Gyönyörű idézetek - közel 200 darab

2014.09.02 14:11
 1. „Kívánok neked szeretetet, erőt, hitet és bölcsességet,

javakat és aranyat, elegendőt ahhoz, hogy segíthess másokon.

Kívánok dalokat, de áldott csöndet is,

És Isten édes békéjét, amikor egy nap véget ér.” (Dorothy Nell Mc Donald)

 

2.  „Ne aggódj a holnap miatt! Végezd el mai feladatodat, küzdj a ma kísértései ellen, és ne gyöngítsd, nyugtalanítsd magad azzal, hogy olyan dolgokat próbálsz kutatni, melyeket nem láthatsz előre; s még ha látnál is, úgysem értenéd.” (Charles Kingsley)

 

 1. „A kedvesség olyan nyelv, melyet a süket is meghall, s a néma is megért.” (Seneca)

 

 1. „Áldott az a befolyás, melyet az igaz, szerető emberi lélek gyakorol embertársára.” (George Elliot)

 

 1. „Nagyobb megtiszteltetés, ha bíznak benned, mint az, ha szeretnek.” (George McDonald)

 

 1. „Szíved legyen olyan, mely sohasem lesz kemény,

jó kedélyed, mely sohasem lanyhul,

és érintésed, mely sohasem fáj.” (Charles Dickens)

 

 1. „Légy kedves, hiszen mindenki nehéz harcot vív, akivel csak találkozol.” (John Watson)

 

 1. „Ha hálátlan valaki, az az ő hibája, ám ha nem adok, az az enyém.” (Seneca)

 

 1. „Az őszinteség a bölcsesség könyvének első fejezete.” (Thomas Jefferson)

 

 1. „Egy nagy név hangzása csak olyan, mint a visszhang, a hírnév ragyogása elhalványul, a kedves lélek jósága azonban átjár mindent, ahol csak megnyilvánul.” (James Thurber)

 

 1. „Ha semmit sem szólunk, azzal gyakran a legtöbbet mondjuk.” (Emily Dickinson)

 

 1. „Mielőtt megszólalsz, gondold végig: - Igaz, amit mondani akarok? Kedves, amit mondani akarok? Szükséges ezt elmondanom? Ha a válasz nem, akkor tartsd magadban mondandódat!” (Babock)

 

 1. „A boldogság: jó egészség, és rossz emlékezőtehetség.” (Ingrid Bergmann)

 

 1. „A kedves szavak lehetnek rövidek, és könnyen kimondhatók, de visszhangjuk végtelen.” (Teréz anya)

 

 1. „Arra mindig megfelelő az időpont, hogy megtedd azt, ami helyes. (Martin Luther King Jr)

 

 1. „Vannak alkalmak, amikor a csönd hangosabb a szónál.” (Leroy Brewnlow)

 

 1. „Őrködj gondolataid felett, mert bármely pillanatban szavakká válhatnak.” (Iara Gassen)

 

 1. „Gyávaság az embertől, ha hallgat, amikor tiltakozhatna is.” (Abraham Lincoln)

 

 1. „Emlékezz vissza egy olyan napodra, amikor este elégedett voltál. Ez biztosan nem egy olyan nap volt, amikor semmittevő módon tengtél-lengtél, hanem olyan, amikor rengeteg dolgod volt, ám mindent el is végeztél.” (Margaret Thatcher)

 

 1. „Nincs olyan hatalom, mely semlegesíthetné egy magasztos, tiszta, egyszerű és hasznos élet hatását.” (Booker T. Washington)

 

 1. „Légy nagylelkű, és megértő! Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg kézfogásodban!” (Teréz anya)

 

 1. „Jobb a bölcsesség az erősségnél.” (Prédikátor 9:18)

 

 1. „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek 4:23)

 

 1.   „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5Mózes 6:5)

 

 1. „Légy bőkezű a dicsérettel, és óvatos a kritikával.” (Ismeretlen szerző)

 

 1. „Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk.” (Charles Swindoll)

 

 1. „Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket.” (4Mózes 14:18)

