Fele sem igaz 1

2014.03.03 12:55

Fele sem igaz

 

1. Mi van messzebb Szegedtől: Balatonfüred, Eger vagy Nyíregyháza?

 

a) Balatonfüred van a legtávolabb, annál is inkább, mert Szeged az Alföldön, Balatonfüred pedig a Dunántúlon van, 234 km-re.

 

b) Eger van a legtávolabb, csak magunk elé kell képzelni a térképet, máris rájövünk, hogy miért. Eger az Északi Középhegység lábánál fekszik, Szeged pedig Délen van. A távolság 237 km.

 

c) Nyíregyháza van a legtávolabb. Ha képzeletben egy vonalat húzunk Szeged és Nyíregyháza között, egyértelmű, hogy a kettő közti távolság: 272 km.

 

2.) Melyik gyülekezethez intézett levélben találjuk Jezabel nevét a Jelenések könyvében?

 

a) Sárdis

b) Smirna

c) Thiatira

 

3.) Mi a következménye annak, ha valaki gyűlöli a bölcsességet?

 

a) Isten nem hallgatja meg őt

b) Boldogságát veszíti el az az ember

c) Anyagi életében érzi hátrányát.

 

4.) Melyik Páli levél utal egy laodiceaiakhoz intézett levélre?

 

a) Kolossé

b) Efézus

c) Filippi

 

5.) Melyik bibliai könyv említi a szappant?

 

a) Ézsaiás

b) Ezékiel

c) Jeremiás (2:22.)

 

6.) Hogyan sütötte Ezékiel az ő kenyerét?

 

a) Emberi ganéjon

b) Bab, lencse, tönköly törmelékét kellett meggyújtania és azon

c) Marha trágyán

 

 

7.) Hol nevezték a tanítványokat először keresztényeknek?

 

a) Jeruzsálemben

b) Antiochiában

c) Galileában

 

8.) Hogy hívták János édesapját?

 

a) Zebedeus

b) Jakab

c) Édesapám

 

9.) Kiről jegyzi fel a Biblia, hogy meztelenül menekült el a Gecsemáné kertből?

 

a) cirénei Simon

c) Ámon, az ács

c) Egy ifjúról, aki talán Márk János volt

 

10.) Kik voltak az első tanítványok János evangéliuma alapján?

 

a) András

b) Simon Péter

c) Filep

 

11.) Ki volt a két jelölt Júdás helyére?

 

a) József és Mátyás

b) Mátyás és Barsabás

c) Justus és Mátyás

 

 

12. Mi van messzebb légvonalban Budapesttől: Isztambul, Koppenhága vagy Nizza?

 

a) A legmesszebbre Isztambul van Törökországban. Kereken 1040 km-re.

 

b) Egyértelmű, hogy Koppenhága van a legmesszebbre, ehhez kétség sem fér. 1020 km légvonalban.

 

c) Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben Nizza van legtávolabb Budapesttől, 1005 km-re.

 

13.) Mekkora hazánk területe?

 

a) Egyértelmű, hogy 10.000 km2

b) Magyarország alapterülete a legújabb mérések szerint: 90 100 km2   

c) Magyarország alapterülete pontosan: 93 011 km2            

 

14.) A Duna teljes hossza 2350 km. Milyen hosszú a magyarországi szakasza?

 

a) Az egész hossznak kb. 1/10-e; 230 km

b) Magyarországi szakasza pontosan: 429 km

c) A többszöri szabályozás után elnyerte magyarországi végleges hosszát, ami pontosan: 516 km

 

15.) A Fertő tó területe 335 km2, a Velencei tó területe 14 km2. Mekkora a Balaton területe?

 

a) A Fertő tóhoz és a Velencei tóhoz képest ez a legnagyobb tavunk, így alapterülete: 592 km2.

 

b) A Balaton Közép Európa legnagyobb tava. Alapterülete: 616 km2

 

c) A Balaton hossza 76 km, szélessége 5-12 km. Ezért területe pontosan: 485 km2

 

16.) Határaink teljes hossza több, vagy kevesebb 2000 km-nél?

 

a) Sokkal több, hisz nem vonalzóval meghúzott a határ, a sok ki-benyúló résszel legalább 2500 km hosszú.

 

b) Ha azt nézzük, hogy Magyarország még átlósan sem több 400 km-nél, jóval kevesebb határainak teljes hossza. Talán 1680 km hosszú lehet.

 

c) Határaink teljes hossza valamivel több, mint 2000 km, pontosan: 2242 km

 

 

17.) A Tisza teljes hossza 963 km. Mekkora ebből a magyarországi szakasz?

 

 

a) Mivel többször szabályozták a Tiszát, így elérték, hogy végleges magyarországi hossza: 385 km legyen.

 

b) A Tisza nagyon "görbe" folyó. A szabályozások ellenére magyarországi hossza: 597 km

 

c) A Tisza hossza kb. fele a Duna magyarországi szakasza hosszának, így az: 215 km.