Gyönyörű gondolatok gyüjteménye

2014.09.02 14:18

  „Az ember nagy bűne nem az, hogy vétkezik. A kísértés nagyon erős, ő pedig nagyon gyönge. Az ember nagy bűne az, hogy minden pillanatban Istenhez fordulhatna, de nem teszi.” (Martin Buber)

 

  „Isten a nőt Ádám egyik oldalbordájából teremtette. Nem a fejéből, hogy fölébe kerekedjék, nem a lábából, hogy alattvalója legyen, hanem az oldalából, hogy hozzá hasonló legyen, a karja alól, hogy férje védelme alatt álljon és szíve mellől, hogy szeretetének tárgya legyen.” (Mattheu Henry)

 

·         „A hit – az a hatodik érzékünk, amely képessé tesz minket, hogy a láthatatlan, de valóságos lelki világot megragadjuk. Ebben az országban közvetlen Istennel van dolgunk.” (J. Oswald Sanders)

 

„A Biblia szerint, ha két ember szexuálisan megajándékozta egymást, nem ugyanazok már, mint akik voltak azelőtt. Nem cselekedhetnek úgy, mintha mi sem történt volna köztük. Egy párrá lettek tettük által, annak minden következményével.” (Walter A. Trobisch)

 

   „Az orvostudomány kiemelkedő tekintélyei megállapították, hogy számos betegséget lelki zavarok idézhetnek elő. Hosszantartó, keserű gyűlölködés, például agybántalmakhoz, szívpanaszokhoz, magas vérnyomáshoz, gyomorbántalmakhoz vezethet – tehát oly betegségeket idézhet elő, amelyek bármelyike halálos is lehet.” (Robert D. Foster)

 

    A világon a legfontosabb emberek az imádkozók. Nem azokra gondolok, akik az imádságról beszélnek, vagy annak szép magyarázatát adják, hanem azokra, akik időt szakítanak az imádságra. (S. D. Gordon)

 

  „Tegnapelőtt óta olyan feladat áll előttem, amelyet senki sem kívánna, hacsak egy pillanatra is beleélné magát. Másfelől ez a feladat mégis oly szép, hogy csak azt kérdezhetem magamtól: ki vagyok én, hogy ezt betölthetem.” (Julianna holland királynő 1948.)

 

   „A hit nem csupán egyetlen cselekedetben, hanem cselekedetek sorozatában nyilvánul meg. Ez a szív állandó magatartása: engedelmesség, amely nem kérdez. A legfontosabb, amivel a hit törődik: Isten ígéretei.” (Osvald Sanders)

 

    „Az a kérdés, amelyet mindnyájunknak föl kell tennünk önmagunknak, nem úgy hangzik: mit tehetnék az Úrért, ha több pénzem, több időm, vagy jobb neveltetésem lenne, hanem így: mit cselekszel azzal, amid van. Nem arról van szó, milyen állásban vagyunk, vagy mennyi a vagyonunk, hanem arról, hogy ez milyen mértékben uralkodik rajtunk.” (Ismeretlen szerző)

 

„Annát szívének szomorúsága Istenhez vitte. Mindazok, akik közülünk nagy szomorúságon mentek át – kivált az özvegyek – tudják, hogy semmi nem gyógyítja jobban a sebeket, mint Isten jelenlétének tudatos átélése.” (Eugénia Price)

 

     „Nem ragaszkodom semmihez, amim van. Minden azon múlik, értékes-e az Krisztus országa számára. Ha valamilyen tulajdonom Isten országát szolgálhatja, készséggel odaadom, vagy megtartom azt, a szerint, ahogy Isten dicsősége megkívánja.” (David Livingstone)

 

  „Ma már a hollandokat csak egyféle prédikáció érdekli: az Isten jelenlétéről szóló személyes megtapasztalás híradása.” (Jan de Hartog)