 

 1. „Akinek szíve van, annak reménysége is van, s akinek reménysége van, annak megvan mindene.” (Közel-keleti mondás)

 

 1. „Isten azért adta nekem ezt a napot, hogy használjam fel, ahogy akarom. Elvesztegethetem, vagy felhasználhatom a jó érdekében. Amit ma teszek, az fontos, hiszen életemből egy napot adok érte. Amikor eljön a holnap, ez a nap örökre elmúlik, és itt hagy maga után valamit, amire átváltottam. Azt akarom, hogy ami utána marad, az nyereség legyen, s ne veszteség; jó, és ne gonosz; siker, és ne kudarc.” (The Sports Medicine Foundation)

 

 1. „Isten ígéretei olyanok, mint a csillagok, minél sötétebb az éjjel, annál fényesebben ragyognak.” (David Nicholas)

 

 1. „Nem tudom, mit tartogat a jövő, de azt tudom, hogy ki tartja kezében a jövőt.” (E. Stanley Jones)

 

 1. „Tarts a fény felé arcodat, akkor nem látod az árnyékot.” (Helen Keller)

 

 1. „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.” (1Péter 5:7)

 

 1. „Most van itt az idő, hogy boldogok legyünk, és itt van az a hely, hogy megtegyük.” (Robert G. Ingersoll)

 

 1. „Isten ajándékai szégyenben hagyják az ember legszebb álmait.” (Elizabeth Barrett Browning)

 

 1. „Az otthonod az a hely, ahol megértést találsz.” (Christian Morgenstern)

 

 1. „A holnap lapjain nincsenek foltok.” (Grady B. Wilson)

 

 1. „Isten nem ígért nekünk könnyű utazást, de megígérte, hogy biztonságban utazhatunk.” (William C. Miller)

 

 1. „Bár érzelmeink jönnek-mennek, Isten szeretete irántunk változatlan marad.” (C.S. Lewis)

 

 1. „Az emberek a tetteinket mérlegelik, Isten viszont a szándékainkat.” (Kempis Tamás)

 

 1. „Egy kicsorduló könnycsepp a földön magára vonja a menny Királyának figyelmét.” (Charles R. Swindoll)

 

 1. „A szív kincseit nem lehet elrabolni.” (Orosz közmondás)

 

 1. „Az Úr jósága övez minket minden pillanatban.” (R. W. Barber)

 

 1. „A szeretet kér, keres, kopogtat, talál, és hűséges ahhoz, amit talált.” (Augustinus)

 

 1. „Ha valakinek egy kicsit is segíthetsz, légy boldog, mert a hasznosság, és a kedvesség lépcsőin Isten a boldogság, és a barátság felé vezet téged.” (Maltbie Babcock)

 

 1. „Belefáradunk azokba az örömökbe, amiket élvezünk, de azokba sohasem, amiket másoknak adunk.” (John Petit-Senn)

 

 1. „Élj mások örömére! Így biztosíthatod magad számára is leginkább a boldogságot.” (Henry Ward Beecher)

 

 1. „Isten minden tette mögött a szeretet rejlik.” (Anonymus)

 

 1. „Minden új nap esélyt ad arra, hogy jobban éljünk, és jót tegyünk.” (L. Beran Jones)

 

 1. „Tanulj a tegnapból, élj a máért, és reméld a holnapot!” (Anonymus)

 

 1. „Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29:11)

 

 1. „Semmi sincs, amit Isten ne tudna véghezvinni.” (Cicero)

 

 1. A világ legértékesebb és legszebb dolgait nem lehet látni, és érinteni. Csak szívünkkel érezni.” (Helen Keller)

 

 1. „Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.” (Charles Dickens)

 

 1. „Istent nem annyira tetteink fontossága érdekli, sokkal inkább a szeretet, melytől indíttatva tettük azokat.” (Avilai Szt. Teréz)

 

 1. „Isten mindig a legjobbat adja meg azoknak, akik rábízzák a döntést.” (Anonymus)

 

