Hit-építés ima által - imanap

2014.06.11 15:30

Női Szolgálatok Nemzetközi Imanapja

2013. március 2.

 

Hitépítés ima által

 

 

Írta:

Premila Masih

A Dél-Ázsiai Divízió

Női Szolgálatok Osztályának vezetője

 

Szerkesztette: Carolyn Kujawa

 

 

 
   

A Generál Konferencia Női Szolgálatok Osztályának kiadványa

 

Tartalomjegyzék

 

                                                                                                                                

 

Bevezetés                                                                                                                    3

 

A szerzőről                                                                                                                  4

 

Szolgálati rend (liturgia)                                                                                             5

 

Igeolvasás                                                                                                                   6

 

Gyerektörténet                                                                                                           7

 

Prédikáció                                                                                                                   8      

 

Felhasználható források                                                                                           15


 

 

2013. március

 

Kedves testvérnők!

Szeretettel köszöntelek benneteket, testvérnőimet a világ különböző részein. Egy újabb évben járunk, egy újabb márciusi imanap jött el. Általában, amikor ezt a levelet írom, figyelmem elsősorban arra összpontosít, hogy milyen anyagot küldjünk nektek. Ezt az anyagot imádságos lelkülettel és nagy odafigyeléssel készítettük elő, és bízunk benne, hogy Isten fel fogja használni, hogy sokan áldásban részesüljenek és még odaadóbb imádkozásra sarkall majd. Ebben az évben azonban nem a segédanyagról szeretnék nektek írni, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy többet imádkozzunk.

Bárcsak elmondhatnám nektek, hogy a világ minden egyes adventista gyülekezetében március első szombatján nők és férfiak ezrei együtt imádkoznak, de sajnos nem tehetem. Még nagyon sok olyan közösség van, akiknek nem szerepel terveik között ez a nap. Szükségünk van arra, hogy többet imádkozzunk? Kétségtelen! Szeretnélek bátorítani titeket, mint a Női Szolgálatok vezetőit az egyház minden szintjén (gyülekezeti, egyházterületi, uniós), hogy minden tőletek telhetőt megtegyetek, hogy ezt a napot népszerűsítsétek a gyülekezetekben. A felhívás nemcsak a gyülekezetben lévő nőknek szól, hanem minden gyülekezeti tagunknak, hogy egyesüljenek, és az imára összpontosítsanak.

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 2Krónika 7:14. Ismerős szavak. Tettre késztető szavak. Én azért imádkozom, hogy ezek a szavak motiváljanak bennünket, ahogy arra törekszünk, hogy mennyei Atyánkhoz társulva nő és férfitestvéreinket buzgó imádkozásra hívjuk a kijelölt napon.

Szeretettel és örömmel:


Heather-Dawn Small, a Generál Konferencia Női Szolgálatok Osztályának vezetője

 

 

A szerzőről

 

Premila Masih a Dél-Ázsiai Divízió Női Szolgálatok Osztályának vezetője. Gyerekekekkel foglalkozott 1979 és 2005 között. Azután Indiában, Delhi városában szolgált a lelkészfeleségek koordinátoraként, férjével együtt, aki 2005 és 2010 között unióelnöki tisztséget töltött be ugyanott. Premila igazi társa volt a szolgálatban.

 

Két gyermekkel áldotta meg őket az ég. Lányuk, Priya férjnél van és az Egyesült Királyságban él. Fiúk, Priyeh pedig az indiai ADRA-nál dolgozik. Premila szenvedélyesen segíti őket az Istennel való járásukban. Szeret kertészkedni, zenét hallgatni, főzni, olvasni, másoknak szolgálni, és örömét leli Isten Igéjének megosztásában. Azt szokta mondogatni: „Isten választott engem, Ő vezet, és felhasznál. Ezért áldom Őt.”

 

SZOLGÁLATOK

(Javaslat)

 

 

Női Szolgálatok Nemzetközi Imanapja

2013. március 2.

 

 

 

Előjáték

 

Szolgálattevők szószékre vonulása

 

Isten dícsőités

 

Ima

 

Adománygyűjtés

 

Igeolvasás

 

Közös ének:………….

 

Közbenjáró ima

 

Gyerek történet:

„Az anya hite”

 

Különleges zene

 

Igeszolgálat- Hitépítés ima által

 

Közös ének:

 

Áldásmondás

 

Záró ének/zene.

 

 

 

Igeolvasás

Új Protestáns fordítás

 

 

Zsidókhoz írt levél 11:1-11

 

1. hang:          A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való     

                           meggyőződés. 

 

2. hang:          Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.

 

 

1. hang:           Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 

 

2. hang:           Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.  

 

1. hang:           Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.

 

2. hang:           Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

 

1. hang:           Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

 

2. hang:           Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.  

 

1. hang:           Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel.

 

2. hang:           Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.  

