Gyűjtemény

2014.03.03 12:35

Segíts Bartímeusnak!

 

 

 

1. Kána

Názáret

Jerikó

Jeruzsálem

 

 

2. béna

süket

vak

néma

 

 

3. Tamás

Taddeus

Timótheus

Timneus

 

 

4. Gyere vissza holnap ilyenkor!

Mutasd meg magadat a papnak!

A te hited megtartott téged!

Sajnos, nem tudok rajtad segíteni!

 

  1. Melyik városban élt?
  2. Mi baja volt?
  3. Mi volt édesapjának a neve?
  4. Mit mondott neki Jézus?

 


 

Segíts a szerecsenországi komornyiknak!

 

 

Kandakénak

Klaudiusnak

Kéfásnak

Krispusnak

 

Jerikóba

Betlehembe

Jeruzsálembe

Kapernaumba

 

Péter

Tamás

Pál

Filep

 

Ezékiás

Ézsaiás

Dániel

Jeremiás

 

 

  1. Kinek a szolgája volt a komornyik?
  2. Hova ment imádkozni?
  3. Melyik tanítvány segített neki megtalálni az üdvösség utját?
  4. Melyik próféta könyvét tanulmányozta a komornyik?

 


 

Segíts Nikodémusnak!

 

Sadduceus

Zelóta

A zsidók főembere

 

 

Heródes párti

Délelőtt

Délután

Reggel

Éjszaka

 

 

 

Add el vagyonodat és oszd ki a szegényeknek!

Újjá kell születned!

Legyen hitetd Istenben!

Ne félj, csak higgy!

Igen, természetesen!

Nem, nem volt rá oka!

Szeretett volna beszélni, de Nikodémus belé fojtotta a szót.

Ezt nem lehet tudni.

 

  1. Ki volt Nikodémus?
  2. Mikor ment Jézushoz?
  3. Mit mondott neki Jézus?
  4. Beszélt-e Jézus Nikodémusnak Mózesről?

 

 


 

Csoportfeladat – kérdések a gyermektanítók számára

 

 

  1. Mi a gyermektanító feladata?

 

 

  1. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a gyermektanítónak?

 

 

 

  1. Hogyan érzi magát a gyermek a gyülekezetben?

 

= Vannak-e barátai?

= Boldog-e, hogy a gyülekezetbe mehet?

 

 

 

  1. Hogyan lehet a gyermekeket munkára serkenteni?

 

= Milyen feladatokat adnál a gyermekeknek?

= Milyen feladatokat kapnak a Te gyülekezetedben?

 


 

Csoportfeladat - Kérdések a gyermekek számára

 

  1. Milyennek ítéled szüleiddel való viszonyodat?

 

  1. Min változtatnál szüleid helyében?

 

  1. Mit tettél eddig, - mit tennél ezután, hogy kapcsolatotok jobb legyen?

 

  1. Milyen szülő szeretnél lenni?

 

= Hogyan nevelnéd gyermekeidet?

 

= Mit engednél meg magadnak és mit nem?

 

= Hogyan gazdálkodnál a pénzeddel?

 


Totó

 

  1. Ki írta a Mama c. verset?

 

  1. Ady
  2. Petőfi
  3. József Attila

 

  1. Kinek a szülei voltak Zakariás és Erzsébet?

 

  1. Jézusé
  2. Józsefé
  3. Keresztelő Jánosé

 

  1. Ki írta az Anyám tyúkja c. verset?

 

  1. Petőfi
  2. Arany J.
  3. Vörösmarty

 

  1. A Tízparancsolatban hányadik parancsolat szól a szülők iránti tiszteletről?

 

  1. I.
  2. V.
  3. X.

 

  1. Magyarországon hány % a válások száma?

 

  1. 26%
  2. 52%
  3. 75%

 

  1. Kinek kötelessége a gyermekek nevelése?

 

  1. Iskola
  2. Általában az oktatási intézmények
  3. Szülők

 

  1. Az Újszövetségben ki ír a szülők és gyermekek kapcsolatáról?

 

  1. Péter
  2. Pál
  3. Máté

 

  1. Ki a családfő?

 

  1. Az anya
  2. Az apa
  3. A kettő együtt

 

  1. Mikor kell a gyermeknevelést megkezdeni?

 

  1. A csecsemő megszületése előtt
  2. A csecsemő megszületésekor
  3. Amikor már tud beszélni

 

  1. Melyik az a házaspár, akinek – az asszony imájára – gyermeket adott Isten?

 

  1. Elkána és Anna
  2. Ádám és Éva
  3. Ábrahám és Sára

 

  1. Mióta történik a házasságkötés templomban?

 

  1. Mióta a világ világ
  2. A 16. század óta
  3. Jézus kora óta

 

  1. Melyik a legnépszerűbb család a rádióban?

 

  1. A Szabó család
  2. A Kovács család
  3. A Molnár család

 

  1. Melyik családban születtek iker-gyerekek a Biblia tudósítása szerint?

 

  1. Ábrahám és Sára házasságában
  2. Izsák és Rebeka házasságában
  3. Ruth és Boáz házasságában

 

13+1.) Mózes családja (ahol született) hány tagú volt?

 

  1. 3.
  2. 5.
  3. 9.