 1. „Adni lehet szeretet nélkül, de szeretni nem lehet anélkül, hogy adnánk.” (Richard Braunstein)

 

 1. „Ő jóságával vesz körül engem, és édes kegyelmével. Jóval tölti be életemet.” (Zsolt 103:3-5, angolból)

 

 1. „Ha Isten köves ösvényekre küld bennünket, akkor ellát erős cipőkkel is.” (Corrie ten Boom)

 

 1. „Isten ígéreteinek szivárványa mindig ott ragyog életünk próbái és viharai fölött.” (Charles Shepson)

 

 1. „Egyetlen sóhaj sem hagyhatja el ajkunkat, nem érezhetünk olyan bánatot, és nem sebezheti gyász lelkünket, mely át meg át ne járná Atyánk szívét is.” (Ellen G. White)

 

 1. „Minden nap magában hordozza egy csoda lehetőségét.” (Anonymus)

 

 1. „Amid van, az korántsem olyan fontos, mint az, aki vagy.” (Anonymus)

 

 1. „Hit által bátran nézhetünk felfelé, ragyogók lehetnek kilátásaink, bepillanthatunk értékes dolgokba, és dicsőséges jövő várhat ránk.” (V. Raymond Edman)

 

 1. „Nem abban van a dicsőség, hogy sohasem buksz el, hanem abban, hogy mindig felállsz, akárhányszor elbuksz.” (Kínai mondás)

 

 1. „Szívünk mélyén mindannyian sóvárgunk Isten szépsége után, és meg is találhatjuk azt, bárhol is vagyunk.” (Sve Monk Kidd)

 

 1. „A szeretet úgy vigasztal, mint napfény, eső után.” (Shakespeare)

 

 1. „Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet; a folyóvizek sem boríthatnák azt el” (Énekek éneke, 8:7)

 

 1. „Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal” (1János 3:18)

 

 1. „Jó dolog gazdagnak és erősnek lenni, de sokkal jobb, ha szeretnek.” (Euripidész)

 

 1. „Ne unszolj, hogy elhagyjalak, vagy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek; és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.” (Ruth 1:16-17).

 

 1. „A szeretet az a főkulcs, mely megnyitja a boldogság kapuit.” (Oliver Wendell Holmes)

 

 1. „A küzdelem nem szenvedést jelent, mert a küzdelem mindig nyereséggel jár.” (Maricarda)

 

 1. „A hit azt jelenti, hogy a lélek elmerészkedik oda, ahová a szem már nem lát el.” (Anonymus)

 

 1. „Az emberi igazi jelleme abban nyilvánul meg, hogy mit tesz akkor, amikor senki sem látja.” (Anonymus)

 

 1. „A bölcsességhez vezető első lépés a csend, a második az odafigyelés” (Anonymus)

 

 1. „A gondolkodás egy perce többet ér egy órányi beszédnél.” (Anonymus)

 

 1. „Az idő…

Túl lassú azoknak, akik várnak,

Túl gyors azoknak, akik félnek,

Túl hosszú azoknak, akik gyászolnak,

Túl rövid azoknak, akik örülnek,

Ám azoknak, akik szeretnek: örökkévalóság!” (Henry van Dyke)

 

 1. „Azoknak, akik gondoskodóak…

…könnyebb beszélni,

…könnyebb figyelni,

…könnyebb játszani,

…könnyebb dolgozni.

Akik gondoskodóak, azoknak könnyebb nevetni is.” (Susan Polis Schultz)

 

80. „Ha élvezni akarjuk valaha is az életet, annak most van itt az ideje. Mindig a mai nap kell, hogy legyen életünk legcsodálatosabb napja.” (Thomas Dreier)

 

