Emlékezés a legnagyobb áldozatra

2014.10.23 17:13

Emlékezés a legnagyobb   áldozatra!

(1 Péter 1:18-19)

 

Könnyes hálaadásra

nyílik ajkunk, szívünk,

Megváltó Urunkra

midőn emlékezünk.

 

Megfizethetetlen

az, mit Ő tett értünk,

midőn keresztfára

vitte minden vétkünk!

Nem ezüst, nem arany

volt bűneink ára,

értünk és helyettünk

ment Ő Golgotára!

Bűnöst kiváltani,

csak véren lehetett,

s az ártatlan Bárány

vérével fizetett!

Amit Ő értünk tett,

ne feledjük soha,

üdvre nyílt - bűnrabok -

hosszú cella-sora!

Rabszolgatartónknak

nem tartozunk többé, 

Krisztusban: szabadok

lehetünk örökké!

Pecnyik Pál