Az első péntek

2013.12.14 16:01

„Aztán szólt Isten. »Hozzon elő a föld élőlényeket a fajuk szerint; háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat a fajuk szerint.« Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat a fajuk szerint, a háziállatokat a fajuk szerint és az összes csúszómászót a Föld kerekségén, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt. »Teremtsünk embert a képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.« Isten megteremtette az embert, a saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a Földet, és vonjátok az uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.« Azután ezt mondta Isten. »Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész Földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy a táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a Földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok.« Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett, és reggel, a hatodik nap." (1Móz 1:24-31)

 

Isten az első öt napon elválasztotta a világosságot a sötétségtől, létrehozta a tengereket, tavakat, folyókat, a felső vizet, a szárazföldet és a növényeket. Elhelyezte a csillagokat, az égitesteket, benépesítette a tengereket és a levegőeget. S elérkezett a hatodik nap. Ekkor teremtette meg Isten a szárazföldi állatokat, majd a teremtés csúcsaként az embert.

Mi, emberek hétvégére elfáradunk. Sokan a pénteki napot úgy tekintik, hogy előkészülnek a hétvégére.

Ezzel szemben a Bibliában ennek a napnak a leghosszabb a leírása. Ekkor történt a legtöbb esemény.

Általában úgy tesszük le a munkaeszközöket pénteken, hogy maradt elvégezetlen teendőnk. Isten azonban tökéletesen befejezte a művét.

Az utolsó nap érzete sok esetben felületességre, figyelmetlenségre késztet. Isten a legprecízebb munkát ezen a napon végezte el. Gondoljunk csak Éva megformálására. Ha Isten elkapkodta, elnagyolta volna, vajon milyen társat tudnának maguk mellett a nős férfiak?

A mai napon kérd imában a Teremtőt, hogy ez a nap is teljes értékű legyen, le tudd zárni a feladatot, tennivalót; és add bele a képességed legjavát! Ha ezt teszed, meglátod, majd az ünnepnap is fényesebb lesz!