Ébredés és reformáció

2014.02.19 05:41

Ébredés és reformáció

 

A legégetőbb szükségletünk – elsődleges feladatunk a felébredés.

Ébredés és reformáció nélkül Isten népe nem fogja kiállni a próbát. (E.G.W. 7T285)

 

Felébredés – mivel nyomorult, élettelen nép vagyunk

Reformáció – Életünk újjászervezése

 • Odaszentelődés
 • Szükség van rá egyénileg, gyülekezetben, családban, intézményeinkben

 

Miért szükséges a reformáció?

 • Önzés van a szívünkben
 • Gőg
 • Világiasság
 • Langyos kereszténység vagyunk
 • Az első szeretet eltűnt
 • A mérce nagyon alacsonyan van

 

Mivel a mércét lejjebb engedtük, nem sok különbséget látnak köztünk és a világ között.

Mielőtt Jézus visszajön, az Úr népe között egy olyan lelki ébredés lesz, amilyen az apostolok kora óta nem volt.

Sátán hamisítványokkal igyekszik elterelni figyelmünket – hatalmas csodákat produkál.

Fel kell készülnünk az igazi lelki ébredésre.

Sátán igyekszik hatálytalanítani, hatástalanítani a reformációt.

Széthúzást

Viszályt

Fanatizmust

Bizalmatlanságot provokál

 

Az igazi reformáció jele:

 • A hívőket áthatja az imádkozás lelkülete – Lásd Pünkösd
 • A viszály, a vádaskodás, a versengés szelleme eltávozik.
 • Higgadtság és mértéktartás lesz jellemző
 • Nem érzelgősség, hanem igazi változás
 • Pünkösdkor – senki nem bomlasztott, nem támadott senkit, egység, szelídség, imádkozás é a szeretet lelkülete töltötte be őket.
 • Gyümölcsök láthatók a megváltozott életekben
 • - Őszinte imádság
 • - Őszinte dicsőítés
 • - Bizonyságtevő élet

 

Nem mehet végbe változás az egyházban, ha az először nem az egyes emberek életében kezdődik el!

Az igazi reformáció jellemzői:

 • Őszinte bűnbánat
 • Igazi megtérés
 • Naponként megújuló közösség Jézussal
 • Isten lelkének szüntelen jelenléte szívünkben
 • Megváltozik:
  • A gondolkodásunk
  • Beszédünk
  • Viselkedésünk
  • Öltözködésünk
  • Baráti kapcsolatok
  • Zene
  • Olvasmányok
  • Rádió, TV, internet
  • Családi életünk
  • Gyülekezeti életünk

 

A megújulás a szívben kezdődik.

2.Korintus 5:17. Róma 12:2.

A külső megváltoztatására való törekvés csupán törvényeskedés – a szívből kell kiindulnia! Csak a Szentlélek képes megváltoztatni szívünket.

Reggeli elcsendesedés fontossága – hogy szólni tudjon szívünkhöz. 1.Péter 1:23.

 

Ha nem tápláljuk naponta lelkünket, és nem szentelünk időt arra, hogy imában találkozzunk Istennel, akkor egyre jobban elgyengülünk – végül lelkileg meghalunk

Az Úrral való találkozásunk alapfeltétele az ébredés és a reformáció!