Dicsőség Istennek!

2013.12.20 14:12

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!”

(Eféz 3:20-21)

'A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek mindezért a gyülekezetben és a Krisztus Jézusban, minden nemzedékben, örök időkig! Ámen! – Ezt olvashatjuk egy mai fordításban.

Mérhetetlenül többet! Végiggondoltad? Mennyi az? Az aranyhalnak elmondott három kívánság? Nem! Mérhetetlenül több! Amit szem még soha nem látott. Amit fül nem hallott. Ami minden képzeletet felülmúl!

Amilyen messze van az ég a Földtől. Amilyen távol van egymástól kelet és nyugat. Amit emberi ésszel soha nem bírsz felfogni... Isten KÉPES az Ő ereje által MINDENT megtenni! Érted, értem, értünk.

Hála, dicséret, dicsőség és köszönet ezért neki!