 1. „Örömöd legyen ragyogó, mint a reggel, bánatod pedig csupán csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Legyen elég boldogság életedben ahhoz, hogy kedves légy; elég küzdelem ahhoz, hogy erős maradj; elég bánat ahhoz, hogy ember maradj, s elég remény ahhoz, hogy boldog légy. Legyen részed elég kudarcban, hogy alázatos maradj, de elég sikerben, hogy buzgó lehess. Legyen elég barátod, akik megvigasztalnak, s legyen benned elég hit és bátorság, hogy elűzhesd a gondot. Legyen elég anyagi javad, hogy kielégítse szükségleteidet, s még egy dolog: legyen elég határozottság benned ahhoz, hogy minden napot csodálatosabbá tegyél annál, amilyen az előző volt.” (Ír áldás)

 

 1. „Isten gondolata az ember boldogsága, semmivel sem kevesebb ennél!” (Newman bíboros)

 

 1. „A szenvedésből születtek a legnagyszerűbb lelkek” (E. H. Chapin)

 

 1. „Nem kötelességem nyerni, de kötelességem igaznak maradni. Nem kötelességem a siker, de kötelességem aszerint a világosság szerint élni, amit kaptam.” (Abraham Lincoln)

 

 1. „Mi lenne az élet, ha nem lenne elég bátorságunk ahhoz, hogy bármit megpróbáljunk?” (Vincent van Gogh)

 

 1. „Gyakorold az életben, amiért imádkozol, és Isten még bőségesebben megadja azt neked.” (E. B. Pusey)

 

 1. „Egy bölcs azt mondta egyszer: „Bármi jött is az életemben, úgy tekintettem arra, mint amit Isten ajándékozott nekem valamilyen különleges céllal. Ha az egy nehézség volt, tudtam, hogy azért kaptam, hogy megküzdjek vele, így erősítve elmémet és hitemet.” Ez a gondolat vigasztalt és segített nekem egész életemen át.” (Anonymus)

 

 1. „A bátorság a győzelem alapja.” (Plutarkhosz)

 

 1. „Szólj keveset, figyelj sokat!” (Görög mondás)

 

 1. „Soha ne add fel a harcot, és soha ne add be a derekad!” (Hubert H. Humphrey)

 

 1. „Isten nem veszi el a nehézségeket, vagy emel át fölöttük, inkább megerősít általuk.” (E. Pusey)

 

 1. „Amikor nehézségekbe és ellenállásba ütközöl, ne próbáld áttörni azokat, inkább hajlítsd meg kedvességgel, s az idővel.” (Szalézi Szt. Ferenc)

 

 1. „Legyen bátorságod az élet nagy fájdalmaihoz, és türelmed a kicsikhez; s amikor elvégezted napi feladataidat, menj aludni békében. Isten ébren őrködik!” (Victor Hugo)

 

 1. „Ha erősek vagyunk, jellemünk önmagáért fog beszélni.” (John F.Kennedy)

 

 1. „A bátorság embere telve van hittel is.” (Cicero)

 

 1. „Ha többen összegyűlnek, az a kezdet, ha összetartanak, az haladás, s ha együtt dolgoznak, az siker!” (Ismeretlen)

 

 1. „Gyakran letörölted könnyeimet, Uram, helyreállítottad bánatos szívem békéjét, fenyítésed is javamra vált. Minden velem kapcsolatos tetted tökéletes, s én áldalak Téged ezért!” (Puritán imádság)

 

 1. „Isten a Megtört és a Gyógyító egy személyben.” (Gloria Gaither)

 

 1. „A győzelem a kudarcból származik, a gyógyulás a megtörtségből; s úgy találhatunk rá önmagunkra, ha meghalunk az énnek.” (Charles Colson)

 

 1. „Éjszaka a csillagokat számold, ne az árnyékokat, életedben pedig a mosolyt, s ne a könnyeket.” (Olasz közmondás)

 

 1. „Egyetlen helyet ismerek a bánat elleni harcban, s ez a Mindenható Isten karjában van!” (Robert A. Williams)

 

 1. „Én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!” (Ésaiás 41:13)

 

 1. „letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról…” (Ésaiás 25:8)

 

 1. „Amit keresel az életben, bizonyára megtalálod. De hogy melyik irányban keresel, az rajtad áll.” (Arthur Gordon)

 