 

1. hang:           Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

 

Gyerektörténet

 

Az anya hite

 

Jó reggelt, gyerekek! Boldog szombatot! Isten nagyon jó volt hozzám ezen a héten. Mi a helyzet veletek? Hozzátok is jó volt? Láthatom a kezeiteket? Igen, Isten szeret minket és ő mindannyiunkhoz nagyon jó. Egy érdekes történetet szeretnék elmesélni nektek, de mieltőtt megtenném, énekeljünk egy éneket Isten jóságáról.

 

(Énekeljétek el kétszer.)

Isten oly jó.

Isten oly jó.

Isten oly jó.

Ő oly jó hozzám.

 

 

A történet

Szombat reggel volt és az anya íg szólt: „Gyerekek, itt az ima ideje. Kérlek, gyertek le!”. „Igen, anya, azonnal jövünk.” mondta Ruth. A kis Áron, Lujza és Ruth futólépésben jött le a lépcsőn, megölelték édeasanyjukat és elfoglalták szokásos helyüket. „Gyerekek, ma szombat van, és ez egy különleges nap.”- mondta az anyuka, és a zongorához ült. Együtt énekeltek. Aztán édesanyjuk a Bibliából olvasott és ezt mondta: „Bizom abban, hogy Isten különleges áldásokkal áraszt el bennünket ma.”

 

Szokásukhoz híven mindegyik gyerek röviden imádkozott. Ruth azt mondta: „Istenem, kérlek, vigyázz édesapámra, míg ő az erdőben fát vág!”. Aztán Lujza imádkozott: „Segíts minket, Istenünk, hogy szeressünk téged, Anyát és Apát!”. Áron meg így imádkozott: „Segíts abban, hogy jó gyerekek legyünk és áldd meg Anyát, ahogy gondoskodik rólunk!”.

 

Köszönöm a kedves szavakat, gyerekek!”, mondta az anyuka. „Most menjünk reggelizni.” Amint leültek az asztalhoz a gyerekek furcsán néztek egymásra, mert nem volt az asztalon semmi étel, csupán üres tányérok és tálak. „Isten gondot visel! Imádkozzunk, gyerekek!” – mondta az anyuka. Épp amikor Ámen-t mondtak, megszólalt a csengő.

 

Ruth szaladt, hogy ajtót nyisson. Senki sem volt az ajtóban, de Ruth egy hatalmas kosarat pillantott meg, mely tele volt gyümölcsökkel, zöldségekkel, kenyérrel, tojással, vajjal, lekvárral és sok mással. A kosár tetején ez állt: „Kérem, fogadja el ezt a kosarat. Az élelmiszerboltunk egy másik városba költözik.

 

Ruth lelkesen felkiálltott: „Oh! Anya, gyere gyorsan. Egy meglepetésünk van.” Mindannyian futva érkeztek az ajtóhoz. Az anya könnyes szemekkel ezt mondta: „Gyerekek, még egy szelet kenyerem sem volt, amit adhattam volna nektek ma reggel, de bíztam Istenben, hogy rendel nekünk valamit reggelire. Isten nem csak ma reggelről gondoskodott, hanem annyit adott, hogy elegendő ennivalónk lesz egész hétre, míg apa haza nem jön.” A gyerekek anyukájukkal együtt körülállták a kosarat és megköszönték Istennek az ő különleges ajándékát. A jó Isten jó volt ehhez a családhoz, és ő hozzánk is ugyanilyen jó. Tanuljunk meg minden nap így bízni benne!

                   


 

IGEHÍRDETÉS

Hitépítés ima által

 

Alapige:

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.”  Róma 10:17 (Új Prot. ford.)

 

Bevezetés

Volt egyszer egy keresztény asszony, akit jól ismertek a falujában, egyszerű hitéről és arról a nyugalomról, amit a különböző nehézségek közepette tanusított. Egy másik asszony, aki bizonyos távolságra lakott ettől a helytől, hallva erről a hívő asszonyról ezt mondta: „El kell mennem, meg kell ismernem azt az asszonyt és meg kell tanulnom tőle az ő nyugodt és boldog életének titkát.” Elment tehát és megkérdezte az asszonytól: „Te vagy az a nagy hitű asszony?”.

„Nem.”- hangzott a válasz, „Én nem az a nagy hitű asszony vagyok, hanem én vagyok az az asszony, akinek kis hite van a nagy Istenben.”

Gondolkodtál-e azon, hogyan erősíthetnénk meg hitünket? Vajon vannak-e olyan vitaminkészítmények, amelyeket beszedhetnénk? Vagy létezik-e egy olyan tabletta, amely fokozná hitünket? Vajon nincs-e a bevásárlóközpontban egy olyan ital, mely építi, erősíti hitünket és segít bennünket abban, hogy jobban bízzunk Istenben?
 

Nem, a hit nem valami olyasmi, amit vitaminokkal, különböző étrenkiegészítőkkel vagy orvosi tablettákkal erősíthetnénk vagy javíthatnánk. A hit a mi meggyőződésünkben való bizonyosság. A hit lehetővé teszi, hogy lássuk, mit tesz Isten; segít olyan dolgokat meglátni, amit mások nem látnak, vagy nem tehetnek. Ha valami miatt „megbetegszik” a hitünk, nem bízhatunk egyetlen orvosban sem, hogy rendbehozza. A hit egyszerűen olyan dolgokban hisz, amit mi nem láthatunk saját szemünkkel. Bennünk születik meg, és Isten Igéjének olvasása által egyre erősebb és erősebb lesz.


