Gyűjtemény

2014.03.03 12:35

Segíts Bartímeusnak!

 

 

 

1. Kána

Názáret

Jerikó

Jeruzsálem

 

 

2. béna

süket

vak

néma

 

 

3. Tamás

Taddeus

Timótheus

Timneus

 

 

4. Gyere vissza holnap ilyenkor!

Mutasd meg magadat a papnak!

A te hited megtartott téged!

Sajnos, nem tudok rajtad segíteni!

 

 1. Melyik városban élt?
 2. Mi baja volt?
 3. Mi volt édesapjának a neve?
 4. Mit mondott neki Jézus?

 


 

Segíts a szerecsenországi komornyiknak!

 

 

Kandakénak

Klaudiusnak

Kéfásnak

Krispusnak

 

Jerikóba

Betlehembe

Jeruzsálembe

Kapernaumba

 

Péter

Tamás

Pál

Filep

 

Ezékiás

Ézsaiás

Dániel

Jeremiás

 

 

 1. Kinek a szolgája volt a komornyik?
 2. Hova ment imádkozni?
 3. Melyik tanítvány segített neki megtalálni az üdvösség utját?
 4. Melyik próféta könyvét tanulmányozta a komornyik?

 


 

Segíts Nikodémusnak!

 

Sadduceus

Zelóta

A zsidók főembere

 

 

Heródes párti

Délelőtt

Délután

Reggel

Éjszaka

 

 

 

Add el vagyonodat és oszd ki a szegényeknek!

Újjá kell születned!

Legyen hitetd Istenben!

Ne félj, csak higgy!

Igen, természetesen!

Nem, nem volt rá oka!

Szeretett volna beszélni, de Nikodémus belé fojtotta a szót.

Ezt nem lehet tudni.

 

 1. Ki volt Nikodémus?
 2. Mikor ment Jézushoz?
 3. Mit mondott neki Jézus?
 4. Beszélt-e Jézus Nikodémusnak Mózesről?

 

 


 

Csoportfeladat – kérdések a gyermektanítók számára

 

 

 1. Mi a gyermektanító feladata?

 

 

 1. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a gyermektanítónak?

 

 

 

 1. Hogyan érzi magát a gyermek a gyülekezetben?

 

= Vannak-e barátai?

= Boldog-e, hogy a gyülekezetbe mehet?

 

 

 

 1. Hogyan lehet a gyermekeket munkára serkenteni?

 

= Milyen feladatokat adnál a gyermekeknek?

= Milyen feladatokat kapnak a Te gyülekezetedben?

 


 

Csoportfeladat - Kérdések a gyermekek számára

 

 1. Milyennek ítéled szüleiddel való viszonyodat?

 

 1. Min változtatnál szüleid helyében?

 

 1. Mit tettél eddig, - mit tennél ezután, hogy kapcsolatotok jobb legyen?

 

 1. Milyen szülő szeretnél lenni?

 

= Hogyan nevelnéd gyermekeidet?

 

= Mit engednél meg magadnak és mit nem?

 

= Hogyan gazdálkodnál a pénzeddel?

 


Totó

 

 1. Ki írta a Mama c. verset?

 

 1. Ady
 2. Petőfi
 3. József Attila

 

 1. Kinek a szülei voltak Zakariás és Erzsébet?

 

 1. Jézusé
 2. Józsefé
 3. Keresztelő Jánosé

 

 1. Ki írta az Anyám tyúkja c. verset?

 

 1. Petőfi
 2. Arany J.
 3. Vörösmarty

 

 1. A Tízparancsolatban hányadik parancsolat szól a szülők iránti tiszteletről?

 

 1. I.
 2. V.
 3. X.

 

 1. Magyarországon hány % a válások száma?

 

 1. 26%
 2. 52%
 3. 75%

 

 1. Kinek kötelessége a gyermekek nevelése?

 

 1. Iskola
 2. Általában az oktatási intézmények
 3. Szülők

 

 1. Az Újszövetségben ki ír a szülők és gyermekek kapcsolatáról?

 

 1. Péter
 2. Pál
 3. Máté

 

 1. Ki a családfő?

 

 1. Az anya
 2. Az apa
 3. A kettő együtt

 

 1. Mikor kell a gyermeknevelést megkezdeni?

 

 1. A csecsemő megszületése előtt
 2. A csecsemő megszületésekor
 3. Amikor már tud beszélni

 

 1. Melyik az a házaspár, akinek – az asszony imájára – gyermeket adott Isten?

 

 1. Elkána és Anna
 2. Ádám és Éva
 3. Ábrahám és Sára

 

 1. Mióta történik a házasságkötés templomban?

 

 1. Mióta a világ világ
 2. A 16. század óta
 3. Jézus kora óta

 

 1. Melyik a legnépszerűbb család a rádióban?

 

 1. A Szabó család
 2. A Kovács család
 3. A Molnár család

 

 1. Melyik családban születtek iker-gyerekek a Biblia tudósítása szerint?

 

 1. Ábrahám és Sára házasságában
 2. Izsák és Rebeka házasságában
 3. Ruth és Boáz házasságában

 

13+1.) Mózes családja (ahol született) hány tagú volt?

 

 1. 3.
 2. 5.
 3. 9.