Gyülekezetalapítás

2014.06.11 14:14

Gyülekezetalapítók felnevelése

 

 1. Jövőbeni vezetők megkeresése, felnevelése – leadership farming
 2. Képzések
 3. Gyülekezetalapítók életútjának tervezése, támogatása
 4. Élethossziglan tartó tanulás

 

Jézus példája

 • Hogyan képzett vezetőket? Hogyan készítette elő őket a szolgálatra?
 • Milyen stratégiai tervet alkalmazott?
 • Miben különbözött az Ő gyakorlata a miénktől?
 • Milyen látása volt Jézusnak a jövőről?
 • Hogyan adott látást tanítványainak?
 • Öt lépcsős elv:
 • = Közöttük élt
 • = Együttérzett velük
 • = Figyelte szükségleteiket
 • = Megnyerte bizalmukat
 • = Hívta őket, hogy kövessék Őt

 

Leadership Farms = veztői farmok = kiképző központok

 

Hogyan találhatunk környezetünkben gyülekezetalapítókat?

 • Vadásszunk?
 • Vásároljunk?
 • Kiképzőközpontokat hozzunk létre! Leadership Farms

 

Ezekben a kiképző központokban:

 • Egy szervezett munka folyik
 • A vezetők vágya az aratás – és újabb és újabb aratást készítenek elő, erre képeznek ki  újabb és újabb személyeket
 • Itt tanítványokból, lelkipásztorokból és gyülekezetekből álló állandó sokszorozódás ill. megújulás történik

 

A kiképző központok értékei:

 

 • Szeretetteljes engedelmesség Jézusnak – és az Ő szavának – a Szentírásnak
 • Az emberek itt nemcsak a doktrinákat ismerik meg, hanem engedelmeskednek, mert szeretik Jézust

 

 • Cselekvő hit és ima
 • Engedelmeskedni akkor is az Istentől jövő látásnak, amikor gyér az eredmény.

 

 • Az evangélium átalakító ereje
 • Az evangélium hatására az élet megváltozik. Új hívők születnek, akik megosztják hitüket másokkal.

 

 • Útmutatás az élet és a szolgálat vonatkozásában
 • A vezetők gyakorlati oktatókká válnak tanácsadói szolgálatukban – így kamatoztatva személyes tapasztalataikat. Némelyik mentornál szemmel  látható a változás!

 

 • Lépésről-lépésre növekedés
 • A vezetés folyamatos átruházása azokra, akik jellemükben bemutatják az engedelmességet, a változást.

 

 • Egyszerűen kivitelezhető, gyakorlatban megvalósítható lépések formák elsajátítása
 • A mindennapi, egyszerű emberek rendkívüli szolgálatra lesznek képesek, mert egyszerű és könnyen elsajátítható stratégiai eszközöket használnak szolgálatukban.

 

Megbeszélendő kérdések:

 • Szolgálatod milyen mértékben tükrözi vissza ezeket az értékeket? Tapasztaltad-e az ilyen kiscsoport pozitív hatását életedben?
 • Hogyan tudnád a saját, személyes életedben/vagy gyülekezetedben hatékonyan alkalmazni ezeket az értékeket?

 

A vezetői farm összetevői

 

 1. Szolgálati szerepek és felelősségek
 2. Tanácsadás – coaching – felhatalmazó kapcsolatok – vezetés
 3. Közösség, kölcsönös tanulás, felelősségrevonhatóság és támogatás
 4. Tanterv – tanmenet – a fejlődés folyamata, szakértelem, megértés

 

A hatékony gyülekezatalapítók/gyülekezetalapítás ismérvei:

 

 1. Látás
 2. Személyes indíték – motiváció
 3. Cselekvő szolgálat
 4. Elérni a vallástalanokat, a hit nélkül élő embereket
 5. Együttmunka
 6. Kapcsolatépítés
 7. Elkötelezettség a gyülekezetnövekedésre – megújításra, építésre és plántálásra
 8. Kommunikáció, érzékenység, rokonszenv
 9. Lelkiajándékok használata
 10. Rugalmas, adaptálható, alkalmazható programok, tervek
 11. Csoportépítés, összetartás
 12. Rugalmasság, mozgékonyság, lendület
 13. Cselekvő hit – a hit gyakorlása

 

A gyülekezetalapítók 10 legfontosabb ismertető jegye

 

 1. Imaélet
 2. Bőséges evangéliumi vetés
 3. Célirányos gyülekezetplántálás
 4. A Szentírás tekintélye – felemelése
 5. Tanítványság
 6. Laikus munkások munkábaállítása
 7. Sejt- vagy házicsoportok
 8. Gyülekezetalapító gyülekezetek
 9. Gyors reprodukció
 10. Egészséges gyülekezetek

Képzési alkalmak… Milyen sűrűn találkozzanak, hogy nézzen ki egy találkozó? Egészen gyakorlati módon.

Képzési központok Mit tud kamatoztatni ebből a helyi gyülekezetalapításon dolgozó személy

Kétahavonta találkozzanak, megbeszélések, milyen területeken akarnak növekedni? Hogyan lehet az adott terület növekedését biztosítani?