Az ima és a hit kéz a kézben haladnak. Hitben imádkozunk egy olyan Istenhez, aki mindenre képes, és hiszünk abban, hogy ő megteszi azt, ami a javunkat szolgálja.

Pál így nyilatkozik Róma 10:07-ben: A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” Az Isten Igéjéből származó napi “étrenkiegészítők” minden bizonnyal segítenek majd a hit építésében és erősítésében.

Milyen kép villan fel előtted, amikor a hit szót hallod? Milyen érzelmek lepnek meg? Melyek azok a bibliai szereplők, akik eszedbe jutnak? Ha barátaidra és ismerőseidre gondolsz, ki az, akiről úgy gondolod, hogy van hite? Hogyan mutatkozott meg az ő hitük? Hogyan alakul ki a hit?


A kánaáni asszony nagy hite
Arra hívlak benneteket, nyissuk ki a Bibliánkat és lapozzunk fel néhány olyan történetet, amelyek hitünk építésében, erősítésében segítenek majd bennünket.

Máté evangéliuma 15:21-28-ban egy kánaáni asszonyról olvasunk, aki Jézushoz kúszott, azzal a bizonyossággal, hogy ő biztosan tud segíteni azon a problémán, ami a szívét nyomta.

Ebben a szakaszban Máté a kánaáni asszony hitét hangsúlyozza. Elmondja, miért is nevezi Jézus az ő hitét „nagy hit”-nek. Lehet, hogy nem tulajdonítanánk túl nagy jelentőséget Jézus szavainak, ha ezt a kifejezést gyakran használta volna, de ez az asszony két szempontból is különleges. Máté evangéliumában ez az egyetlen pogány asszonyról feljegyezett törénet, akinek Jézus megjutalmazza a hitét, és ő az egyetlen személy, akiről Jézus így nyilatkozik: „nagy a hited”. Hasonlítsuk össze azzal az öt esettel, amikor Jézus emlékezteti a tanítványokat kicsiny hitükre, és máris láthatjuk, mennyire különleges.


Mi ennek a nőnek a teljes története? A lánya beteg, folyamatosan kínozza a démon és az anya kész bármit megtenni, hogy a lánya meggyógyuljon. Ez egy kétségbeesett anya története; egy gyermeke szenvedése miatt gyötrődő szülő képe.

Lehet, hogy ez a te történeted. Lehet, hogy nehéz a szíved egy beteg gyerek miatt, egy beteg édesanya miatt, egy lázadó tinédzser, vagy az anyagi megpróbáltatások miatt. Lehet, hogy kétségbeesett vagy. Lehet, hogy nyugtalan a szíved. Lehet, hogy szomorú vagy, az aggodalomtól megviselt, és gondolataid zavarosak.

Isten ismeri aggódó gondolataidat. Pontosan tudja, mire van szükséged. Ő az egyetlen, aki nyugalmat, gyógyulást és reményt hozhat neked. Már megtette a múltban is és képes újból megtenni a jelenben is.

Hit által raggadd meg ígéreteit. Erősítsen meg téged a belé vetett hit úgy, ahogy a kánaáni asszonyt is megerősítette. Letérdelt Jézus elé és ezt modta: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” (22.v. –Új Prot. ford.)

Ahelyett, hogy egyből válaszolna, Jézus egy szót sem szól hozzá. Először úgy tűnik, hogy mellőzi, tapintatlan vele szemben. Amikor megszólal, válasza keménynek tűnik: „Engem azért küldtek, hogy a zsidókon segítsek és nem a pogányokon.”

Képzeld el! Mit tettél volna te az ő helyében? Sokszor könnyen feladjuk, ha nem halljuk az a választ, amire vártunk. Urrá lesz rajtunk az elkeseredés, a hit elpárolog, és az ellenség előnyt formál gyengeségünkből.

De ezt az asszonyt semmi sem tántorítja meg az ő nagy hitében.

Szembe kell néznie a tanytványok nemtetszésével, de nem hátrál meg. Sőt, nagyon bátran igyekszik rávenni Jézust, hogy segítsen neki. Kitartó. Bízik az ő erejében. A félelem nem győzi le a hitét.

Jézus lábához esve, újból könyörög: „Uram, segíts rajtam!” (25. v.- Új Prot ford.) Vajon mi is ilyen „nagy hittel” rendelkezünk, vagy habozunk Istenhez jönni, könyörögni, hinni, és hit által az ő ígéreteibe kapaszkodni?

Máté 15:28 elmondja a történet többi részét is: „’Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!’ És meggyógyult a leánya abban az órában.”

