Gondolatok az imádságról

2014.03.03 14:09

1.    Csendesedjetek el

Pascal szerint az emberben egy Isten alakú űr van. De a mai rohanó világban ezt az űrt csak akkor tudjuk betölteni, ha:

 

Tudatosan, tervszerűen meg kell állni Isten előtt, ez sorskérdés.

 

 Miért van szükség az Isten előtti csendre /az imára/

 

2.    Mert zaklatottak vagyunk.

Zsolt. 131,2 „Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.”

Ésa. 59,2 „Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.”

 

3.    Mert vannak olyan kérdéseink, amelyekre nem tudjuk a választ.

Zsolt. 73,16 „Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.”

Isten csak abban a csendben tud válaszolni.

Zsolt. 73,17 „Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém…”

      Ugyanerre a csendre van szükség, amikor negatív indulatok feszülnek bennünk. Még a világi szakemberek is azt mondják „számolj tízig”. A Biblia azt mondja „ A nap le ne menjen a te haragoddal …” /Ef. 4:26/. De azt is mondhatná: „Csendesedjetek el!”

És a végén kiderül, hogy minden olyan dolog, ami a csenddel kapcsolatos, értünk van.

 

4.    Isten a csendben olyan erőket tud felszabadítani, amivel győzni tudunk. 

Ésa. 30,15-16 „Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok; /16/ Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell;

 

És néhány idézet az imádságról:

 Áldozatok árán kell szövetséget kötniük Istennel. Mindennap és minden órában szükség van az evangélium áldásaira. Az Úr hatalmának, jelenlétének és szeretetének minden bizonyítékát hálás köszönettel kell felismernünk. A boldogságot lelkünk Isten felé való helyes viszonyulása által kell elérnünk.

/Szemelvények I. 51/3 (ang. 57)/

 

 Az ima a hívő számára a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelkierőnek.

 Az ima táplálja a lélek életét.

A hittel mondott ima olyan fegyver, mely által az ellenség minden támadását sikeresen visszaverhetjük.

Ima és erőfeszítés, erőfeszítés és ima legyen életed dolga.

Úgy kell imádkoznod, mintha az eredmény Istennek köszönhető;

és úgy kell dolgoznod, mintha a kötelesség a tied volna.

Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül.

 Isten Lelkét mértékkel bírhatjuk, de ima és hit által állandóan a Lélek nagyobb mértékére kell törekednünk.

 Naponta szállnak fel imák Istenhez ezen ígéret teljesedéséért,

és egyetlen hittel mondott ima sem marad figyelmen kívül.

Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes.

 Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima.

Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk.

--Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.

--Az ima kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját,

ahol a Mindenható kincseinek forrásai vannak.

Ha ima által közösségünk van Istennel, szellemi és erkölcsi képességeink fejlődnek.

 Az elmélkedés és az ima megóv attól, hogy önkéntelenül is veszélyes utakra térjünk.

Így sok vereségtől megmenekülhetünk.
 Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk s keresztényi jellemet fejlesszünk.

Az ifjak egyedüli biztonsága a szüntelen éberség és az alázatos ima.

Ne álltassák magukat azzal, hogy ezek nélkül is keresztények lehetnek!

 Az egyesült ima nagy fontossággal bír, amikor közös célért imádkozunk.

 Az ima elhanyagolása arra vezeti az embert, hogy saját erejére támaszkodjék, ami által megnyitja az ajtót a kísértések előtt.

 Az ima mennyei tudomány.

 Az ima erőt ad, hogy ismét felvegyük a harcot a sötétség hatalmaival, türelmesen szenvedjük el a próbákat, nehézségeket.
 ---Nincs egyetlen ima - ha dadogva hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp - ha titkon hull is, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után - ha gyenge is -, amellyel Isten Lelke ne azonosulna.

Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut,

Krisztus lelkierőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette.