Cérna, olló

2014.03.04 09:25

Szokások

 

 

Bibliavers: Példabeszédek 22:6 Tárgy: Egy guriga cérna és egy olló.

Fiúk, lányok, ki segítene nekem a mai leckénél?

Köszönöm szépen! Gyertek ide hozzám! Ti többiek keressétek meg Bibliátokban a Példabeszédek 22:6-ot. Aki először megtalálja a verset, felolvashatja azt.

Ma a szokásokról szeretnék veletek beszélni. Tudjátok mit jelent az: szokás? Megkísérlem, hogy világossá tegyem előtte­tek. Amikor ez a fiú egészen kicsi volt, meg kellett tanulnia járni, beszélni, egyedül enni és mosakodni. Később, amint na­gyobb lett, ezek a dolgok már természetesek és maguktól értetődőek voltak. Szokássá váltak. Most már nem kell többé ügyelni arra, hogyan megy, mint nyeli az ételt vagy, hogyan tartja a kanalat. Megszokássá vált, mert már olyan gyakran tette. Ezek jó szokások. Sok ilyen jó szokás van, mint az imádság, bibliaolvasás, gyermekiskolába járás, asztali imádság. De van­nak rossz szokások, és ezekre ügyelnünk kell, mert lassan és észrevétlenül jönnek életünkbe. Mielőtt észbe kapnánk, már ural­kodnak rajtunk és olyan erősek, hogy nem tudunk tőlük szabadulni.

Amikor egy fiú vagy lány először tesz rosszat, azt gondolja, hogy akkor hagyja abba, amikor akarja. Megkísérli, de látja, hogy mégsem tudja, mert a szokás már megkötözte. Ezzel a cérnával megmutatom nektek, hogy egy szokás hogyan tud minket megkötözni. A cérnával egyszer körültekerem a csuklóját. (Kérem a gyereket, hogy tépje szét.) Lát­játok, egészen könnyen szét tudja szakítani. De most a fonalat újra és újra körülcsavarom. Vajon most el tudja szakítani? (Csavard körül 20-szor is vagy még többször, és a gyerek próbálja elszakítani.) Nem, többé nem tudja elszakítani a fonalat. Körül­csavarom a karja és a melle körül is a fonalat, azt a vékony fonalat, amit először olyan könnyen szétszakított. Most egészen összekötötte. Mit gondoltok, meg tudja szabadítani magát? (Kíséreld meg.) Látod, erős gyerek vagy, de a szokásaid erő­sebbekké lettek és téged uralmuk alatt tartanak. Sok minden van életünkben, ami megkötőzhet. A Sátán, a mi ellenségünk legszívesebben rossz szokásaink hálójába csavarna minket. Ilyen rossz szokás a hazugság, lopás, káromkodás, csúnya sza­vak és tisztátalan gondolatok. Még sok ilyen gonosz szokás van, ami foglyul ejthet minket, embereket, mint pl. a dohányzás vagy az ivás.

De nézzétek! Itt egy olló. EI tudja vágni ezt a sok fonalat, és a gyerek megszabadul. (Vágd keresztül a fonalakat.) Ugyanezt cselekszi Jézus minden fiúval és lánnyal, akik rossz szokásokkal vannak megkötözve. Szétvágja azokat, és szabad­dá tesz minket. Most is ezt akarja cselekedni. Szabaddá akar tenni titeket, ha ti is akarjátok és kéritek tőle.