 Ellen White azt írja: „Hit által szállt szembe a főniciai asszony azokkal az akadályokkal, amelyek a zsidók és a pogányok között tornyosultak. Az elkeseredéssel szembeszállva, a külsőségektől függetlenül, amelyek kételyt ébresztettek volna benne, ő bízott a Megváltó szeretetében. Krisztus azt szeretné, hogy mi is így bízzunk benne.” (Conflict and Courage, 297. o.)

 

Szemléltető példa

 (felhasználhatod az én történetemet is, de a sajátodat is, amelyet te éltél át)

Amikor lányom, Priya körülbelül 5 éves volt, elvittem, hogy meglátogassa nagyszüleit. Lányom nagyon lelkes volt, hogy 2 órás buszutazáson vehetünk rész és láthatja Nagymamáját és Nagypapáját.

Amikor elindultunk, gyönyörű napunk volt. A nap ragyogott, a madarak énekeltek, tökéletes este volt. De hamarosan hatalmas vihar kerekedett, esővel, dörgéssal, villámlással és erős széllel. Priya félelemtől reszketett. Azt mondtam neki: „Priya, babám, csak tartsd becsukva a szemed, míg elalszol. Mire felébredsz, ott is leszünk.”

De Priya így válaszolt: „Nem, Anyuci, nem fogok aludni. Imádkozni fogok Jézushoz, mert tudom, hogy ő segíteni fog nekem.” Lehajtotta kicsi fejét, becsukta a szemét, és imádkozott: „Kedves Jézus, kérlek, vigyázz rám és anyukámra. Félek a vihartól. Jézus, kérlek, állítsd meg a vihart.”Aztán azt mondta nekem: „Jézus le fogja állítani a vihart. Én bízom Jézusban, hogy ő leállítja a vihart miattunk.”

Mivel sokszor láttam ehhez hasonló vihart életemben, tudtam, hogy nem fog olyan gyorsan elállni. De legnagyobb meglepetésembre, még egy kilómétert sem haladtunk, és a vihar leállt, a nap kezdett kikandikálni a fekete felhők mögül.


A busz ablakán kinézve, Priya felkiálltott: „Nézd, Anyuci! Mondtam én neked, hogy Jézus leállítja a vihart!” Láthattam örömét és Jézusba vettett hitét. Ott és akkor, megtanultam, mire godolt Jézus akkor, amikor azt mondta, ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, nem megyünk be a mennyek országába. Ezt mondtam: „Uram, add, hogy olyan hitem legyen, és úgy bízzak benned, ahogy az én kicsi Priyám teszi.”
 

Istenbe vetett hite arra késztette lányomat, hogy úgy imádkozzon, hogy közben meg legyen győződve arról, hogy Isten meghallja és válaszol imájára. Bárcsak Isten olyan nagy hitet adna nekünk, amely nem hátrál meg a bizonytalanság láttán, vagy ha az élet viharai azzal fenyegetnek, hogy elárasztanak bennünket; egy olyan hittel, amely hajthatatlanul keresi Jézust; egy asszony vagy egy gyermek hitével, akinek nincs senki, akihez fordulhatna, csak Jézushoz.

 


Hit-történetek

A Biblia sok történetet jegyez fel hivő asszonyokról. Nézzünk meg még egyet: Ráhábét, egy olyan asszonyét, akinek hite tetteiben mutatkozik meg. Ráháb tetteivel bizonyította hitét, amikor Izráel Istenére bízta életét és családja életét. Amikor a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében megemlíti az író, nem jegyzi fel Ráháb Istenben való hitéből fakadó szavait. Jakab sem beszél bizonyságtételéről. Ehelyett mindkét író cselekedeteire összpontosít, amelyek az Istenben vetett hitből nőttek ki.

 

Józsué 6:25 – „De a parázna Ráhábot, apja háza népét és mindenét életben hagyta Józsué. Letelepedett Izráelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué.”  (Új Prot. ford.)
 

Zsidókhoz írt levél 11:31 – „Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta.” (Új Prot. ford.)

 

Ráháb rábízza életét Izráel Istenére. Ráháb több hitet mutat, mint az a nyolc kém (a tízből) 40 évvel korábban. Keveset tud Izráel Istenéről, de az alapján cselekszik, amit tud, és Isten megmenti őt.

 

Valahol, Ráháb tapasztalata hasonlít a Noé által átéltekre. Nézzük meg Zsidó 11:7-et: „Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére.” Ráháb tudja, hogy Jehova az igaz Isten; félelem ébred benne és családját is félti, amikor azokról a nagy csodákról hall, amiket Isten véghezvitt; befogadja a kémeket és családja biztonságáért esedezik.

Rádáb története az egyik legszebb a Bibliában. Ráháb egy parázna, de hiszi, hogy Izráel Istene valóban Isten és ennek a hitnek a fényében cselekszik. Ennek eredményeképpen úgy dönt, hogy Isten népével tölti életét, és megmenekül a rá váró haláltól. Ráháb hisz és cselekszik. Az ő története arra emlékeztet bennünket, hogy a hit tettekhez vezet. A mi tetteink megmutatják a mi hitünket.

