David Livingstone

2014.09.02 10:46

Livigstone Dávid dr. (1813-1873)

Afrika úttörő misszionáriusa és kutatója, aki egész életét Isten szolgálatára   szánta, gyakran imádkozta az alábbi rövid imát, amelyet minden hívő embernek a szívébe kellene vésni:

“Küldhetsz engem bárhová, csak Te légy velem. Rakhatsz rám terheket tetszésed szerint, csak Te erősíts engem! Szakíts el minden köteléket, ami engem fogva tartana, csak azt ne, amely lényemet a Te szívedhez és szolgálatodhoz köti”!

Livingstone élete sok gyümölcsöt termett, szolgálata által több afrikai nép ismerte meg az üdvösség útját. Krisztus nevére dicsőséget hozott.

El lehetne mondani az én és a te életedről is?