Hányszor lehet megbocsátani?

2014.03.03 10:21

Péter olyan ember volt, aki gyakran szólalt meg elsőként. Most egy kérdést tett fel Jézusnak:

  • Hányszor kell megbocsátani?
  • Még hétszer is?

Péter arra számított, hogy Jézus meg fogja dicsérni, amiért ő még hétszer is kész megbocsátani annak, aki hibát követett el.  Jézus válasza az volt, hogy nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani. Hogy meglepődött ezen Péter!   Még hetvenszer hétszer is? Nem sok az egy kicsit?

            Hogy megvilágítsa a kérdést, elmondott egy történetet.

Volt egy király. Amikor revíziót tartott, kiderült, hogy az egyik tisztségviselője tízezer talentummal tartozik neki. Ez hatalmas összeg. Egy talentum közel 50 kg, természetesen aranyban. Hogyan halmozhatott fel ekkora adósságot?

A szolga szívet tépően könyörgött, hogy adjon időt a király, hogy jóvátehesse sikkasztását. A király tudta, hogy ez lehetetlen, de megindult a szíve rajta, és elengedte adósságát. Hazafelé menet ez a szolga találkozott egy szolgatársával, aki egy kevés összeggel tartozott neki. Elkezdte rajta követelni. Mivel társa nem tudott fizetni, haladékot kért. Sajnos, főhősünk elfeledkezett arról, hogy neki mennyit elengedtek, ő nem volt hajlandó nagyvonalú lenni.

            Így van a legtöbb ember. Mi Istennek végtelenül nagy bűnadósággal tartozunk. Ezzel szemben egész kis dolog az, amivel bennünket bántanak meg. Hogyne kellene akár hetvenszer hétszer is megbocsátanunk. Hiszen nekünk a mi drága Jézusunk sokkal többet engedett el annál, amivel minket megbántanak!

  • És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek Mt. 6;12.

(Mt.18,15-33.)