................................................. 30

Munka.......................................................................... 29

N

Nehézségek.................................................................. 30

Nehézségek vállalása................................................ 30

Nevetés......................................................................... 30

O

Olvasás......................................................................... 30

Olvasmányok............................................................. 30

Optimizmus................................................................. 30

Orvosok........................................................................ 30

Ö

Önfeláldozás............................................................... 30

Önismeret..................................................................... 30

Önmegtagadás............................................................ 30

Önszeretet.................................................................... 31

Önvizsgálat.................................................................. 31

Önzés............................................................................ 31

Öregkor......................................................................... 31

Öröm............................................................................. 31

Örülni kis dolgoknak.................................................. 32

Örvendező élet............................................................ 32

P

Panaszkodás............................................................... 34

Példamutatás.............................................................. 34

Pesszimisták................................................................ 34

R

Rágalom...................................................................... 34

Reménység.................................................................. 34

Rossz cselekvése........................................................ 34

S

Sátán............................................................................ 34

Segítségnyújtás........................................................... 34

Semmi.......................................................................... 34

Szabályok.................................................................... 34

Szavak......................................................................... 34

Szegénység.................................................................. 35

Szélsőségesek.............................................................. 36

Szent élet...................................................................... 35

Szenvedés............................................................. 35, 36

Szerelem....................................................................... 35

Szeretet......................................................................... 35

Szeretet viszonzása.................................................... 36

Szeretetlenség.............................................................. 36

Szidás........................................................................... 36

Szolgálat...................................................................... 36

Szolgálatkészség......................................................... 36

T

Takarékosság.............................................................. 36

Tanács.......................................................................... 36

Tanulás........................................................................ 36

Tapasztalat................................................................. 37

Társadalom................................................................. 37

Társas együttlét.......................................................... 37

Teremtés...................................................................... 37

Tetteink........................................................................ 38

Tévedés........................................................................ 38

Tökéletesség................................................................ 38

Tradíciók..................................................................... 38

Tudás............................................................................ 38

Tudás és hit................................................................. 38

Türelem........................................................................ 38

U

Új évhez Isten áldását............................................... 38

Unalom........................................................................ 39

Út................................................................................... 39

Út a boldogsághoz..................................................... 39

Ü

Üdvösség...................................................................... 39

Üzlet.............................................................................. 39

V

Változások.................................................................. 39

Védelem....................................................................... 39

Vidámság..................................................................... 39

Vigasztalás.................................................................. 40

Világ.............................................................................. 39

Világítani..................................................................... 40

Z

Zsarnokság.................................................................. 40