 

A hit nem csak tettre sarkall, hanem meg is vigasztal. A hit sokkal fényesebben ragyog a legsötétebb órákban, a félelem perceiben, a stresszes helyzetekben, a zűrzavarban és a szenvedésben. Isten nem fél a mi szenvedéssel kapcsolatos nehéz kérdéseinktől. A feljegyzett történelem egyik legrégebbi története ezt a témát, a fájdalom és a szenvedés témáját dolgozza fel.
 

Képzeljük el, hogy olyan telefonhívást kapunk, amelytől minden szülő retteg, hogy mindegyik gyermekünk halott.  A következő nap megtudod, hogy a megtakarításaid elúsztak, és egy azt követő napon egy hatalmas vihar tönkreteszi a farmodat. És ahogy ezekből a tragédiákból próbálsz magadhoz térni, fájdalmas sebek jelennek meg testeden. Vajon elég erős lenne a hited, hogy mindezt a gyötrelmet kibírd?

 

Századokon át az emberek vigaszért fordultak Jób történetéhez, ennek az Úz földjéről való jómodú és elismert vezetőnek a történetéhez. A történetet jól ismerjük. Jób egy egész sor katasztrófát él át. Az ő tíz gyereke, a vagyona, a tulajdona, szolgái, és szarvasmarhái – mind egymás után pusztulnak el. A mély lelki fájdalmához intenzív fizikai fájdalom társul. Amikor barátai meglátogatják, azt mondják neki, hogy ezek a csapások Isten büntetését jelentik egy olyan bűnért, amit tudatlanságból követett el. De Jób Istenbe vetett hite soha sem inog meg. Nem kételkedik Istenben és ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él…” Jób 19: 25a

 

Jób hittel válaszol a szenvedésre. Az ő története, és az arra adott válasz egy nagyon fontos kérdés elé állít bennünket: Vajon hogyan reagálunk majd, ha világunk összeomlik? Vajon a hitet választod? És én?

Nagyon fontos felismernünk, hogy ha a szenvedések közepette erős hitünk van, az nem semmisíti meg a fájdalmat. Jób majdnem összeroskadt a fájdalom és a szenvedés terhe alatt, amikor megtudta, hogy gyermekei meghaltak (Jób 1:20). Megszaggatja könytösét, megnyírja a fejét, és bánatában a földre esik.
 

Ebben a szívfájdalommal teli helyzetben, Jób minden idők egyik legnagyobb hitvallomását teszi: „Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1:21 – Új Prot. ford.)

 

Egy mély értelmű kijelentést tesz: „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.  Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával.”  (Jób 2:10 – Új Prot. ford.)

 

Hogyan lehetséges, hogy valakinek ilyen nagy hite legyen és mégis ilyen erős fájdalmai legyenek? Ha jól belegondolunk, és esetleg saját tapasztalatainkat is felidézzük, hogyan lehetne ez másképp? Ha erősen kapaszkodunk a hitben a szenvedések közepette, az azt jelenti, hogy hisszük, hogy Isten kézben tartja az eseményeket. Amikor a hitet választjuk, akkor azt az Istent választjuk, aki első körben megengedte a szenvedéseket.

 

Bár akkor még nem sejti, Jób épp azon az úton halad, mely élete legbensőségesebb találkozását fogja eredményezni Istennel. Szenvedéssel teli életszakasza által egy olyan úton indul el, amely elvezeti annak megértésére, ki is Isten valójában. A szenvedés útja az, amely egy sokkal bensőségesebb találkozáshoz vezeti Jóbot Istennel.
 


 Ellen G. White a Pátriárkák és próféták című könyvében arra emlékeztet bennünket, hogy: „Azok a próbák, amelyek a legjobban próbára teszik hitünket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten elhagyott bennünket, visznek közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az Ő lábához tegyük le, és megismerjük azt a békét, amelyet Ő ad cserébe.” (97. o.)

 

Nem akkor épül a hitünk, amikor minden csendes és nyugodt körülöttünk és az élet egyszerű – amikor jó egészségnek örvendünk, gyerekeink jól viselkednek, és jó jegyeket hoznak haza, a főnökünk dícséri munkánkat, rokonaink kedvesek, és elegendő bevételünk van ahhoz, hogy néhány luxuscikket is megengedjünk magunknak. Nem, ez nem az az idő, amikor a hit megmutatkozik.

 Szenvedésének – gyermekeinek, vagyonának, és egészségének elvesztése – ideje alatt Jób rendíthetetlen hitről tanuskodik.

Ugyanígy Ellen White is emlékeztet minket: „Részesülnünk kell Krisztussal az ő szenvedéseiben, ha azt szeretnénk, hogy győztesen üljünk vele a trónján. Mindaddig, míg saját vágyaink kielégítésének egyszerű ösvényét választjuk, és megrettenünk az önmegtartóztatástól, a mi hitünk sosem lesz szilárd, és mi nem ismerhetjük meg Jézus békéjét, sem azt az örömöt, amely a tudatos győzelemből fakad.” (Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, 184. o.)

