Halál utáni élet

2019.01.07 18:05

A halál utáni élet

 

A Biblia nem tud halál utáni életről. A Hertz-féle bibliakommentár szerint a Tanachban (Ószövetség) ezt nem fejti ki az ige. A Szentírásban az élet = fizikai test + élet lehelete. Az élet lehelete nem önálló szubjektum, hanem valami, amiről valójában fogalmunk sincs, csak azt tudjuk, hogy Istentől jön, de amitől működik a test, az élet működni kezd, amitől más minőséggé válik a kémiai elemek rendszere (amit mi testnek nevezünk). A halál így ugyanezzel az egyenlettel könnyen „kiszámolható”, hogy micsoda.

Honnan jön akkor a tovább élő önálló, sőt sokszor halhatatlan lélek? Egészen koránról, az egyiptomi titkos tanításokból, amelyet a hermetikus irodalom és az orfikus vallásfilozófia örökített át a korai kereszténységbe. A görög filozófiát is megtermékenyítette a korai egyiptomi tanítás, filozófia, amely persze titkos, misztikus tanítás volt, amit csak az ősi, szent nyelven lehetett igazán megérteni.

A korai egyházatyák, akik sokszor jól ismerték a görög és egyéb filozófiai írásokat, azt vették észre, hogy sok hasonlóság van a bibliai tanok és a filozófiai tanok között, és szerették volna azzal is erősíteni az isteni tanok örök érvényét, hogy kimutatják, a tanítások már a legkorábbi időktől is léteztek ilyen vagy olyan formában. Vagyis egy folytonosságot igyekeztek látni, kreálni. Eközben azonban olyan tanításokat is átvettek, amelyek nem bibliaiak. Ennek egyik példája ez.

Tertulliánus (Kr.  u. 2-3. század) használta és idézte Hermész Triszmegisztosz írásait, ami jórészt a ma Corpus Hermeticum c. gyűjteményként ismert (még ha nem is biztos, hogy teljesen ugyanez volt minden tekintetben), amely szerint a halál nem elmúlás. Gyakorlatilag a jellegzetes tanítást vesz át, amely szerint a test a lélek foglya, a lélek sírja. Az egész élet felkészülés a halálra, amikor a lélek kiszabadul a testből. Ez az orfikusok szerint a Titánok vétkét vezeklő ember büntetése. Ez miatt zárult a halhatatlan a halandóba. A halál után jön az ítélet. Ha a lélek annyira megromlott, hogy nem lehet vele mit kezdeni, akkor jön az örök gyötrelem a Tartaroszban, ha viszont gyógyítható, akkor megtisztítják, megbüntetik, majd mehet vissza a földre, hogy ismét vezekeljen. Három életet kell így leélni ahhoz, hogy teljesen megszabaduljon, és csatlakozzon az üdvözültek mennyei sokaságához – mondják az orfikusok (Kr.e. 3. század). Mint látható, a mai „egyházi” tanítások minden eleme megtalálható ezekben, miközben semmit nem vesz figyelembe a Szentírásból.