Ézsaú és Jákób

2014.01.02 14:06

Ézsaú és Jákób

1Móz. 27

 

 

 

Elbeszélő:

Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut.

 

Izsák:

Fiam!

 

Ézsaú:

Itt vagyok.

 

Izsák:

Lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját.

Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat!

Azután készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok!

 

Elbeszélő:

Rebeka azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsauval beszélt. Amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat lőjön, és elhozza, Rebeka ezt mondta fiának, Jákóbnak:

 

Rebeka:

Hallottam, hogy apád a bátyáddal, Ézsauval beszélt, és ezt mondta: Hozz nekem vadat, és készíts jó falatokat, hogy egyem, és megáldjalak az ÚR színe előtt, mielőtt meghalok.

Most azért, fiam, hallgass a szavamra, amit én parancsolok neked.

Menj el a nyájhoz, és hozz onnan két kecskegidát a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Azután vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal!

 

Jákób:

Igen, de Ézsau bátyám szőrös ember, én pedig simabőrű vagyok.

Hátha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást.

 

Rebeka:

Engem sújtson az az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj, és hozd, amit mondtam!

 

Elbeszélő:

Elment tehát, elhozta a gidákat, és bevitte anyjának. Anyja pedig elkészítette a jó falatokat, ahogyan az apja szerette.

Akkor fogta Rebeka nagyobbik fiának, Ézsaunak a legszebb ruháját, amely nála volt otthon, és felöltöztette Jákóbot, a kisebbik fiát.

A kecskegidák bőrével pedig beborította a kezét és a sima nyakát.

Azután kezébe adta fiának, Jákóbnak a jó falatokat és a kenyeret, amit készített.

Akkor Jákób bement az apjához.

 

Jákób:

Apám!

 

Izsák:

Itt vagyok. Ki vagy te, fiam?

 

Jákób:

Én vagyok Ézsau, az elsőszülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Kelj hát fel, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, azután áldj meg engem!

 

Izsák:

Hogy találtál vadat ilyen hamar, fiam?

 

Jákób:

Mert Istened, az ÚR elém hozta.

 

Izsák:

Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csakugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem?

 

Elbeszélő:

Jákób közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta.

 

Izsák:

A hang Jákób hangja, de a kéz Ézsau keze.

 

Elbeszélő:

Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyjának, Ézsaunak a keze, ezért áldotta meg őt. De megkérdezte:

 

Izsák:

Te vagy az, fiam, Ézsau?

 

Jákób:

Igen! Én vagyok.

 

Izsák:

Hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megáldjalak téged.

 

Elbeszélő:

Odavitte neki, és evett. Bort is vitt neki, és ivott.

 

Izsák:

Gyere közelebb, és csókolj meg fiam!

 

Elbeszélő:

Odament és megcsókolta őt. Amikor megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt, és ezt mondta:

 

 

Izsák:

Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az ÚR.

Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot.

Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai! Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld!

 

Elbeszélő:

Amikor befejezte Izsák Jákób megáldását, és Jákób éppen csak kijött apjától, Izsáktól, a bátyja, Ézsau is megjött a vadászatból.

Ő is készített jó falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki:

 

Ézsau:

Kelj föl, apám, egyél a fiad vadpecsenyéjéből, és azután áldj meg engem!

 

Izsák:

Ki vagy te?

 

Ézsau:

Én vagyok az elsőszülött fiad, Ézsau.

 

Elbeszélő:

Megrendült Izsák, megrendülése igen nagy volt, és ezt mondta:

 

Izsák:

Ki volt akkor az, aki vadat lőtt, behozta nekem, meg is ettem mind, még mielőtt megjöttél? Én őt megáldottam, és áldott is lesz!

 

Elbeszélő:

Amikor meghallotta Ézsau apja beszédét, hangosan és igen keservesen fölkiáltott:

 

Ézsau:

Áldj meg engem is, apám!

 

Izsák:

Öcséd jött be alattomban, és ő vette el a te áldásodat.

 

Ézsau:

Méltán nevezték el Jákóbnak, hiszen már másodszor csalt meg engem! Elvette az elsőszülöttségi jogomat, most pedig elvette az áldásomat is. Nekem nem tartottál meg valami áldást?

 

Izsák:

Már a parancsolóddá tettem őt, és szolgájává tettem minden testvérét. Gabonával és musttal is őt láttam el. Mit tehetek most már érted, fiam?

 

Ézsau:

Csak az az egy áldásod volt neked, apám? Áldj meg engem is, apám! (Hangosan sír)

 

 

 

Izsák:

Nem zsíros földön lesz a lakóhelyed, nem hull rád égi harmat.

Fegyvered éltet, öcsédet szolgálod. De ha nekifeszülsz, letöröd igáját nyakadról!

 

Elbeszélő:

Ézsau azonban bosszút forralt Jákób ellen az áldás miatt, mivel őt áldotta meg az apja, és ezt mondta magában

 

Ézsau:

Közelednek már a napok, amikor majd apámat gyászoljuk. Akkor meggyilkolom az öcsémet, Jákóbot.

 

 

Elbeszélő:

De Rebekának hírül vitték nagyobbik fiának, Ézsaunak a szavait, ezért magához hívatta kisebbik fiát, Jákóbot, és ezt mondta neki:

 

Rebeka:

Bátyád, Ézsau bosszút akar állni rajtad, meg akar gyilkolni.

Azért, fiam, hallgass a szavamra: indulj, menekülj bátyámhoz, Lábánhoz Háránba!

Lakj nála egy ideig, amíg bátyád haragja elmúlik.

Ha majd elfordul rólad bátyád haragja, és elfelejti, hogy mit követtél el ellene, akkor üzenetet küldök, és hazahozatlak onnan. Miért veszítenélek el mindkettőtöket egy napon