 

 

 

Tanulságok


Egy éjszaka egy ház lángba borult, és egy fiatal fiú kénytelen volt a tetőre menekülni. Az apa a földön állt és kinyújott karokkal hívta a fiát, mondva: „Ugorj! Elkaplak!” Tudta, hogy a fiúnak le kell ugrania, hogy megmentse az életét. A fiú azonban nem látott mást, csak füstöt, lángokat, és feketeséget mindenütt. Amint azt elképzelhetjük, félt elhagyni a tetőt. Az édesapja nem hagyta abba a kiabálást: „Ugorj! Elkaplak!” De a fiú csak ezt mondogatta: „Apa, nem látlak!” Az apa viszont ezt válaszolta: „De én látlak, és az számít!”

A keresztény hit felruház minket arra, hogy szembenézzünk a szenvedéssel, halállal, nem azért, mert látunk, hanem azért, mert meg vagyunk győződve arról, hogy látnak minket; nem azért mert mi minden kérdésre ismerjük a választ, hanem mert mindket ismer Valaki.

Vajon hogyan építhetjük a hitünket nap mint nap? Isten Igéje hozza létre a hitet bennünk. Semmilyen emberi tudomány nem képes erre. Csak Isten Szava képes ezt megcselekedni. Isten Igéjének hallgatása képes megteremteni bennünk a hitet, annak a képességét, hogy bizalmunkat Jézusba helyezzük minden helyzetben és minden körülmény között.

Egy másik módja, ahogy hitünket építhetjük, az az ima. Jakab 5:15-ben a következőt olvassuk: „És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt”. Ha a hit és az ima együtt dolgozik, az életünk gyógyulását szolgálja majd. Olyan sokan betegek közülünk, és nem csupán fizikailag, hanem lelkileg és érzelmileg is.

Van itt ma közöttünk olyan, akinek gyógyulásra van szüksége?

Nekem igen. Ma, amikor közösen imádkozunk, kérjük Istent, gyógyítsa meg életünket! Gyógyítsa meg megbocsátani nem tudó énünket, a múltbéli hibák fájdalmát, vagy a múlt sebeit. Gyógyítson meg a fizikai betegségből, amely olyan sok keserűségget okoz, fájdamat, és lehet, hogy megakadályoz abban, hogy teljes értékű életet éljünk. De hitben kell imádkoznunk, bízva abban, hogy Isten képes megtenni mindezt!

Az ilyen hit, az ilyen meggyőződés, amelyet Isten szava hoz létre, erős. Olyan erős, hogy még a bűnnek sem engedi meg, hogy a Jézusra való összpontosítás útjába álljon. Az ilyen hit Jézusra fókuszál a szituációtól függetlenül, a külső nyomásoktól függetlenül, vagy attól függetlenül, hogy mások mit mondanak vagy tesznek. Az ilyen hit, amit a Jézussal való személyes kapcsolat hoz létre, erősen és rendíthetetlenül áll, különösen a próbák idején.

Az ilyen, Jézusba vetett hit mindig állandó és következetes, mindig hűséges és gyümölcsöző. Mindig él, mindig előre halad és nem hátra. Az ilyen hit Jézus lábaihoz esik, az ilyen hitnek nincs kihez fodulnia csak Jézushoz. Az ilyen hit mindent Jézus lábánál önt ki. Az ilyen hit nem tartja vissza a szeretetet, mindent odaad, teljes hittel és bizalommal abban, hogy Jézus képes, és meg is fogja válaszolni imánkat, ahogy ő azt a legjobbnak látja.

És végül, a Jézusban való hit, a Jézus lábánál való alázatos átadás nem hozhat mást, mint gyógyulást. Életet hoz, örömöt, fényt, teljességet, mert Jézus az Isten élő Igéje. Bízhatunk az ő szavában! Bízhatunk az ő szeretetében!

Együtt az imában – Gyakorlati tanácsok

 

Vezető köszöntése – Használj egy igeverset!

Ima – Imádkozz a Szent Lélek különleges erejéért!

Kérések – (Az alkalom megkezdése előtt, kérdezd meg a jelenlévőket, milyen kéréseik vannak!. Amikor kettes csoportokba alkotnak a résztvevők ossz ki lapokat!)

Ima – Kettes csoportok imádkoznak a kérésekért!

A vezető imája vagy néhány rövid bibliai gondolat – Imádkozzatok azokért az asszonyokért, akik háborúk miatt szenvednek a világ különböző pontjain!

Ima – 5-6 személyes csoportok imádkoznak ezért a célért.

A vezető imája vagy egy rövid bibliai gondolat – Imádkozzatok azokért a nőkért, akik a gyilkosságok következményei miatt szenvednek!

Ima – Az egyének egyedül, csendesen imádkoznak!

A vezető imája vagy egy rövid bibliai gondolat – Imádkozzatok azokért a nőkért, akik a természeti katasztrófák miatt szenvednek: hurrikánok, cunamik, földrengések, árvizek, stb.!

