Gabbata

2014.02.27 11:22

János evangéliuma 19. fejezetében a 13. verset így olvashatjuk a Károly Gáspár fordítású Bibliában: Pilátus azért amikor hallotta e beszédet, kihozta Jézust és a törvénytevő székbe ült, amelyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul meg Gabbathának.

Amikor Jézus szenvedéstörténetét olvassa az ember, nem nagyon szokott megállni, ha egy szót nem ért. Ez történt sok-sok esetben, amikor egyszer egy újabb fordítású Bibliát használtam, és ez így hangzott: „Amikor Pilátus ezt meghallotta, újra kihozatta Jézust. Beült a bírói székbe, azon a helyen, amelyet Kövezett udvarnak, vagy héberül Gabbatának neveznek.

Hoppá! Most ugrott be, hogy a kőpadolat – az kövezett udvar. Teljesen világos, csakhogy a kőpadolat nem tartozik az aktív szókincsünkhöz.

Hamár előkerült ez a szó, utánanéztem egy kicsit. Valószínű, hogy az arám domb vagy magaslat szóból ered. Görög nevének fordítása: kővel kirakott. Az a nagy kőlapokkal fedett udvar, ahol Pilátus ítélőszéke állt. Különböző tudósok más-más helyre gondolnak, hogy hol lehetett. Egyesek az Antónia-vár belső udvarának gondolják. Mások Heródes egykori palotája előtti térre tippelnek. Annyi bizonyos, hogy ez a terület különleges kövekkel van kirakva, ezért nevezhetjük kövezett helynek, vagy kövezett udvarnak.

Nem vagyok illetékes eldönteni, hogy melyik helyszínen történt a kihallgatás, de arra jó volt, hogy egy kicsit foglalkozzunk a témával.

Másrészt, jó dolog többféle fordítású Bibliát használni. Ez különösen hasznos lehet olyan helyzetben, amikor fontosabb dologról van szó.

Gyürüs István