 1. „Azt nézd, mit hagysz magad után az életben, s ne azt, amit elveszítettél.” (Robert Schuller)

 

 1. „És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20)

 

 1. „A legnagyobb teher alatt betemetve találhatjuk meg a még nagyobb áldásokat.” (Janette Oke)

 

 1. „Amikor kétségbeestünk, Isten erőt ad, hogy továbbmenjünk.” (Robert Schuller)

 

 1. „Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!” (Zsoltárok 31:25)

 

 1. „Isten szeretete mélyebb, mint a könnyeid.” (Anonymus)

 

 1. „Ne legyenek kis terveid, mert azokban nincs erő, mely felkavarhatná az ember vérét. Tervezz nagy dolgokat, reményteljesen tedd magasra a mércét, és dolgozz!” (D. H. Burnham)

 

 1. „Hiszek a napban, még ha nem is ragyog. Hiszek a szeretetben, még ha nem is érzem, hiszek Istenben, mégha nem is látom Őt.” (Ismeretlen)

 

 1. „Mielőtt szívünk túlságosan is vágyna valaminek a megszerzésére, vizsgáljuk meg, mennyire boldogok azok, akiknek már a birtokában van az a dolog.” (La Rochefoucauld)

 

 1. „Annak van joga kritizálni, akinek van szíve, hogy segítsen!” (Abraham Lincoln)

 

 1. „Az igazság sohasem okoz kárt a jó ügynek.” (Mohandas K. Gandhi)

 

 1. „A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a közömbösség.” (Rollo May)

 

 1. „A boldogságnak csak egy módja van, éspedig az, hogy nem aggódunk többé azon dolgok miatt, melyek nem a mi akaratunktól függnek.” (Epictetus)

 

 1. „A szeretet nem az, hogy egymás szemébe nézünk, hanem az, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba.” (Antoine de Saint-Exupéry)

 

 1. „Az egész életem kellett ahhoz, hogy megértsem: nem szükséges mindent megérteni.” (René Coty)

 

 1. „A tanács az, amit akkor kérünk, amikor már tudjuk valamire a választ, de arra vágyunk, bárcsak ne tudnánk.” (Erica Jong)

 

 1. „A szeretet összegyűjti a vidámságot, eloszlatja a bánatot, reményt ad a holnapnak, és örömet ültet  a szívbe.” (Ismeretlen)

 

 1. „Amit kudarcnak nevezünk, az nem az elesést jelenti, hanem a földön maradást.” (Mary Pickford)

 

 1. „Légy te a változás, melyet látni szeretnél a világban.” (Mahatma Gandhi)

 

 1. „A félelem kopogott az ajtón. A hit válaszolt. És már senki sem volt ott.” (Ismeretlen) Másként: A félelem bekopogott az ajtón, a hit kinézett, de már nem volt ott senki.

 

 1. „Ha valaki nem tud egy napjára úgy visszatekinteni, mint amiben volt egy kis vidámság, egy kis öröm, és valódi elégedettség, az a nap veszteség.” (Dwight D. Eisenhower)

 

 1. „Nyelvünk bölcsen megérezte az egyedüllét jelentését. Ezért megalkotta a „társtalanság” kifejezést, hogy érzékeltesse az egyedüllét fájdalmát. (Paul Tillich)

 

 1. „Nincs nagyszerűbb kölcsön, mint egy együttérző fül.” (Frank Tyger)

 

 1. „A szó a szív íróeszköze, a zene viszont a léleké.” (Schneur Zalman)

 

 1. „Jobb, ha hat ember ismer téged valamiről, amire büszke vagy, mintha 60 millió olyasmiről, amivel egyáltalán nem dicsekednél.” (Albert Brooks)

 

 1. „Egyetlen pesszimista sem fedezte fel a csillagok titkait, vagy hajózott el feltérképezetlen vizekre, vagy nyitott az emberi léleknek új mennyországot.” (Helen Keller)

 

 1. „Egész lelkünk a szemünkbe van írva.” (Edmond Rostand)

 

