Fejtörők

2014.03.03 13:18

Ki tudnád egészíteni az alábbi közismert evangéliumi mondások hiányzó szavait?

 

 1.  “Ő szabadítja meg az Ő népét annak…”         (bűneiből Mt.1,21.)
 2.  “Az aratnivaló sok, de kevés a …”      (munkás Mt.9,37.)
 3. “Amit néktek mondom, mindenkinek mondom;… ”   (vigyázzatok Mk.13,37.)
 4.  “Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden…”       (teremtménynek Mk.16,15.)
 5.  “Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem, hogy bűnösöket hívjak…”                 (megtérésre Lk.5,32.)
 6.  “Azért jött az embernek Fi, hogy megkeresse és megtartsa…”          (ami elveszett Lk.19,10.)
 7. “Mert ……szerette …….a világot, hogy az Ő ….Fiát …”      (Jn.3,16.”)
 8. “Neki növekednie kell, nekem pedig …”         (alászállnom Jn.3,30.)
 9.  “Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha…”           (örökké Jn.8,51.)
 10. “Az én Atyám házában sok…” (lakóhely van Jn.14,2.)

 

Ha a pontos igehelyet is tudjátok, az csodálatos!

 

 

Keress válaszokat a Bibliából, amelyek B betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

1. Király                               (Belsazár)

2. Állat                                 (Bak bárány)

3. Jákób egyik fia                 (Benjámin)

4. Bálvány                            (Baál)

5. Város                                (Bethlehem)

6. Jézus 12 tanítványának egyike    (Bertalan)

7. Misszionárius                   (Barnabás)

8. Tolvaj                               (Barabbás Jn.18,40.)

9. Drágakő                           (Berillus)

10. Gaz                                   (Bogáncs, kóró)

11. Ahonnan megismerhetjük Isten akaratát             (Biblia)

 

 

 

 

 

Ki mondta – kinek?

 

 

 • Ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből.                          (Egy angyal Józsefnek)
 • Éles tőr járja át lelkedet.                                                             (Simon Máriának)
 • Tudakozódjatok és kutassatok szorgalmasan a kisgyermek után.            (Heródes a bölcseknek)
 • Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.      (Keresztelő János Heródesnek)
 • Származhat-e valami jó Názáretből?                               (Nátánael Fülöpnek)
 • Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem egyedül hagyott a szolgálatban?       (Márta Jézusnak)
 • Hogyan születhetik az ember, hogyha vén?                    (Nikodémus Jézusnak)
 • Kicsoda az Uram?                                                           (János Jézusnak)
 • Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        (Jézus az ő tanítványainak)
 • Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           (Gazdag ifjú Jézus Krisztusnak)
 • Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            (Péter Jézus Krisztusnak)
 • Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       (Mária Jézusnak)
 • Tévelyegtek. Nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét. (Jézus a sadduceusoknak)

 

 

 • Kik voltak Jézus legkedvesebb tanítványai?                               (Jakab, Péter, János)  
 • Milyen kenyeret adtak Jézus tanítványai a sokaságnak?            (Árpakenyeret)
 • Jézusnak melyik tanítványa talált egy hal szájában pénzdarabot?           (Péter)