Héber költészet

2014.02.27 13:34

Ha a Bibliában fellapozzuk a Zsoltárok Könyvét, vagy más költeményt, nem találunk rímeket, sem pedig az időmértékes verselésre jellemző ritmust. Abban az időben nem voltak ismertek a fent említett eszközök. Helyettük a gondolati párhuzamosságot használták.

Ezeknek több fajtája létezett:

 1. Szinonimikus párhuzamosság (Hasonlító párhuzamosság)  
  Ugyanazt mondja el hasonló szavakkal.      
  Pl. Szaggassuk le az ő bilincseiket,   
  és dobjuk le magunkról köteleiket. (Zsolt.2,3.) Lásd még Zsolt.51,4.
 2. Koordináló párhuzamosság  
  Olyan mint az előző, de nem törekszik hasonló szavakra.   
  Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak,          
  a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. (Zsolt.9,16.)
 3. Ellentétes párhuzamosság     
  Mert tudja az Úr az igazak útját,      
  A gonoszok útja pedig elvész.(Zsolt.1,6.) Lásd még Zsolt.20,8.
 4. Kiegészítő párhuzamosság:   
  Az Úr pedig örökké trónol   
  Ítéletre készítette el az Ő népét. (Zsolt.9,8.) Lásd még: Zsolt.27,1.5.
 5. Fokozatos párhuzamosság:   
  Dicsérnek téged a népek,      
  Óh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan.(Zsolt.67,4.) Lásd még: Zsolt.28,1.4.

Természetesen használtak ma használatos eszközöket is. Sokan tudják, hogy a 119. Zsoltár 8-8 verse a héber ABC soron következő betűjével kezdődik.

            Ehhez hasonló technika más zsoltárokban is előfordul, de más-más formátumban. Ezt alfabetikus verselésnek nevezik. Természetesen ez csak a héber Bibliában figyelhető meg.

            Ha a verselési technikák változtak is, az az emberi vágy megmaradt, hogy dicsérjük az Örökkévalót.

            Ehhez a verses forma nem, de az átadott szív kötelező!

 

Gyürüs István 2004. március 3.