Ima – 3-4 személyes csoportokban

Dicsőítés – Egyéni

Hálaadás – Egyéni

(Mielőtt ezt a tevékenységet elkezdenétek, kérd meg a csoportot, hogy adjon hálát a nemrég kapott áldásokért – az elmúlt egy hét, vagy 10 nap alatt –).

Ének – Az egész csoport

Bibliai áldás – (Példa: az ároni áldás – 4Mózes 6:24-26)

Hogyan imádkozzunk egy órán keresztül?

Egy órát minden nap – egy éven keresztül. Az több mint 45 darab nyolc órás nap. Képzeld el, hogy úgy terveznéd meg a programodat, hogy időt hagysz arra, hogy minden évben 6 hetet imádkozzál. Milyen változást eredményezne! Több ima, több erő. Kevés ima, kevés erő.

„Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába.” (Ellen G. White: Pátriárkák és pórféták, 162. o.)
 

Itt egy nagyon jó módszer, amely segíthet neked ennek megvalósításában. Ha minden egyes ima-módszerrel/ima-típussal csupán 5 percet töltesz, máris egy órát töltöttél imában. Felfrissülve, megerősödve, felbátorodva, hatalommal felruházva léphetsz tovább, mert ő megígérte és ő hűséges.

 • Dícsőítés – Fedezd fel Isten természetét!
 • Zsoltár 63:2
   
 • Várakozás – Csendes lélekátadás.  Ő lecsendesíti szívedet. 
 • Zsoltár 46:11
   
 • Bűnvallás – A templom megtisztításának ideje. Ő békét hoz.
 • Zsoltár 139:23
   
 • Bibliás-ima – Igével gazdagított imádság.
 • Jeremiás 23:29
   
 • Örködés – A szent éberség kialakítása.
 • Kolossé 4:2
   
 • Közbenjárás– Emlékezz meg azokról, akik körültted vannak és a világról!
 • 1Timóteus 1:1-2
   
 • Könyörgés – Oszd meg különleges egyéni kéréseidet Istennel!
 • Máté 7:7
   
 • Hálaadás – Adjatok hálát minden olyan áldásért, ami eszetekbe jut!
 • 1 Thesszalonika 5:18
   
 • Éneklés – Dícsérjétek őt énekben! Használjatok imádkozó énekeket!
 • Zsoltár 100:2
   
 • Elmélkedés – Elmélkedj a Biblia szavain és a prófétaság lelkén!
    – Józsué 1:8

 

 • Hallgatás – Légy fogékony Isten lelki irányítására!
 • Prédikátor 5:2
   
 • Dícsőítés – Istenre összpontosítva kezd és fejezd be az imát!
 • Zsoltár 52:10-11
   

Imádkozz a szíveddel!

A Biblia arra tanít, hogy a bűn képes megakadályozni azt, hogy Isten meghallgassa imáinkat (Zsoltár 66:18). Többek között azt is mondja, hogy ha kételkedve imádkozunk, nem fogunk választ kapni (Jakab 1:6-7).

Ime néhány titka az imameghallgatásnak:

1. Imádkozz hittel (Zsidó 11:6)!

2.  Imádkozz tiszta kezekkel és tiszta szívvel (Zsoltár 24:3-4)!

3. Mondj őszinte, szívből jövő imákat és ne üres, ismétlődő frázisokat (Máté 6:7)!

4. Bizonyosodjál meg a felől, hogy ahhoz az Istenhez imádkozol, aki kinyilatkoztatta magát a Szentírásban (2Mózes 20:3-6)!


Isten ígérete

„A mi együttérző Megmentőnk szeretettel és szimpátiával néz le rád, kész meghallgatni imáidat, és megadni azt a segítséget, amire szükséged van…”

„Őt, aki visszaadta az özvegynek az egyetlen fiát, a temetőbe vezető úton, ma is megérinti a gyászoló anya jajszava. Ő, aki együttérző könnyeket hullatott Lázár sírjánál és visszadta Mártának és Máriának eltemetett testvérüket, Ő aki megbocsátott Mári Magdalénának, Ő, aki megemlékezett anyjáról amikor a kereszten szenvedve csüngött, aki megjelent a sirató asszonyoknak és feltámadásának első hírnőkeivé tette őket – Ő ma is a nő legjobb barátja, és kész segíteni neki az élet minden területén.” (Ellen G. White: Adventist Home, 204. o.)


    – Heather Haworth, A Britt Únió korábbi Női Szolgálatok Osztályának vezetője.

IMÁDKOZOL ÉRTEM?

Hat fontos eleme az eredményes közbenjárói imának

 

 

„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.

Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért”

Efézus 6:18 (Új Prot. ford.)

 

 • LÉGY ŐSZINTE!

Az ima egy szent kötelesség, amit ennek fényében kell kezelnünk. Sámuel azt mondta az izraelitáknak: „Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az ÚR ellen, és ne imádkozzam többé értetek.” (1Sámuel 12:23). 

