Filemon

2014.02.27 11:23

Pál apostolnak Filemonhoz írt levele a Biblia legrövidebb iratai közé tartozik. Mit tudhatunk a levél címzettjéről? Erre próbál némi választ adni ez a cikk.

Nevének jelentése: „aki szeret”. Kolosséban élő, jómódú polgár. Az ő házában működött a házi gyülekezet. Pál apostol missziós tevékenysége folytán lett keresztény. (19. vers) Ennek részletéről nem tudunk, ahogy arról sem, hogy hol történt. Pál a levél megírása előtt nem járt Kolosséban, legalábbis a mai ismeretek szerint. Filemon valószínűleg Efézusban találkozott  az apostollal – ott tért meg. Érdekes, hogy Onésimusról majdnemcsak többet lehet tudni. Filemon rabszolgája volt, és meglopta gazdáját.  Ezután Rómába szökött. Ott kapcsolatba került az apostollal és keresztény lett. Ezután Pál egy levél kíséretében visszaküldi gazdájához. Azt tanácsolta, hogy kérjen bocsánatot Filemontól, és készítsen terveket a jövőre nézve.

Pál bízott Filemon nagylelkűségében, és abban, hogy a Krisztushoz tartozás megszünteti a köztük levő válaszfalakat.

A rabszolgaság elvi kérdéseivel az egyház és az apostol nem foglalkozott, a társadalomnak a rabszolgaság ebben a korban szilárd eleme volt. Viszont a keresztényeknek volt gyakorlati elképzelése az esetenkénti megoldásra.

Az 1Kor 7:20-24. említi, hogy a rabszolga Krisztus előtt szabad, a szabad ember pedig Krisztus rabszolgája. Gal 3:28 szerint Krisztusban nincs sem szolga, sem szabad… Kol 3:22.kk. a rabszolgákat az engedelmességre figyelmezteti, ugyanakkor Kol 4:1 az urakat arra, hogy egyenlőnek tartsák a szolgákat.

Ezekhez az elvekhez a Filemonnak írt levél szép illusztráció.

Korunkban Magyarországon a rabszolgaság, mint olyan – nem létezik, de vannak társadalmi igazságtalanságok, és ellentétek. Megoldásukhoz a Biblia idézett részei jó eligazítást adnak.

Gyürüs István