 1. „Milyen furcsa lenne világunk, ha mindannyiunknak ugyanolyan lenne a humorérzéke!” (Bern Williams)

 

 1. „A televízió nagyon sokat adhat nekünk, kivéve az időt, amikor gondolkozhatunk.” (Bernice Buresh)

 

 1. „Éppúgy nem tarthatsz vissza egy jóízű nevetést, mint ahogy nem tarthatod vissza az árt. Mindkettő természeti erő.” (William Rotsler)

 

 1. „A lehetőség ablaka nem nyílik meg magától.” (Dave Weinbaum)

 

 1. „Mindenki gondolkodik azon, hogyan változhatna meg az emberiség, de senki sem szeretné megváltoztatni önmagát.” (Lev Tolsztoj)

 

 1. „A bonyolult életvezetés nagyszerű módja annak, hogy elkerüljük a változtatást.” (Elaine St. James)

 

 1. „Ha elég szerencsés vagy ahhoz, hogy megtaláld a neked tetsző életformát, akkor meg kell találnod a bátorságot is ahhoz, hogy aszerint élj.” (John Irving)

 

 1. „Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.” (William Arthur Ward)

 

 1. „Legyen tiéd az öröm! Nyújtsd ki kezed, és kapd el, amikor melletted szalad el.” (Carl Sandburg)

 

 1. „Az igazság örök, a tudás változó. Nagyon veszélyes összekeverni e két fogalmat!” (Madeleine L’Engle)

 

 1. „A legtöbb ember nem bánja a kritikát, ha az valaki mással kapcsolatos.” (Suzan L. Wiener)

 

 1. „Ha megteszed a legjobbat ebben a pillanatban, akkor a legkedvezőbb helyzetben leszel a következő pillanatban.” (Oprah Winfrey)

 

 1. „Gyakran a hibák képezik a szokásos hidat a tapasztalat és a bölcsesség között.” (Phyllis Theroux)

 

 1. „Zene nélkül az élet: sivatagbeli utazás.” (Pat Conroy)

 

 1. „Nincs nagyság ott, ahol nincs egyszerűség, jóság, és igazság.” (Lev Tolsztoj)

 

 1. „Akik nem tudják, hogyan sírjanak teljes szívből, azok azt sem tudják, hogy kell nevetni.” (Golda Meir)

 

 1. „Aki fél kérdezni, az szégyell tanulni.” (Dán mondás)

 

 1. „Mondd ki, amit mondanod kell, s ne azt, amit kellene.” (Henry David Thoreau)

 

 1. „Az idő bizonytalan, akár a jég” (Kim Linder)

 

 1. „Senkinek sincs jobb beszédkészsége annál a személynél, aki csukva tartja a száját.” (Sam Rayburn)

 

 1. „A tisztesség azt jelenti, hogy a jó dolgot tesszük, még akkor is, ha senki sem figyel.” (Jim Stovall)

 

 1. „Gyakran mondják, hogy az idő megváltoztatja a dolgokat, de valójában nekünk, magunknak kell megváltoztatnunk azokat.” (Andy Warhol)

 

 1. „Nem hiba, ha erőteljes nézeteink vannak. A hiba az, ha ezen kívül semmi másunk sincs.” (Anthony Weston)

 

 1. „Ha akkor is mosolyogsz, amikor senki sincs körülötted, akkor valóban őszintén teszed.” (Andy Rooney)

 

 1. „Nem lehetsz bátor, ha csak csupa csodálatos dolgok történtek körülötted.” (Mary Tyler Moore)

 

 1. „A békének nincsenek határai.” (Yitzhak Rabin)

 

 1. „Ha nem kockáztatsz semmit, akkor még többet kockáztatsz.” (Erica Jong)

 

 1. „A félelem miatt egész éjjel virraszthatunk, a hit azonban puha párnát vet.” (Philip Gulley)

 

 1. „Az, hogy szeretnénk, hogy szeressenek minket, és mi is szeressünk másokat, azt jelenti, hogy mindkét oldalról érezni akarjuk a nap melegét.” (David Viscolt)