Elhívás és válasz

2014.02.19 05:41

 

Elhívás

Isten minden embert hív, hogy kövesse Őt, de nem mindenki figyel oda hívására.

A hívás elfogadása egy életre történő elkötelezettséget jelent!

 • És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Lk.9,62.

I.Isteni elhívások

1.Illés elhívta Elizeust

 • Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét iga ökör volt előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta: Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek! Ő azt felelte: Menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. Kir.I.19,19-21. (Protestáns fordítás)

Éppen szántok, „nyakig volt a munkában”. Nagyon elfoglalt volt, amint mi ma.

Illés odamegy hozzá.

Elizeus nem bújik be előle a szerszámoskamrába.

Elizeus nem mondja: Most nincs időm, gyere máskor!

Illés a vállára teríti a palástot – ezzel elhívta a szolgálatba.

Elizeus minden visszavezető hidat felégetett maga mögött – szerszámok, ökrök.

Nem aggódott, hogy a bizonytalan jövőért feláldozza a biztos jelenét.

Nem tanácskozott testtel és vérrel (Gal.1,16.) – elfogadta a hívást.

2.A gazdag ifjú elhívása

Krisztus hívta – válasza – elment szomorúan, mert nem akarta feladni azt, ami üdvössége útjában állt.

3.Ábrahám elhívása

Isten kihívta és elküldte.

 • Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Zsid.11,8-10.

A hithősök jellemző magatartása volt:

 • Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Zsid.11,16.

Nem ebben az életben keresték érvényesülésüket, boldogulásukat. Szemük távolabbra nézett.

4.Lót kihívása Sodomából

Lóth és családja erre az életre rendezkedett be.

 • Sodomában mindenük megvolt,
 • gazdag és tiszteletben álló család volt Lóth családja. (A kapuban lenni mit jelentett!)
 • Aggódtak, hogy mi lesz javaikkal, házukkal, barátaikkal?
 • Fontos volt számukra környezetük megbecsülése, pozitív véleménye.
 • Lót késlekedett elhagyni a várost.
 • Felesége sóvárogva visszatekintett.

Csak jólétben, megbecsülésben, vezető pozícióban tudták elképzelni életüket. Vonakodva tettek eleget Isten hívásának, ezért vesztes életet éltek.

5.József elhívása

Velük ellentétben József, vállalta, hogy idegen országban, rabszolgaként is képviselje Istent és az isteni alapelveket. Nyomorúságban és a hatalom csúcsán egyaránt Isten oldalán állt, és Isten áldása kísérte életét és szolgálatát.

6.Saul elhívása, pál-fordulása a damaszkuszi úton

Igent mondott Krisztus hívására, holott volt mit veszítenie!

II.Az elhívást követő életváltozások

1.Mit nyer az, aki Krisztusért elhagy mindent?

 • Mt.19,27-30. Mk.10,28-31.

Krisztus kárpótolja övéit az érte vállalt áldozatokért!

2.Mit tartunk értéknek?

Környezetünk minősítését                             vagy                            Isten véleményét?

III.Választási lehetőségünk

Illés Elizeus vállára terítette palástját. Ez volt az elhívás jele.

A mai napon is Isten hívása hangzik. A választás felelőssége terheli a hívást meghallókat. Életük és jövőjük választásuknak, döntésüknek megfelelően alakul. Ma is hangzik az isteni hívás. Ma mindannyiótok vállára „palást” kerül.

Itt vagytok ketten, akik meghallottátok, elfogadtátok a hívást, és most Isten szolgálatába indultok.

IV.A helyes döntés kihatásai, következményei

Mi történik akkor, ha valaki úgy igazán és komolyan, Isten szolgálatába áll?

1.Pozitívumok:

 • Gazdát cserélt.
 • Többet olvassa a Szentírást, gyakrabban beszélget imában Istennel.
 • Változni fog jellemében:

Szelídebb,

kedvesebb, szerető szívűbb lesz,

nem tud haragudni.

 • Életvitelében meglátszik, hogy gazdát cserélt:
 • Más lesz értékítélete,
 • más lesz életcélja.
 • Bizonyságot tesz hitéről, öröméről, Jézusról.

2.Negatív hatások:

 

 • Támadások érik barátok, rokonok, szomszédok, munkatársak részéről.

- Csak nem lettél te is templomos ember?

- Öregasszonyoknak való az imádkozás!

- Nézd csak, milyen „szent” lett!

V.Döntenünk kell, kinek a véleménye fontos számunkra!

 

 

Barátaink, környezetünk véleménye                                   Isten véleménye

(- Akik nem biztos hogy igazán javunkat                               (- Aki jobban szeret bennünket

akarják, akik nem biztos hogy valóban                                   mint ahogy bárki szerethet.

szeretnek minket.                                                                    - Aki mindenkinél jobban

- Akik nem tudnak segíteni rajtunk,                                       megért minket, és hatalmas

-  akik nem tudnak örök boldogságot                                     áldozatot hozott értünk.

biztosítani számunkra.                                                             - Akinek van hatalma átsegíteni

- Akik saját életüket sem tudják                                             minden veszedelmen és bajon.

maradandó értékekkel gazdagítani.)                                       - Aki segít jobb emberré válnom

                                                                                                - Aki örök, boldog élettel akar

                                                                                                megajándékozni.)

Jézus Krisztus mindnyájunkat hív, hogy

szánjuk oda neki életünket,

hogy újítsuk meg vele való kapcsolatunkat!

 • Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Rm.12,1-2. (Károli fordítás)

Isten jutalma:

 • Hanem hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Kor.I.2,9. (Protestáns fordítás)

Gyürüs Istvánné igehirdetése Kőszegen 2004. 06. 05-én, keresztség előtt.


Befejező ének:

1.Holnap talán ...

Holnap talán az ajkad néma már,

Holnap talán munkád hiába vár.

Holnap talán a lábad gyenge lesz,

Holnap talán egy lépést nem tehetsz.

 

Refrén:

Azért ma jöjj!

Azért ma tedd!

Azért ma légy Jézusé!

 

Holnap talán a szíved gyenge már,

Holnap talán utolsót dobban már.

Holnap talán kezed is gyenge lesz,

Holnap talán már semmit sem tehetsz.

 

Refrén:

 

Holnap talán lejár a kegyidő,

Holnap talán minden, minden késő.

Holnap talán alkalmad sem lesz már.

Jézus ma hív, és Jézus mag ma vár.

 

Refrén: