Fésű

2014.03.04 10:29

A gyülekezet 

Bibliavers: 1 Korinthus 12:27

Tárgy: Fésű, vastagabb és finomabb fogakkal

I6. Lecke

(Tartsd magasra a fésűt.) Vizsgáljuk meg ennek a szaru fésűnek eredetét. Egy állatnak meg kellett halni, a húsa táplá­léknak szolgált, szarvából pedig, melyben igen nagy erő volt, bizonyos megmunkálás után készült a mi fésűnk.

Ezt a fésűt hasonlítjuk össze Jézus gyülekezetével, Isten gyermekeivel. Jézus halála által lettünk Isten gyermekei (ApCs 4:4-5). A fésűn 3 lényeges részt különböztethetünk meg: a fésű háta, vastagabb és vékonyabb fogak. A háta a gyüleke­zet, melyben a tagok a szeretet kötelékével vannak összekötve és együtt tartja őket. A durvább (vastagabb) fogak azok a test­vérek, akik természetük, tehetségük miatt Péterhez hasonlítanak. A finom fogak azok a testvérek, akiknek lelkülete az ifjú Jánoséhoz hasonlít.

A fésűnek naponta használjuk mind a vastagabb, mind a finomabb részét. Reggel, amikor alvás után hajunk összeku­szált, először a vastagabb részét használjuk. Pünkösdkor Péter is így tett bizonyságot - először - Isten erejéről a sokaságnak és 3000 lelket vezetett az Úr Jézushoz (ApCs 2:14). Szükség van a gyülekezetben is péteri természetre, akik bátran tesznek bizonyságot, hogy lelkeket vezessenek az Úr Jézushoz. Ők a vastag fogakhoz hasonlók, akik mennek és embereket hívogatnak, akik "előmunkálatot" végeznek. Ezután következnek a finomabb fogak. A Szentírásból tudjuk, hogy igen fontos feladata volt János apostolnak (Jelenések 1:10, 19). Őt az Úr inkább a gyülekezeten belül használta. A finomabb fogak folytatják a vastagabbak munkáját és az összekuszált hajból szép frizura lesz. Ezért van szüksége a gyüle­kezetnek a Jánosi lelkületre, a csendes imádkozókra, akik a meghívott lelkeket imádságuk erejével tovább vezetik.

A kéz, mely a fésűt durva és finom fogaival együtt használja, maga Jézus Krisztus. Ahogy mi, ízlésünk szerint vezetjük hajunkban a fésűt, úgy akar az Úr az Ő akarata szerint vezetni és használni, mint eszközöket az Ő dicsőségére. Senki se mondja közülünk, hogy őt nem érinti ez, mivel ő nagyon jelentéktelen a gyülekezetben.

Nézzetek meg egy fésűt, aminek egy foga kitört. Már nem használhatjuk olyan jól. De ennél is rosszabb az, hogyha egy hiányzik, hamarosan kitörnek a szomszédos fogak is, mert támaszukat elvesztették. Utána törik a többi is, míg a fésű használhatatlan lesz. A Biblia így mondja: "szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind" (1 Korinthus 12:26).

Tud-e fésülni egyetlen fog? Biztosan tudjátok, hogy egy fog sem tehet semmit, ami a fésűből kitört. Először azért, mert hiányzik a fésű hátának tartása, másodszor hiányzik a szomszédos fogak támasza és segítsége. Nekünk is csak addig van támaszunk, amíg szoros kapcsolatban vagyunk Jézussal és együtt szolgálunk Neki (János 15:5).

Természetesen nem illeszthetünk idegen fogat a fésűbe. Ahogyan a fésű háta és a fogak csak egyfajta anyagból alkot­hatók, úgy szükséges nekünk is, hogy mindannyian Istentől szülessünk.