Heródes III

2014.02.27 13:37

Heródes III.

Immár a harmadik uralkodóval foglalkozunk, akit a Szentírás Heródesnek nevez.

Marcus Julius Agrippa Heródes, (Kr.e. 10 vagy 9 – Kr.u. 44) – Nagy Heródes unokája. Az Újszövetségben Heródes néven szerepel. Kalandos élet után Caligula római császár megtette Fülöp és Lisaniás negyedes fejedelmet területén, majd Heródes Antipas negyedes fejedelem területén királynak. Később Claudius császár Júdea és Samária élére állította, így az egész Palesztina felett ő uralkodott.

Arra törekedett, hogy a zsidó hagyományok szigorú megtartásával könnyelmű fiatalságát feledtesse, és a nép kegyét elnyerje.

Így érthetőek az ősegyház ellen hozott intézkedései.

Ahogy az Apostolok cselekedetei 12:1-3-ban olvashatjuk, kereste a zsidóknál a népszerűséget, és kivégeztette Jakabot - és Pétert is bebörtönöztette. Igyekezett a római függőségen lazítani. A rómaiak példáján színházakat építtetett és lovagi játékokat rendezett.

A Biblia szerint, amikor népszerűsége csúcsán volt – érte a csapás – amely következtében meghalt.

 

Élettörténetét olvasva János apostol szavai jutnak eszembe: „Ne szeressétek a világot!”

 

Gyürüs István