Feleletválasztós 3

2014.03.03 13:21
 1. Og melyik városállam királya volt?
 1. Básán
 2. Jerikó
 3. Asdód

 

 1. Hol ismétli meg a Tízparancsolatot a Biblia?
 1. 3Mózes 16
 2. 4Mózes 6
 3. 5Mózes 5
 4. Józsué 2

 

 1. Az első és nagy parancsolat eredetileg hol van megírva?
 1. 1Mózes 3:15.
 2. 2Mózes 20:8.
 3. 5Mózes 6:4-5
 4. Máté 22:37.

 

 1. Miután Mózes összetörte az első kőtáblákat, a második táblákra ki írta rá a Tízparancsolatot?
 1. Mózes
 2. Isten
 3. Nem derül ki
 4. Józsué

 

 1. A királytörvény szerint Heródes lehetett-e király Izrael felett?
 1. Igen
 2. Nem rendelkezik a törvény
 3. Nem
 4. Ha a nép megválasztja

 

 1. Mit kellett a királynak először tenni, miután a trónra ült?
 1. Megnősülni
 2. Összehívni a népet
 3. Esküt tenni
 4. Lemásolni a törvényt

 

 1. A hamis tanú milyen büntetést kapott?
 1. Semmilyet
 2. Négyszer annyit, amennyit a bűnös kapott volna
 3. Halált
 4. Ugyanazt, mint a vádlott kapott volna, ha igaz a vád

 

 1. Ki nem kapott felmentést a hadba menetelből?
 1. Aki új házat épített
 2. Új házas
 3. Félénk és lágyszívű
 4. Nemes származású

 

 1. Ostrom idején melyik fát szabadott erősség építésére használni?
 1. Datolyapálma
 2. Fügefa
 3. Cédrus
 4. Szőlőtőke

 

 1. Férjes asszony házasságtörése milyen büntetést vont maga után?
 1. Megkövezés
 2. Hozzá kellett menni ahhoz a férfihoz
 3. Semmilyen
 4. Kalodába zárták

 

 1. Miért volt ásócskája az izraelitáknak a pusztában?
 1. Földművelésre
 2. Higiéniai okokból
 3. Fegyver gyanánt
 4. Dísznek

 

 1. Ki lett Mózes utódja?
 1. Józsué
 2. Jákób
 3. Gerson
 4. Áron

 

 1. Hol halt meg Mózes?
 1. Sion hegyén
 2. Olajfák hegyén
 3. Nébó hegyen
 4. Sinai hegyen

 

 1. Milyen színű fonalat kötött az ablakra Ráháb?
 1. kék
 2. vörös
 3. zöld
 4. fehér

 

 1. Mi volt Ráháb mestersége?
 1. Szövőnő
 2. Háziasszony
 3. Idegenvezető
 4. Utcalány

 

 1. Milyen folyón kelt át Józsué a néppel száraz lábbal
 1. Jordán
 2. Jabbok
 3. Kidron
 4. Eufrátes

 

 1. Hányszor kerülték meg Izrael fiai Jerikót, mire az ledőlt?
 1. 6
 2. 7
 3. 12
 4. 13

 

 1. Hol helyezkedett el Jerikó?
 1. A Jordán egy szigetén
 2. Jordán mellett egy hegycsúcson
 3. Jordán mellett egy síkságon
 4. A Holt tenger partján

 

 1. Mit nem lopott Ákán?
 1. Babiloni köntöst
 2. Díszes kardot
 3. Aranyvesszőt
 4. 200 siklus ezüstöt

 

 1. Hány kémet mentett meg Ráháb?
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 12

 

 1. Melyik hegyen mondták ki az áldást?
 1. Ebál hegy
 2. Olajfák hegye
 3. Garizim hegy
 4. Tábor hegy

 

 1. Kik csapták be a honfoglaló izraelitákat azzal, hogy távol laknak?
 1. Filiszteusok
 2. Moábiták
 3. Ammoniták
 4. Gibeoniak

 

 1. Melyik völgyben állt meg a Hold?
 1. Kidron
 2. Ajalon
 3. Jordán
 4. Josafát

 

 1. Ki kapta Hebront örökségül a letelepedéskor?
 1. Káleb
 2. Józsué
 3. Mákir
 4. Senki

 

 1. Melyik volt menedékváros az alábbiak közül
 1. Sikem
 2. Ráma
 3. Jeruzsálem
 4. Betlehem

 

 1. Ki ölte meg Siserát?
 1. Bárák
 2. Jábin
 3. Debóra
 4. Jáhel

 

 1. Ki ellen harcolt Gedeon?
 1. Filiszteusok
 2. Moábiták
 3. Ammoniták
 4. Midianiták