Doboz gyufa és befőttes gumi

2014.03.04 10:53

Ha mindnyájan összetartunk

Bibliavers: Zsoltárok 133:1

Tárgy: Több gyufaszál vagy fogvájó, három piros gumigyűrű

23. Lecke

Ki szeretne erős lenni? Gondoljunk csak Sámson történetére, ő igen erős volt. Képzeljük el, milyen szép lenne, ha mi is olyanok lennénk, mint ő. De tudjátok-e, hogy mi is lehetünk erősek? Ti egymagatok olyan erősek lehettek, mint 10, 20 vagy 30 ember. "Oh, ez csak tréfa" - gondoljátok most. Nem, ez egészen komoly. Azonnal megmondom, hogyan lehettek olyan erősek, mint 10 vagy annál több ember. Látjátok ezt a gyufaszálat a kezemben? Erős? Íme, fáradtság nélkül kis darabokra törhetem. Egy gyufaszál magában nagyon gyenge, de erőssé tehetjük. Figyeljetek, mit csinálok most. Ebben a csomóban 10 gyufaszál van, a másikban 20, a harmadikban 30. Minden csomó egy gyermekiskolát ábrázol. Egyik gyermekiskolában több, a másikban kevesebb gyermek van. Minden gyermek önmagában kicsi és gyenge. A Sátán, a mi gonosz el­lenségünk, vagy annak követői, elvehetik egyik gyermeket a másik után és összetörhetik. (Mutasd.) De nézzétek meg ezt a tíz gyermeket, akik Jézus szeretete által össze vannak kötve, összetartanak, egymást szeretik és egy szívvel, lélekkel imádkoz­nak egymásért. Köréjük csavarom ezt a gumigyűrűt, hogy meglássátok; hogyan köt össze minket Jézus szeretete. Ha most valaki fájdalmat akar okozni, ártani akar a gyermekiskolának, sikerülne neki? Nézzétek, ezek közül most már egyetlen gyufa­szálat sem tudok összetörni. Össze vannak, azaz eggyé vannak kötve, és mindegyik gyufaszál a 10 erejével rendelkezik. Ez már mégiscsak valami, igaz? Ugye milyen csodálatos tanulság? Remélem, mindnyájan elfogadjátok. Akarjátok, hogy ti is össze legyetek kötözve Jézus szeretete által? Ha ti egyformán összetartotok - bármi történik is - és együtt munkálkodtok, akkor külön-külön is olyan erősek lesztek, mint együtt. Bibliaversünk is azt mondja: "mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak". Ezért tartsunk össze, ne legyünk gyengék és ne hulljunk szét, hanem együtt legyünk erősek.