Szerencsétlenségek lesznek

2017.12.15 17:52

„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Luk 21,36)

„Komoly és fontos napokat élünk. Isten Lelke lassan, de biztosan elhagyja a Földet. Már zúdulnak a csapások Isten kegyelmének megvetőire. Szerencsétlenségek követik egymást szárazon és vízen. A társadalom nyugtalan, háborús hírek járnak. Mindez jelentős események közeledését hirdeti. A gonoszság seregei erőt gyűjtenek az utolsó nagy válság idejére. Rövidesen fontos változások mennek végbe e világban, s a végső mozzanatok sebesen peregnek le. A világ állapota azt mutatja, hogy a nyomorúságos idők már ránk is törtek.” (Bizonyságtételek IX., 11. o.)

„A világon minden mozgásban és nyugtalanságban van. Az idők jelei vészjóslóak. Az eljövendő események előrevetik árnyékukat. Isten Lelke visszavonul a Földről, és egymást követik a szerencsétlenségek földön és vízen. Erős viharok, földrengések, tüzek, áradások, gyilkosságok mindenfelé… Az emberek gyorsan felsorakoznak egy kiválasztott zászló alá… Nyugtalanul várakoznak, és figyelik vezetőik minden mozdulatát. Vannak, akik éberen várakoznak Urunk megjelenésére, és munkálkodnak is ezért. Mások az első nagy hitehagyó fővezérsége alatt menetelnek. Kevesen hiszik szívükkel és lelkükkel, hogy van kárhozat, melyet el kell kerülnünk, és van menny, amelyet el kell nyernünk.

A világ fokozatosan telepszik ránk. A Nap ragyog az égen, bejárja szokásos pályáját, és a teremtett világ még mindig hirdeti Isten dicsőségét. Az emberek még mindig esznek és isznak, ültetnek és építenek, házasodnak. A kereskedők változatlanul vásárolnak és eladnak. Az emberek egymás ellen küzdenek, versengenek a magasabb helyekért. Az élvezetek kedvelői özönlenek a színházakba, a lóversenyekre, a szerencsejátékok poklaiba. A kegyelmi idő azonban a vége felé közeledik, és minden sors hamarosan örökre eldől.

Évszázadok óta szólnak hozzánk ünnepélyesen az Olajfák hegyéről Urunk figyelmeztető szavai: »De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap!« (Luk 21,34)” (Jézus élete, 552–553. o.)