Dániel szeminárium bevezetés

2014.01.02 14:10

Bevezetés

Dániel szeminárium 1.

 

BEVEZETÉS

 

Üdvözöllek a Dániel szemináriumon. Azért imádkozunk, hogy ennek a könyvnek az alapos tanulmányozása által megismerjük Isten igazságát a végső időkről. Bár, Isten kegyelme által, követnénk is ezeket!

 

KI VOLT DÁNIEL?

 

1. Dániel 1:3-6. szerint, ki volt Dániel?

 

Válasz: _________________________________________________

 

Kr.e.  605-ben Babilon egy növekvő hatalom volt a földön.

Minden igyekezetével azon volt, hogy meghódítsa

Egyiptomot. Ebben az évben Nabukodonozor, Babilon királya Karchemishnél, az Eufrátesz folyónál, győzelmet aratott az egyiptomi katonai előőrsön. Ekkor megnyílt az út dél felé és levonulhatott egész Jeruzsálemig.

Jojakim királyt arra kötelezte, hogy szakítsa meg a békeszövetséget Egyiptommal, és kössön másikat Babilonnal.

 

Ezután garanciaként Nabukodonozor néhány előkelő túszt vitt magával, közöttük Dánielt, aki akkoriban 17 éves lehetett.

 

2. Milyen volt Dániel családi háttere? Dán. 1:3.

 

Válasz: _________________________________________________

 

3.  Milyen képességgel áldotta meg Isten Dánielt? Dán.

1:17.

 

Válasz: _________________________________________________

 

MIÉRT TANULMÁNYOZZUK DÁNIEL KÖNYVÉT?

 

Sokak szerint Dániel könyve nehezen érthető, mivel szimbolikus üzenetekkel van tele. Vannak, akik azt vallják, hogy mivel az Újtestamentumhoz tartozik, nem vonatkozik a keresztény egyházra. Azonban -

 

4. Mit kellett tennie Dánielnek írásaival? Dán. 12:4.

 

Válasz: _________________________________________________

 

5. Meddig lesznek bepecsételve? Dán. 12:4.

 

Válasz: _________________________________________________


 

6. Mi történik a végső időkben? Dán. 12:4.

 

Válasz: _________________________________________________

 

A héberben ez a kifejezés, amit úgy fordít a magyar Biblia, hogy "tudakozzák majd sokan", a fürkészésnek, kutatásnak  a  kifejezése.  Dániel könyvének üzenete egészen a vég idejéig mellőzött maradt. Majd ahogy az emberek elkezdték olvasni és tanulmányozni a próféciákat, egyre világosabbá vált a jelentése, és az is, hogy milyen óriási fontossága van a végső időkben.

 

(Lásd Dán 12:9,  ahol  a  gyolcsba  öltözött  férfiú emlékeztette Dánielt, hogy szavai be lesznek pecsételve a végső időkig.)

 

7.  Amikor Jézus, halála előtt a végidők eseményeit magyarázta tanítványainak, melyik prófétára utalt? (Máté 24:15)

 

Válasz: _________________________________________________

 

Amikor Jézus a ’pusztító utálatosságról’ beszélt, amely ’a szent helyen áll’, – Dániel próféta írásaira utalva – érzékeltetni akarta az istenellenes hatalom munkáját.

 

            MIÉRT TANULMÁNYOZZUK DÁNIEL KÖNYVÉT?

 

       a) Ez egy olyan könyv, amely bepecsételve állt a végső időkig, akkor azonban nagy jelentősége lesz.

 

       b) Jézus elmondja nekünk, hogy a végső események megértésének kulcsa Dániel próféta könyvében található.

 

KULCSOK DÁNIEL KÖNYVÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ

 

1.     Dániel mindegyik látomása az ismétlődés elvén működik.

 

       A második rész látomása átfogó képet nyújt a történelemről. A többi is ezzel foglalkozik, de        részletesebb képet nyújt az utolsó időkről.

 

               LÁTOMÁSOK - ISMÉTLÉS

 

2.     A Szentlélek segítségünkre lesz, hogy megértsük a látomások jelentését. Dániel könyvének témája az imádat és a halálos rendelet között mozog. Az oroszlánok vermébe vettetés világosságot nyújt a kis szarv hatalmának megértéséhez a 7. fejezetben, aki "sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja." Amit a szószerinti Babilon tett a szószerinti zsidókkal, azt teszi majd a lelki Babilon a lelki Izraellel, Isten népével.

 

               A TÖRTÉNETEK MEGVILÁGITJÁK A LÁTOMÁSOKAT

 

3.     A Dániel könyvének témája - bármily egyszerűnek tűnik is - az, hogy Isten irányít, és végül az Ő akarata megy végbe. A könyv az igazság és a gonoszság, Krisztus és Sátán csatája köré összpontosít.

 

       A Dániel könyve látszólag lehetetlen helyzetben tünteti fel Dánielt és három barátját. Amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett, beleértve Isten népét és az igazságot is, Isten színre lép, és megfordul a helyzet; Isten győz.

 

            ISTEN SZEREPE A VÉGSŐ ÉS BEFEJEZŐ IRÁNYÍTÁSBAN

 

4.     A Dániel könyve felfedi Sátán útját az emberek megkísértésére.

 

       Az első fejezetben Sátán az "étvágy-kísértést" alkalmazza Dánielnél és társainál (hasonlóan csábította Ádámot és Évát -1Móz 3 -, aztán Jézust is -Máté 4 -)

 

       * Az étvágy kísértése - 1. fejezet

       * A népszerűség, az előrelépés kísértése - 1. 2.

       * A megalkuvás kísértése - 3. és 6. fejezet

       * A halálos fenyegetés kísértése - 3. 6. fejezet

 

            DÁNIEL LELEPLEZI SÁTÁN KÍSÉRTÉSEIT

 

5.     Sokan Dánielben Isten népének szimbólumát látják, aki mindvégig kitart.

 

       * Úgy tekintett testére, mint Isten templomára, ezért egészségesen élt.

       * Rendelkezett Isten lelki ajándékaival, a prófétálás ajándékával.

       * Látta az egyház és az állam egybeolvadását.

       * Átélte az üldöztetés idejét.

       * Átélte a halálos fenyegetést az istentisztelet miatt.

       * Egyedül volt a többséggel szemben.

       * Nagyon közkedvelt, szeretett volt.

       * Az ima és a hálaadás embere volt.

 

          TEHÁT DÁNIEL - ISTEN UTOLSÓ IDŐBEN ÉLŐ NÉPÉNEK SZIMBÓLUMA

 

 

                DÁNIEL KÖNYVÉNEK VÁZLATA

 

1. fejezet   Bemutatkozás Az első próba

2. fejezet   Az első látomás - Nabukodonozor álma

3. fejezet   A második próba - az aranyállókép és a tüzes kemence

4. fejezet   Nabukodonozor bizonyságtétele

5. fejezet   Írás a falon - Babilon összeomlása

6. fejezet   A harmadik próba - Dániel az oroszlánok vermében

7. fejezet   A második látomás - Dániel álma a négy vadállatról

8. fejezet   A harmadik látomás - Dániel álma a két vadállatról és a Szentély lerombolásáról

9. fejezet   Dániel imája és Gábriel válasza. A 70 hetes prófécia

10. fejezet Dániel látomása – a gyolcsba öltözött férfi

11. fejezet Dániel utolsó látomása

12. fejezet Az utolsó napokban lesz érthető Dániel könyve