Egy légy

2014.01.02 13:06

 

Mikor John Wesley Dublinban prédikált, a városban lakó egyik férfi elhatározta, hogy eljár az összejövetelekre. A hittel szemben eléggé ellenségesen viselkedett, de nagyon szerette az egyházi zenét. Csak a zenét akarta meghallgatni, ezért az éneklés közti időben befogta a fjülét.

            Istennek azonban sokféle eszköze van az ember lelkiismeretének a felébresztésére. Jelentéktelen dolgokat is fel tud használni. Így történt, hogy miközben zeneszerető barátunk befogta a fjülét, egy légy szállt a homlokára. Ez annyira zavarta, hogy egyik kezét elvette a füléről, hogy „vendégét” elkergesse. Ebben a pillanatban mondta ki Wesley az evangéliumokban többször is előforduló mondatot:

  • Akinek van füle, hallja!” Mt.11,15.

Emberünk csodálkozva hallgatta tovább. Isten Igéje szíven találta, és nem hagyta nyugodni. Felszínre hozta előtte a múltját – vendéglős volt, és nem éppen tisztességs módon gazdagodott meg. Attól kezdve Wesley minden prédikációját meghallgatta, míg végül megtalálta lelke béjéjét, és az Úr Jézust a szívébe fogadta mint Megváltóját.

            Istennek egészen különböző, kicsiny és nagy eszközei vannak az emberek felébresztésére, nemcsak a hitetlenek, hanem sokszor gyermekei érdekében is. Talán egy kis baleset, valami bosszantó probléma – de vajon mit üzen áltlaa Isten? Ne fogjuk be a fülünket, nagy veszteség érhet bennünket.

  • Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Péld.4,20-24. (Protestáns fordítás)

Hilfe und Nahrung Vetés és Aratás 44. évf. 3. szám. 2006/3 4. old.