Események sorrendje

2014.02.19 05:39

Az események sorrendje

1

Lisszaboni földrengés 1755

 

Elkezdődnek a csapások

 

A Nap és a Hold elsötétedése 1780 május 19-én

 

A nagy nyomorúság idejének a kezdete

2

Az első angyali üzenet hirdetése

21

Jákob éjszakájának kezdete

 

Miller első prédikációja 1831 aug. 14.

22

A szentek kiirtására meghatározott idő

 

Csillaghullás 1833 nov. 13-án, mint a nagy engesztelési nap, vagyis a vizsgálati ítélet előjele.

 

Rendkívüli események az égen

3

A második angyali üzenet hirdetése

23

Jákob éjszakája küzdelmében reménysugár

 

1844 nyarán az éjféli kiáltás

24

A részleges feltámadás eseménye

 

25

Az élő szentek üdvbizonyosságra jutása

4

A 2300 éves prófécia vége 1844 okt. 22.

 

Isten szövetségkötése a 144.000-rel

5

A vizsgálati ítélet kezdete

 

Jézus visszajövete idejének kijelentése

6

A harmadik angyal üzenetének kezdete

 

A Jákób éjszakájának küzdelme véget ér

7

Az elpecsételés idejének kezdete

26

Az ezer éves időszak kezdete

8

A laodíceai korszak kezdete

 

Sátán megkötözésének kezdete

9

A prófétaság lelki ajándéka az Egyházban

27

Jézus dicsőséges visszajövetele

 

28

Az igazak általános feltámadása és átváltozása

10

Isten kezdeményezése műve befejezésére 1888-ban

29

A megváltottak elragadtatása és mennybe menetele

 

A hit általi megigazulás üzenetének meghirdetése által kibontakozó ébredés

 

 

Jelenleg a következő történelmi zónában vagyunk

30

A gonoszok általános halála a hetedik csapásban

11

Az egyházak egyesülésének folyamata

 

Sátán végleges megkötözése

12

A vasárnapi törvény kidolgozása és első szinten való elfogadása -- (Amerikából kiinduló folyamat)

31

A gonoszok feletti ítélet a Mennyben

 

Hamis ébredési mozgalmak

32

Az ezer éves időszak vége

 

A nagy városok elhagyásának kezdete

33

Az új Jeruzsálem a megváltottakkal együtt leszáll a Mennyből a Földre

13

A Jel 18. fejezet angyalának mozgalma

 

 

A hangos kiáltás kezdete (először az Egyházban, Isten népe között  Ésa. 58,1-2.)

34

A gonoszok általános feltámadása

 

Ébredési mozgalom az Egyházban

 

Sátán eloldoztatása

14

A Szentlélek kiárasztása (késői eső - hangos kiáltás)

35

A feltámadt gonoszok Sátán késztetésére Jeruzsálem ellen vonulnak

 

Hangos kiáltás a „Láthatatlan Egyház” tagjai felé (Jel. 18,1-4.)

36

Jézus megkoronázásának eseménye

15

A nagy aratás - az utolsó óra munkája

37

Jézus kihirdeti a gonoszok fölött hozott ítéletet

16

A vasárnapi törvény szigorúbb változata, mint próba Isten népe számára

 

A gonoszok Sátánnal és angyalaival együtt elismerik Isten ítéletének igazságosságát, és leborulva imádják Őt

 

Rostálás Isten népe között

 

Az ítélet végrehajtása a tűznek tavában (a második halál)

17

Az elpecsételés munkája befejeződik

38

A Föld megtisztítása tűz által

18

A vizsgálati ítélet befejeződik

39

A Föld újjáteremtése

19

A kegyelem idő lezárása

 

 

20

Isten haragjának poharait kitöltik a Földre

 

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KEZDETE