Feleletválasztós 2

2014.03.03 13:20
 1. Hány évet élt Izsák?
 1. 180
 2. 160
 3. 140
 4. 130

 

 1. Hány álmát mondta el József testvéreinek?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 

 1. Ki szeretette volna megmenteni testvérei közül Józsefet?
 1. Ruben
 2. Júda
 3. Lévi
 4. Simeon

 

 1. Hány testvérét mutatta be József a fáraónak?
 1. 11
 2. 7
 3. 6
 4. 5

 

 1. Melyik fiát nevezte oroszlánnak Jákób?
 1. Ruben
 2. Júda
 3. Lévi
 4. Simeon

 

 1. Milyen nemzetségből való volt Mózes?
 1. Ruben
 2. Júda
 3. Lévi
 4. Simeon

 

 1. Mennyi ideig rejtegették Mózest szülei?
 1. 1 hónapig
 2. 2 hónapig
 3. 3 hónapig
 4. Fél évig

 

 1. Mózes feleségének neve:
 1. Cippora
 2. Cecilia
 3. Miriám
 4. Orpa

 

 1. Hányadik parancsolat tiltja a házasságtörést?
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

 

 1. Melyik parancsolat rendelte el a szombati nyugalomnapot
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

 

 1. Melyik parancsolat tiltja a hazugságot?
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

 

 1. Melyik parancsolat tiltja a bálványimádást?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 

 1. Ki vállalt kezességet Benjaminért?
 1. Ruben
 2. Júda
 3. Lévi
 4. Simeon

 

 1. Mivel indokolta Isten a Szent Sátor építését?
 1. Hogy köztük lehessen
 2. Hogy legyen közepe a tábornak
 3. Semmivel

 

 1. Ki írta a táblákra a Tízparancsolatot?
 1. Mózes
 2. Józsué
 3. Angyal
 4. Isten

 

 1. Melyik a Biblia szerint tisztátalan (étkezésre nem alkalmas) állat?
 1. hörcsög
 2. őz
 3. juh
 4. kecske

 

 1. A leprás embert kinek kellett megvizsgálnia?
 1. orvosnak
 2. törzsfőnek
 3. lévitának
 4. papnak

 

 1. Kit vehetett el feleségül a pap az alábbiak közül?
 1. Özvegyet
 2. Paráznát
 3. Elváltat
 4. Hajadont

 

 1. Amikor megszámolták Mózes idejében a népet, a lévitákon kívül hány férfit számoltak meg?
 1. 10319615
 2. 603505
 3. 812512
 4. 512330

 

 1. Az Ároni Áldás hol található?
 1. 2Mózes 20
 2. 3Mózes 16
 3. 4Mózes 6
 4. 5Mózes 12

 

 1. Mitől meddig szolgált egy lévita?
 1. 20-60 éves korig
 2. 18-60
 3. 18-50
 4. 20-50

 

 1. Hány kém hozott rossz hírt Kánaán földjéről?
 1. 2
 2. 6
 3. 8
 4. 10

 

 1. Áron kivirágzott vesszeje milyen fa volt?
 1. dió
 2. füge
 3. fűz
 4. mandula

 

 1. Hol halt meg Áron?
 1. Hór hegyen
 2. Sion hegyen
 3. Sínai hegyen
 4. Nébó hegyen

 

 1. Bálák mely nép királya volt?
 1. Izrael
 2. Ammonita
 3. Moábita
 4. Filiszteus

 

 1. Bálám hol lakott?
 1. Egyiptom
 2. Kánaán
 3. Szíria
 4. Arábia

 

 1. Hány menedékvárost jelöltek ki Izraelben?
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 12