Feltámadás

2019.01.07 18:15

Mi a baj a feltámadással?

 

Pálnak az athéni Aeropáguszon elmondott beszéde egészen odáig hallgató fülekre talál, míg csak nem arról kezdett el beszélni, hogy a halottak (Jézusi mintára) feltámadnak. A 32. vers szerint „A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt mondták: „Majd még meghallgatunk máskor is erről.” Pál erre eltávozott körükből.” Gyakorlatilag ez a téma nem volt befogadható sokak számára. A kérdés, miért? Mi a baj a feltámadással?

Lehet, hogy meglepő egyeseknek, de a görögök is hittek a feltámadásban. Pontosabban hittek a lélekvándorlásban, és abban, hogy a nem kellően megjavult lelkek újabb testben támadnak fel. A dolgok természetes rendje azonban az, hogy a végén a lélek egyesül a világlélekkel, mégpedig a teste nélkül. És itt van a probléma. A jézusi feltámadás, amelyet Pál hirdetett, egy olyan feltámadásról szól (és a világ végén egy olyan feltámadást vetít elénk a többi ember számára is), amely testben történik, de nem azért, hogy egy újabb ideig a földön csiszolódjon a testbe zárt lélek, hanem hogy ebben a testben nyerjen üdvösséget. A görögök szemében a test mindig alacsonyabb rendű volt, egészen odáig, hogy a lélek börtöneként tekintettek rá. Alantasabb volt, mert anyagi, az ideáktól, a szellemtől, lélektől (pneuma) idegen, nincs benne semmi isteni, ezért legjobb eseten is csak szükséges rossz, de számukra elképzelhetetlen, hogy örökké éljen, ráadásul üdvözült állapotban. Számukra gyakran éppen az anyagiság az oka annak, hogy nem a lélek üdvösségében él az ember, ez az akadálya az üdvösségnek, mert az isteni természettől idegen (ezért nem egyesülhetünk az istennel, a világlélekkel).

A Biblia azonban nem tud halhatatlan lélekről az emberben. A Biblia szerint az ember = test + isteni lehelet (valami, amit nem igazán tudunk meghatározni, de ami talán az élet leheleteként érthető meg valahogy). Vagyis nincs ember e nélkül az egyenlet nélkül. Ahogy nincs ember test nélkül, úgy lélek sincs önmagában. Csak a kettősségből (testi rész + isteni rész) származik ember.

Mi fog hát élni az örökkévalóságban? Az ember, testben, ahogy Jézus is testben támadt fel. Nem a lelkünk, hanem a test + isteni rész, mivel csak ez a kettő együtt az ember.