 

 • LÉGY MEGFONTOLT!

Ha valaha is átélted, hogy személyes életed részleteit szétszorták a gyülekezetedben, tudhatod, milyen pusztító hatású lehet egy kis pletyka.

 

Itt egy nagyon fontos szabály minden eredményes közbenjárónak: Feltételezd, hogy minden imakérés, amit egy barát intéz feléd, csak a te fülednek szól, mégha az a személy nem is hangsúlyozza ezt ki!

 

Ha egy imacsoport tagja vagy, megkérdezheted az illetőt, nem bánja-e, ha kérését megosztod a csoport tagjaival is, hogy ők is imádkozzanak érte. Még ha ő pozitívan is reagál erre, légy megfontolt és ne mondj el többet a csoportnak, mint amire szükség van.

 

 • LÉGY TAPINTATOS!

Gyakran, amikor az emberek átmentek egy traumán, annyira megviseltek, és belefáradnak abba, hogy mindenkinek elmeséljék a történetet, akivel találkoznak. Bár mi aggodalmunkat szeretnénk kifejezni mások iránt, arra semmi szükség nincs, hogy azzal, hogy sok kérdést teszünk fel nekik, újra felizézzük bennük a történteket. Mindaz, amit nekünk tennünk kell, hogy biztosítjuk szeretetünkről, és hogy imádkozunk értük.

 • LÉGY SZERVEZETT!

Nagyon sokszor könnyedén megígérjük valakinek, hogy imádkozunk érte – és komolyan is gondoljuk – de valahogy egyszerűen nem kerül sor rá. A napi teendők nyomása alatt, az imát sokszor félretesszük. A lelkiismeretünk suttogását sokszor elfolytja egy éhes baba kiabálása és vagy egy szeszélyes főnök követelőzése. De bármilyen legyen a munkaidőd, biztosan találsz majd időt imádkozni.

 

Amikor eldöntöd, hogy imádkozol valakiért, jegyezd fel valahova!

 

 • LÉGY ELSZÁNT!

Ha következetesen nehezedre esik időt szánni az imára, keress egy társat és kérjétek egymást számon. Nem kell feltétlenül együtt imádkoznotok, csak egyszerűen emlékeztetnetek kell egymást az ima iránti elkötelezettségetekre.

 

Egy szent fogadalmat tettél azzal, hogy megígérted valakinek, hogy imádkozol érte. Ez egy ünnepélyes felelősség, mely felfoghatatlan jutalmakkal jár.

 

 

A NŐK ÉLETÉNEK KÜLÖNLEGES SZÜKSÉGTERÜLETEI

 

 • Imádkozz azokért a nőkért, akik a különböző országokban, gyülekezetekben és közösségekben élnek!

 

 • Imádkozz a gyülekezetedben lévő nők különleges szükségleteiért: az erőszakot elszenvedett nőkért, az egyedülálló nőkért, az elvált nőkért, az egyedülálló anyákért, azokért, akik az „üres fészek” szindrómát élik át, a gyászoló nőkért, az anyákért, a stresszes „szuperhősnőkért”, a szakemberként dolgozó nőkért, az özvegyekért, a szegénységben lévő nőkért, a vezető pozicióban lévő nőkért, a munkanélküliekért, stb.!

 

 • Imádkozzatok azért, hogy béke legyen családjainkban, gyülekezeteinkben és közösségeinkben!

 

 • Imádkozz csendben, magadban, megvallva Istennek titkos bűneidet és vétkeidet, melyek megakadályozhatják imáink meghallgatását! Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.” (Zsolt 66: 18)

 

 • Imádkozz azért, hogy Isten segítse mindegyik jelenlévő nőt, hogy felfedezze különleges ajándékait és helyét a misszióban!

 

 • Imádkozz egy jelentőségteljes ima életért!

 

 • Imádkozz a Szent Lélek jelenlétéért életünkben!

 

 • Imádkozz a világ más részein élő nőkért! Imádkozz azért, hogy a világ különböző pontjain lévő nőknek is legyen lehetőségük meghallani a Jézus Krisztusról való jó hírt, és válaszoljanak is rá!

 

 • Imádkozz azért, hogy felülkerekedjünk azokon a dolgokon, amelyek elválasztják az embereket egymástól, mint a büszkeség, az irígység, a szegénység, a hatalom, a kaszt-, a faj- és a nemiségbeli kérdések!

 

 

 • Imádkozz azokért a tagokért, akik nincsenek jelen: a betegekért, a fiatalokért, akik halál útján váltak meg szeretetteikről, akik elváltak, vagy szétköltöztek, vagy azokért, akiknek szívét beteg gyermekük sorsa nyomja, illetve azokért, akiknek gyermekük a drogokat próbálgatja!

 

 • Imádkozz azért, hogy a keresztények mindenhol arra törkedjenek, hogy Krisztus igazságosságát mutassák be és ne irigység, viszálykodás, zűrzavar, igazságtalanság vagy gyűlölet jellemezze őket!