Fele sem igaz 2

2014.03.03 12:55

Fele sem igaz

 

1. Zákeus alacsony ember volt, de nagyon szerette volna látni Jézust. Milyen fára mászott fel? (Lk 19:4.)

 

a.) Sittim fára

b.) Erről nem ír a Biblia

c.) eperfügefára *

 

2. Bartimeus vak volt és koldult. Melyik város kapujában találkozott Jézussal? (Mk10:46.)

 

a.) Jerikó  *

b.) Jeruzsálem

c.) Bethánia

 

3. Mikor alakult meg a KGST - Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa? (XX.szd.krónikája 719.o.)

 

a.) 1948. jan.18.

b.) 1949. jan. 25.  *

c.) 1950. január 1.

 

4. Jelenések könyve 3. fejezetében a laodiceai gyülekezet számára egy tanács van. Úgy kezdődik: Végy tőlem... Melyik a helyes sorrend? (Jel3:18.)

 

a.) arany, ruha, szemgyógyító ír  *

b.) szemgyógyító ír, fehér ruha, tűzben megpróbált arany

c.) fehér ruha, tűzben megpróbált arany és szemgyógyító ír.

 

5. Melyik gyülekezetnek igéri Jézus, hogy az Ő királyi székébe ülhet Vele? (Jel3:21.)

 

a.) Smirnai gyülekeztnek

b.) Laodiceai gyülekeztnek  *

c.) Efézusi gyülekezetnek

 

6. Albert Einstein természettudós 76 éves korában halt meg Amerikában. Halála melyik évben történt? (XX.szd. 805.)

 

a.) 1955. ápr. 18.  *

b.) 1965. ápr. 18.

c.) 1975. ápr. 18.

 

7. Jézus egy szombaton meggyógyított egy igen régóta betegen fekvő bénát. Hány éve nem tudott járni ez az ember? (Ján.5.)

 

a.) 36 éve

b.) 38 éve  *

c.) 40 éve

 

 

8. Lázár Jézus barátja volt. Hogy hívták a testvéreit?

 

a.) Mária és Magdaléna

b.) Márta és Johanna

c.) Mária és Márta  *

 

9. Vorosilov marsall után Leonyid Brezsnyev lett Szovjetunió első embere. Mikor történt ez? (XX.szd. 878)

 

a.) 1960. május 7-én  *

b.) 1950. május 7-én

c.) 1970. május 7-én

 

10. Isten örök életűvé tetremtette az embert. A bűn következtében azonban nem élhetett örökké, meg kellett halnia. Ki élt a leghosszabb ideig itt a földön? (IMóz 5.fej.)

 

a.) Ádám, 930 év

b.) Metusélah 969 év  *

c.) Énók édesapja: Járed 962 év

 

11. Egyszer egy család, - apa, anya és két fiúk - elköltözött Betlehemből a moábiták földjére. Ott a két fiú megnősült, moábita nőket vettek feleségül. Sajnos azonban az édesapa is és a két férj is pár éven belül meghalt. Egyedül maradt a három nő. Hogyan? (Ruth 1. rész)

 

a.) Ruth az ő két menyével, Orpával és Naomival

b.) Orpa az ő két menyével, Naomival és Ruth-tal

c.) Naomi az ő két menyével Ruth-tal és Orpával  *

 

12. A Budapesti Metró első vonala az Őrs vezér tértől a Deák térig közlekedett. Mikor avatták föl, ill. adták át ezt az első szakaszt a forgalomnak? (XX.szd.1019)

 

a.) 1970. ápr. 2.  *

b.) 1960. ápr. 2.

c.) 1980. ápr. 2.

 

13. Négy jó barát babiloni fogságba került. Hogy hívták őket? (Dán 1:7)

 

a.) Dániel, Sidrák, Misák és Baltazár

b.) Sidrák, Misáel, Abednég és Ananiás

c.) Sidrák, Misák, Dániel és Abednégó  *

 

14. Jób sok sok szenvedés után visszakapta minden vagyonát és még gyermekei is születtek. Hány gyermeke született? (Jób 42:13.)

 

a.) 7 fia és 3 lánya  *

b.) 3 fia és 7 fia

c.) 10 fia és 7 lánya

 

 

15. Magyarországon először Battonyán alapítottak SOS gyermekfalut. Mikor történt ez? (XX.szd. 1257.)

 

a.) 1986. szept.27.  *

b.) 1976. szept.27.

c.) 1966. szept.27.

 

16. A Szentlélek kitöltetése után az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot. Hány személy keresztelkedett meg Péter prédikációjának hatására? (Acs 2:41.)

 

a.) Mintegy 120 főnyi sokaság

b.) 5000 ember

c.) Kb. 3000 lélek  *

 

17. Heródes király Pétert börtönbe vetette. Isten azonban elküldte angyalát és kiszabadította szolgáját. Kinek a házában volt ekkor a gyülekezet, ahol Péterért imádkoztak az egybegyűltek? (Acs12.fej.)

 

a.) Márk Jánosék házában  *

b.) Barnabásék felházában

c.) Silásék átengedték otthonuk egy részét a gyülekezet számára. Itt jöttek össze ezen ezen az éjszakán is Péterért könyörögni a testvérek.

 

18. Mikor történt a csernobili atomkatasztrófa? (XX.szd. 1249.)

 

a.) 1985. ápr.26.

b.) 1986. ápr.26.  *

c.) 1987. ápr. 26.

 

19. A Biblia melyik könyvében található ez a mondat: "... az Isten eltöröl minden könnyet szemeikről..." (Jel21:4.)

 

a.) Az Ószövetség evangéliumában, Ésaiás próféta könyvében

b.) Ezékiel Új földre vonatkozó próféciáiban

c.) A Jelenések könyvében az Új földdel kapcsolatban  *

 

20.  Új-Delhiben két szíkh testőr agyonlőtte Indira Ghandi miniszterelnök asszonyt. Mikor történt ez? (XX.szd. 1223.)

 

a.) 1984. okt. 31.  *

b.) 1983. okt. 31.

c.) 1985 okt. 31.