Borítékok

2014.03.04 09:42

Levél számodra

Bibliavers: Zsoltárok 119:160

Tárgy: Biblia nagy borítékban, ami a "Világ gyermekeinek" van címezve, és egy boríték, amit postán kaptál

8. Lecke

Közületek ki szeretne levelet kapni? Kaptatok már levelet, ami személyesen nektek volt címezve? Bizonyára nagyon örültetek neki. Van, aki még nagyon fiatal, és még nem kapott levelet. Itt van egy kedves levél borítéka, amit nemrégen kap­tam egy barátnőmtől. Ő nagyon távol volt, de a levél egész közeli kapcsolatba hozott vele. Minden sorból éreztem, hogy sze­ret és gondol rám. Hát nem szép dolog, ilyen levelet kapni?

Nekem nagy örömet hozott ez a levét, de a ti számotokra nem sokat jelent. Igaz? Hiszen nekem írták. Mégis ma mind­nyájatok számára van meglepetésem. Hoztam egy levelet, amit nektek küldtek. Jó barátotok írta, aki titeket nagyon szeret. Minden sorából szeretet sugárzik. Gazdag ajándékokat akar adni, helyet készít nektek ahol Ő van, hogy hozzá menjetek és ná­la maradhassatok, amikor az idő eljön. Itt van a ti leveletek. (Mutasd a borítékot, benne a Bibliát.) Hadd nézzem, hogy szól a címzés! Oh, az van itt: "A világ gyermekeinek". Rólatok van szó? Ti is a világban vagytok? Ti vagytok ezek és így a levél nektek szól. Nyissuk ki, és lássuk, mit akar mondani nektek a ti j6 barátotok. (Nyisd ki a borítékot, vedd ki a Bibliát, tartsd magasra, hogy mindnyájan láthassák.) Oh, ez a levél a Biblia! Isten szavának is nevezik. Isten szava? Kihez? Természetesen hozzánk!

Ha Isten szava hozzánk szól, akkor Istentől való levélnek is kell lenni hozzánk. Ugye, most már tudjátok, hogy ez egy levél a számotokra? Igen, egy levél.

Nézzünk bele és lássuk, mit ír a mi barátunk:  "Öröktől fogva szerettelek";  "neveden szólítottalak, enyém vagy"; „íme én veletek vagyok minden napon'; "nem hagylak el, sem el nem távozom tőled"; "engedjétek hozzám a gyermekeket és ne tiltsá­tok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa"; "ne félj, mert veled vagyok"; "ha bűneitek skarlátpirosak is, hófehérek lesznek"; "elmegyek, hogy helyet készítsek néktek"; "és, ha eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok"; "jár­jatok szeretetben".

Mindezt a sok jót, a ti barátotok írta nektek. Nem csodálatos levél a Biblia? Akarjátok a Barátotokat, aki ezt írta szívből szeretni?